Đèn Led - Đèn led chiếu sáng ngoài trời VINALED

Đèn Led - Đèn led chiếu sáng ngoài trời VINALED Đèn Led - Đèn led chiếu sáng ngoài trời VINALED

Đèn trạm xăng 150W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 16.480lm(Vàng), 17.250lm(Trung tính), 17.250lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 325x300x150mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 & IK08
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn chiếu điểm 48W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 48W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3840lm(Trắng ấm ), 4080lm(Trung tính), 4080lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 170x170x140mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn trạm xăng 200W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 21.900lm(Vàng), 23.000lm(Trung tính), 23.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 380x325x150mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 & IK08
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn chiếu điểm 72W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 72W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 5815lm(Trắng ấm ), 6120lm(Trung tính), 6120lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 195x195x290mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn chiếu điểm 120W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 120W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 10610lm(Trắng ấm ), 10800lm(Trung tính), 10800lm(Trắng).
 • Kích thước sản phẩm: 213x213x345mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn chiếu điểm 48W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 48W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3840lm(Trắng ấm ), 4080lm(Trung tính), 4080lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 350x150x210mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 3 NĂM
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn chiếu điểm 72W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 72W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 5815lm(Trắng ấm ), 6240lm(Trắng), 6240lm(Trắng tự nhiên)
 • Kích thước sản phẩm: 350x150x210mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Bảo hành: 5 NĂM
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn chiếu điểm 96W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 96W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 7880lm(Trắng ấm ), 8160lm(Trung tính), 8160lm(Trắng).
 • Kích thước sản phẩm: 350x150x210mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 NĂM
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn chiếu điểm 96W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 96W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 7880lm(Trắng ấm ), 8160lm(Trung tính), 8160lm(Trắng).
 • Kích thước sản phẩm: 575x150x210mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn chiếu điểm 192W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 192W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 15600lm(Trắng ấm ), 16320lm(Trắng), 16320lm(Trung tính)
 • Kích thước sản phẩm: 575x370x210mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn chiếu điểm 18W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1700lm(Trắng ấm ), 1800lm(Trắng), 1800lm(Trung tính)
 • Kích thước sản phẩm: 180x248x205mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn chiếu điểm 36W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 36W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3260lm(Trắng ấm ), 3420lm(Trắng), 3420lm(Trung tính)
 • Kích thước sản phẩm: 230x300x220mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn chiếu điểm 72W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 72W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 5815lm(Trắng ấm ), 6120lm(Trắng), 6120lm(Trung tính)
 • Kích thước sản phẩm: 290x357x250mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn chiếu điểm 6W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 565lm(Vàng), 570lm(Trung tính), 570(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: L166xW42xH75mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.35A)
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn chiếu điểm tia 9W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 780lm(Trắng ấm ), 855lm(Trung tính), 855lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 96x96x130mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.5A)
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Số led: 4
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 10W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 665lm(Vàng), 750lm(Trung tính), 750lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 242x150x75mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn chiếu điểm tia 16W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 16W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1400lm(Vàng),1600lm(Trung tính),1600lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 96x96x130mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.5A)
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Số led: 4
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 20W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 2000lm(Vàng), 2200lm(Trung tính), 2200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 242x150x75mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn chiếu điểm tia 18W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1760lm(Trắng ấm ), 1800lm(Trung tính) , 1800lm(Trắng).
 • Kích thước sản phẩm: 170x170x155mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.94A)
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Số led: 9
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 30W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 3000lm(Vàng), 3300lm(Trung tính), 3300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 242x150x75mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn chiếu điểm tia 36W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 36W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3000lm(Trắng ấm ), 3060lm(Trung tính) , 3060lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 170x170x155mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 20W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 2150lm(Trắng ấm ), 2200lm(Trắng), 2200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 207x200x108mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54

Đèn ốp tường 30W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 3000lm(Trắng ấm ), 3150lm(Trắng), 3150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 207x200x108mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54
 • Bảo hành: 3 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED