Đèn led Chiếu Sáng VINALED

Đèn led Chiếu Sáng VINALED Đèn led Chiếu Sáng VINALED
Chiếu sáng công nghiệp
Chiếu sáng lĩnh vực công nghiệp luôn đòi hỏi yêu cầu ánh sáng chất lượng cao và đảm bảo giúp giảm thiểu tỷ lệ lỗi trong phân xưởng, dây chuyền sản xuất. Do điều kiện làm việc trong nhà máy, phân xưởng với cường độ cao và liên tục, công nhân phải làm việc vào ban đêm nên đọ rọi ánh sáng đề xuất là không nhỏ hơn 500lux, độ hoàn màu tốt có thể giảm thiểu sai sót và mệt mỏi cho công nhân. Đèn chiếu sáng công nghiệp VinaLED như đèn LED nhà xưởng, đèn pha LED và đèn tuýt LED với khả năng tiết kiệm điện, độ hoàn màu và tuổi thọ cao là sự lựa chọn tối ưu cho các nhà máy, phân xưởng.
Đèn Tuýp T8 11W
Đèn Tuýp T8 22W
Đèn Tuýp T8 25W
Đèn Tuýp T5 11W
Đèn Tuýp T5 22W
Đèn Tuýp T5 25W
Đèn pha 10w mẫu A
Đèn pha 20w mẫu A
Đèn pha 20w mẫu B
Đèn pha 30w mẫu A
Đèn pha 50w mẫu A
Đèn pha 50w mẫu B
Đèn pha 70w  mẫu A
Đèn pha 70w  mẫu B
Đèn pha 100w  mẫu A
Đèn pha 150w mẫu B
Đèn pha 400w mẫu C
Đèn pha 500w mẫu C
Đèn pha 1000w mẫu C
Đèn đường 30w – mẫu A
Đèn đường 50w – mẫu A
Đèn đường 80W-Mẫu A
Đèn đường 100W-Mẫu A
Đèn đường 120W-Mẫu A
Đèn đường 150w - mẫu A
Đèn đường 90W- mẫu B
Đèn đường 120w – mẫu B
Đèn đường 60w – mẫu C
Đèn đường 80w – mẫu C
Đèn đường 60w - mẫu D
Đèn đường 80w – mẫu D
Đèn đường 60w – mẫu E
Đèn đường 90w – mẫu E
Đèn đường 120w – mẫu E
Đèn đường 150w – mẫu E
Đèn đường 180w – mẫu E
Đèn đường 30w – mẫu G
Đèn đường 60w – mẫu G
Đèn đường 90w – mẫu G
Đèn đường 120w – mẫu G
Đèn đường 150w – mẫu G
Đèn đường 180w – mẫu G
Đèn đa năng 50w mẫu B
Đèn đa năng 100w mẫu B
Đèn đa năng 150w mẫu B
Đèn đa năng 200w mẫu B
Đèn đa năng 250w mẫu B
Đèn nhà xưởng 80w  mẫu B
Đèn nhà xưởng 60w mẫu D
Đèn nhà xưởng 80W  mẫu D
Đèn nhà xưởng 100w mẫu D
Đèn nhà xưởng 120w  mẫu D
Đèn nhà xưởng 150w mẫu D
Đèn nhà xưởng 200w mẫu D
Đèn nhà xưởng 250w mẫu D
Đèn nhà xưởng 300w mẫu D
Đèn nhà xưởng 400w mẫu D
Đèn nhà xưởng 150w mẫu C
Đèn nhà xưởng 200w  mẫu C
Đèn nhà xưởng 100w mẫu E
Đèn nhà xưởng 150w  mẫu E
Đèn nhà xưởng 200w  mẫu E
Đèn chiếu điểm 13w mẫu C
Đèn chiếu điểm 18w mẫu C
Đèn chiếu điểm 25W mẫu C
Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu C (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 27W đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu C (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 12W  mẫu C (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 12W đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 36W đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu B (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu B (đa sắc độc lập)
 

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED | Phiên bản Smartphone