Đèn led âm trần - đèn led âm trần VINALED

Đèn led âm trần - đèn led âm trần VINALED Đèn led âm trần - đèn led âm trần VINALED
Đèn led âm trần - đèn led âm trần VINALED
Đèn âm trần 30W mẫu S
Đèn âm trần 20W mẫu XS
Đèn âm trần 10W mẫu S
Đèn âm trần 15W mẫu S
Đèn âm trần 20W mẫu S
Đèn âm trần 80w mẫu Q
Đèn âm trần 10W mẫu R
Đèn âm trần 15W mẫu R
Đèn âm trần 20W mẫu R
Đèn âm trần 30W mẫu R
Đèn âm trần 40W mẫu R
Đèn âm trần 10w mẫu P
Đèn âm trần 15w mẫu P
Đèn âm trần 25w mẫu P
Đèn âm trần 15w mẫu G
Đèn âm trần 20w mẫu G
Đèn âm trần 30w mẫu G
Đèn âm trần 50w mẫu G
Đèn âm trần 10w mẫu I
Đèn âm trần 15w mẫu I
Đèn âm trần 30w mẫu I
Đèn âm trần 10w mẫu J
Đèn âm trần 15w mẫu J
Đèn âm trần 20w mẫu J
Đèn âm trần 30w mẫu J
Đèn âm trần 40w mẫu J
Đèn âm trần 10w mẫu F1
Đèn âm trần 15w mẫu F1
Đèn âm trần 10w mẫu F2
Đèn âm trần 15w mẫu F2
Đèn âm trần 10w mẫu F3
Đèn âm trần 15w mẫu F3
Đèn âm trần 10w mẫu F4
Đèn âm trần 15w mẫu F4
Đèn âm trần 10w mẫu F5
Đèn âm trần 15w mẫu F5
Đèn âm trần 10w mẫu F6
Đèn âm trần 15w mẫu F6
Đèn âm trần 10w mẫu F7
Đèn âm trần 15w mẫu F7
Đèn âm trần 6w mẫu N
Đèn âm trần 10w mẫu N
Đèn âm trần 14w mẫu N
Đèn âm trần 12w mẫu M
Đèn âm trần 20w mẫu M
Đèn âm trần 3w mẫu D
Đèn âm trần 6w mẫu D
Đèn âm trần 4W mẫu D
Đèn âm trần 8w mẫu D
Đèn âm trần 10w mẫu D
Đèn âm trần 13w mẫu D
Đèn âm trần 1x3w mẫu A
Đèn âm trần 2x3w mẫu A
Đèn âm trần 3x3w mẫu A
Đèn âm trần 3x6w mẫu A
Đèn âm trần 10w mẫu A
Đèn âm trần 3X10w mẫu A
Đèn âm trần 12w mẫu C
Đèn âm trần 1x12w_Mẫu B
Đèn âm trần 2x12w mẫu B
Đèn âm trần 1x10w mẫu F8
Đèn âm trần 2x10w mẫu F9
Đèn âm trần 1x15w mẫu F8
Đèn âm trần 2x15w mẫu F9
Đèn âm trần 1x10w mẫu H
Đèn âm trần 2x10w mẫu H
Đèn âm trần 3x10w mẫu H
Đèn âm trần 1x15w mẫu H
Đèn âm trần 2x15w mẫu H
Đèn âm trần 30w mẫu L
Đèn âm trần 6w mẫu E
Đèn âm trần 9w mẫu E
Đèn âm trần 11w mẫu E
Đèn âm trần 15w mẫu E
Đèn âm trần 18w mẫu E
Đèn âm trần 30w mẫu K
Đèn âm trần 40w mẫu K
 
Đèn LED âm trần là loại đèn LED dùng âm trần có chùm sáng định hướng, ánh sáng đồng đều, không chói. Đèn LED âm trần thiết kế bằng nhôm đúc với kiểu dáng sang trọng và tinh tế, tản nhiệt tốt, tiêu thụ điện năng thấp và tuổi thọ cao. Ứng dụng: khách sạn, nhà hàng, văn phòng, trung tâm thương mại,…

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED | Phiên bản Smartphone