Đèn chiếu Logo, hình ảnh 40W xoay Ngoài trời 3 logo

Đèn chiếu Logo, hình ảnh 40W xoay Ngoài trời 3 logo Đèn chiếu Logo, hình ảnh 40W xoay Ngoài trời 3 logo

Đèn chiếu Logo, hình ảnh 40W xoay Ngoài trời 3 logo

Mã sản phẩm LP3-AB40RO

Đèn chiếu Logo, hình ảnh 15W cố định trong nhà

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 1020lm
 • Kích thước sản phẩm: 160x100x165mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Khoảng cách chiếu sáng: 1~10 Mét

Đèn chiếu Logo, hình ảnh 30W cố định trong nhà

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2125lm
 • Kích thước sản phẩm: 190x100x165mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Khoảng cách chiếu sáng: 1~20 Mét

Đèn chiếu Logo, hình ảnh 30W xoay trong nhà

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2125lm
 • Kích thước sản phẩm: 190x100x165mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Khoảng cách chiếu sáng: 1~20 Mét

Đèn chiếu Logo, hình ảnh 30W cố định Ngoài trời

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2125lm
 • Kích thước sản phẩm: 190x100x165mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Khoảng cách chiếu sáng: 1~20 Mét

Đèn chiếu Logo, hình ảnh 30W xoay Ngoài trời

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2725lm
 • Kích thước sản phẩm: 190x100x165mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Khoảng cách chiếu sáng: 1~20 Mét

Đèn chiếu Logo, hình ảnh 40W xoay Ngoài trời

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 3400lm
 • Kích thước sản phẩm: 220xW132xH190mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Khoảng cách chiếu sáng: 1~30 Mét

Đèn chiếu Logo, hình ảnh 80W xoay Ngoài trời

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 6800lm
 • Kích thước sản phẩm: 220x132x190mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Khoảng cách chiếu sáng: 1~50 Mét

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED