Đèn led Chiếu Sáng VINALED

Đèn led Chiếu Sáng VINALED Đèn led Chiếu Sáng VINALED
Chiếu sáng công cộng
Chiếu sáng công cộng là bộ mặt của giao thông đô thị, chiếu sáng hoàn hảo giúp cải thiện điều kiện an toàn giao thông, nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng giao thông và làm đẹp thành phố về đêm. Những sản phẩm đèn chiếu sáng công cộng của VinaLED như: đường đường LED, đèn đường hầm LED, đèn pha LED, đèn sân vườn LED dùng để thay thế các loại đèn truyền thống trên các tuyến phố và trục giao chính của thành phố sẽ mang đến một hơi thở mới cho giao thông công cộng.
Đèn pha 10w mẫu A
Đèn pha 20w mẫu A
Đèn pha 30w mẫu A
Đèn pha 50w mẫu A
Đèn pha 50w mẫu B
Đèn pha 70w  mẫu A
Đèn pha 70w  mẫu B
Đèn pha 100w  mẫu A
Đèn pha 150w mẫu B
Đèn pha 400w mẫu C
Đèn pha 500w mẫu C
Đèn pha 1000w mẫu C
Đèn đường 30w – mẫu A
Đèn đường 50w – mẫu A
Đèn đường 80W-Mẫu A
Đèn đường 100W-Mẫu A
Đèn đường 120W-Mẫu A
Đèn đường 150w - mẫu A
Đèn đường 90W- mẫu B
Đèn đường 120w – mẫu B
Đèn đường 60w – mẫu C
Đèn đường 80w – mẫu C
Đèn đường 60w - mẫu D
Đèn đường 80w – mẫu D
Đèn đường 60w – mẫu E
Đèn đường 90w – mẫu E
Đèn đường 120w – mẫu E
Đèn đường 150w – mẫu E
Đèn đường 180w – mẫu E
Đèn đường 30w – mẫu G
Đèn đường 60w – mẫu G
Đèn đường 90w – mẫu G
Đèn đường 120w – mẫu G
Đèn đường 150w – mẫu G
Đèn đường 180w – mẫu G
Đèn đa năng 100w mẫu B
Đèn đa năng 150w mẫu B
Đèn đa năng 200w mẫu B
Đèn đa năng 250w mẫu B
Đèn dưới nước 6w mẫu C
Đèn dưới nước 18w đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn dưới nước 12w mẫu C
Đèn chiếu điểm 13w mẫu C
Đèn chiếu điểm 18w mẫu C
Đèn chiếu điểm 25W mẫu C
Đèn chiếu điểm 25w mẫu D
Đèn chiếu điểm 36w mẫu D
Đèn chiếu điểm 48w mẫu D
Đèn chiếu điểm 74w mẩu E
Đèn chiếu điểm 13w mẫu F
Đèn chiếu điểm 18W mẫu F
Đèn chiếu điểm 32w mẫu F
Đèn chiếu điểm 48W mẫu F
Đèn chiếu điểm 13w mẫu G
Đèn chiếu điểm 18W mẫu G
Đèn chiếu điểm 48W mẫu G
Đèn chiếu điểm 32w mẫu G
Đèn chiếu điểm 80w mẫu H
Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu C (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 27W đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 18W đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu C (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 12W  mẫu C (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 12W đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 36W đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu D (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 27W đa sắc 3in1 mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 12W  mẫu D (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 12W đa sắc mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 36W đa sắc 3in1 mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 18W  mẫu D (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 18W đa sắc mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 54W đa sắc 3in1 mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 24W  mẫu D (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 24W đa sắc mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 72W đa sắc 3in1 mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 36W  mẫu E (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 36W đa sắc mẫu E (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu B (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu B (đa sắc độc lập)
 

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED | Phiên bản Smartphone