Cable tín hiệu 4 dây

Cable tín hiệu 4 dây Cable tín hiệu 4 dây

Cable tín hiệu 4 dây

Mã sản phẩm : Cable-4W

Thông số kỹ thuật cơ bản

Download tài liệu

Cable tín hiệu 2 dây

  • Kích thước sản phẩm: CV 2x0.75mm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED