Đèn Led - Đèn led chiếu sáng ngoài trời VINALED

Đèn Led - Đèn led chiếu sáng ngoài trời VINALED Đèn Led - Đèn led chiếu sáng ngoài trời VINALED

Đèn chiếu điểm 30W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2380lm(Vàng), 2550lm(Trung tính), 2550lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ158xH237mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn đường 120W - Mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 120W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 14.825lm(Vàng), 15.000lm(Trung tính), 15.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 725x275x80mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn: Cố định ≤ Φ60mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn âm đất tròn 15w

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1325lm(Vàng), 1500lm(Trung tính), 1500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ200xH95mm
 • Kích thước thi công: Φ187
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(1A)
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn ốp tường 20W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 20W (2 tia)
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2x830lm(Vàng), 2x900lm(Trung tính), 2x900lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH170mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 70W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 70W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 8.000lm(Vàng), 8.400lm(Trung tính),8400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 300x270x52mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn thể thao 800W – mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 800W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 96.000lm(Vàng), 100.000lm(Trung tính), 100.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 656x847x173mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn chiếu điểm 35W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3080lm(Vàng), 3150lm(Trung tính), 3150lm(Trắng).
 • Kích thước sản phẩm: Φ158xH237mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn đường 150w - mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 17.800lm(Vàng), 18.000lm(Trung tính), 18.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 955x350x82mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn: Cố định ≤ Φ60mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn âm sàn tròn 18w

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1700lm(Vàng), 1800lm(Trung tính), 1800lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ200xH95mm
 • Kích thước thi công: Φ187
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(1A)
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn ốp tường 24W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 24W (2 tia)
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2x905lm(Vàng), 2x1060lm(Trung tính), 2x1035lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH170mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 100W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 10.830lm(Vàng), 11.000lm(Trung tính), 11.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 325x365x57mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn thể thao 1000W – mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 1000W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 118000lm(Vàng), 120.000lm(Trung tính), 120.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 656x847x173mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn âm sàn tròn 24w

 • Công suất tiêu thụ: 24W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2210lm(Vàng), 2400lm(Trung tính), 2400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ220xH95mm
 • Kích thước thi công: Φ207
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(1.25A)
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn pha 120W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 120W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 12.580lm(Vàng), 13.200lm(Trung tính), 13.200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 325x365x57mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn thể thao 1200W – mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 1200W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 132.000lm(Vàng), 150.000lm(Trung tính), 150.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 1267x678x152mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn ốp tường 30W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 30W (2 tia)
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2x1235lm(Vàng), 2x1350lm(Trung tính), 2x1350lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH170mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 150W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 17.070lm(Vàng), 18.000lm(Trung tính), 18.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 376x365x57mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn thể thao 1500W – mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 1500W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 170.000lm(Vàng), 180.000lm(Trung tính), 180.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 1267x678x152mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 180W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 180W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 19.490lm(Vàng), 19.800lm(Trung tính), 19.800lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 376x365x57mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 200W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 22.100lm(Vàng), 23.000lm(Trung tính), 23.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 427x365x59mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 240W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 240W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 25.330lm(Vàng), 26.400lm(Trung tính), 26.400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 427x365x59mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 100W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 10.935lm(Vàng), 11.500lm(Trung tính), 11.500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 345x295x185mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn chiếu điểm 6W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 520lm(Vàng), 570lm(Trung tính), 570lm(Trắng).
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH172mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Thanh đèn LED điểm đổi màu Φ30

 • Công suất tiêu thụ: 8x0.8W
 • Kích thước sản phẩm: L1000xW47xH37mm. Mỗi thanh 08 led điểm đổi màu kích thước Φ30.5xH14mm
 • Điện áp ngõ vào: DC12V(0.65A)
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68

Đèn âm sàn 6W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 340lm(Vàng), 360lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 195x63x65mm
 • Kích thước thi công: 180x58mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V(0.35A)
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67
 • Số led: 3x2W

Đèn trụ sân vườn 8W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 8W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 500lm(Vàng), 560lm(Trung tính), 560lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH700mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn hồ bơi 6W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 450lm(Trắng ấm ), 510lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ118xH55mm
 • Kích thước thi công: Φ110mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V(0.35A)
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 3x2W
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 4W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 4W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 400lm(Vàng), 440lm(Trung tính), 440lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ102xH55mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn đường 60W – mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 7.860lm(Vàng), 8.100lm(Trung tính), 8.100lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 568x200x109mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn: Φ60mm (có thể chọn Φ40mm hoặc Φ50mm), có vít tăng đơ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn chiếu tường 54W

 • Công suất tiêu thụ: 54W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 5230lm(Vàng), 5400lm(Trung tính), 5400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 1000x122x95mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn âm sàn 12W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 595lm(Trắng ấm ), 660lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 328x63x65mm
 • Kích thước thi công: 313x58mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V(0.62A)
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67
 • Số led: 6x2W

Đèn chiếu điểm 18W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1500lm(Vàng), 1620lm(Trung tính), 1620lm(Trắng).
 • Kích thước sản phẩm: Φ125xH236mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn trụ sân vườn 12W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 770lm(Vàng), 840lm(Trung tính), 840lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH700mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn pha 150W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 16.490lm(Vàng), 17.250lm(Trung tính), 17.250lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 345x315x185mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn đường 80W – mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 10.250lm(Vàng), 10.800lm(Trung tính), 10.800lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 613x240x109mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn: Φ60mm (có thể chọn Φ40mm hoặc Φ50mm), có vít tăng đơ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Thanh đèn LED điểm đổi màu Φ40

 • Công suất tiêu thụ: 8x1.5W
 • Kích thước sản phẩm: L1000xW55xH38mm. Mỗi thanh 08 led điểm đổi màu kích thước Φ40xH14mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V(0.65A)
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68

Đèn hồ bơi 12W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 880lm(Trắng ấm ), 960lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ160xH100mm
 • Kích thước thi công: Φ150mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V(0.62A)
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 6x2W
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 12W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1200lm(Vàng), 1260lm(Trung tính), 1260lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ150xH55mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn chiếu tường 72W

 • Công suất tiêu thụ: 72W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 5850lm(Vàng), 6120lm(Trung tính), 6120lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 1000x122x95mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 200W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 21.715lm(Vàng), 23.000lm(Trung tính), 23.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 405x345x185mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn chiếu điểm 36W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 36W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2950lm(Vàng), 3060lm(Trung tính), 3060lm(Trắng).
 • Kích thước sản phẩm: Φ158xH237mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn đường 100W – mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 12.815lm(Vàng), 13.000lm(Trung tính), 13.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 613x240x109mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn: Φ60mm (có thể chọn Φ40mm hoặc Φ50mm), có vít tăng đơ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn hồ bơi 18W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1350lm(Trắng ấm ), 1440lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ160xH100mm
 • Kích thước thi công: Φ150mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V(1.0A)
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 9x2W
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 3W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 3W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 300lm(Vàng), 330lm(Trung tính), 330lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 122x68xH339mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn chiếu tường 96W

 • Công suất tiêu thụ: 96W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 7820lm(Vàng), 8160lm(Trung tính), 8160lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 1000x122x95mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn đường 120W – mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 120W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 15.385lm(Vàng), 16.200lm(Trung tính), 16.200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 613x240x109mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn: Φ60mm (có thể chọn Φ40mm hoặc Φ50mm), có vít tăng đơ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn hồ bơi 24W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 24W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2000lm(Trắng ấm ), 2040lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ185xH65mm
 • Kích thước thi công: Φ170mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V(1.25A)
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 12x2W
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn pha 240W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 240W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 26.265lm(Vàng), 27.600lm(Trung tính), 27.600lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 485x345x185mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn ốp tường 3W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 3W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 300lm(Vàng), 330lm(Trung tính), 330lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 155x125xH190mm. Đường kính cầu 125mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn chiếu điểm 48W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 48W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3840lm(Vàng), 4080lm(Trung tính), 4080lm(Trắng).
 • Kích thước sản phẩm: Φ205xH310mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED