Đèn Đường led VINALED

Đèn Đường led VINALED Đèn Đường led VINALED
Đèn Đường led VINALED
Đèn đường SOLAR 40w mẫu A
Đèn đường SOLAR 60w mẫu A
Đèn đường SOLAR 80w mẫu A
Đèn đường 50w – mẫu A
Đèn đường 30w – mẫu A
Đèn đường 60W – mẫu A
Đèn đường 80W-Mẫu A
Đèn đường 100W-Mẫu A
Đèn đường 120W-Mẫu A
Đèn đường 130W – mẫu A
Đèn đường 140W - mẫu A
Đèn đường 150w - mẫu A
Đèn đường 50w – mẫu G
Đèn đường 60w – mẫu G
Đèn đường 80W - mẫu G
Đèn đường 90w – mẫu G
Đèn đường 100W - mẫu G
Đèn đường 110W - mẫu G
Đèn đường 120w – mẫu G
Đèn đường 140w - mẫu G
Đèn đường 150w – mẫu G
Đèn đường 160w - mẫu G
Đèn đường 170w - mẫu G
Đèn đường 180w – mẫu G
Đèn đường 200w - mẫu G
Đèn đường 210W - mẫu G
Đèn đường 230W - mẫu G
Đèn đường 240W – mẫu G
Đèn đường 250W – mẫu G
Đèn đường 260W - mẫu G
Đèn đường 290w - mẫu G
Đèn đường 300w - mẫu G
Đèn đường 60W – mẫu C
Đèn đường 70W - mẫu C
Đèn đường 80w – mẫu C
Đèn đường 60w - mẫu D
Đèn đường 70W - mẫu D
Đèn đường 80w – mẫu D
Đèn đường 50W - mẫu M
Đèn đường 70W - mẫu M
Đèn đường 80w – mẫu M
Đèn đường 100w – mẫu N
Đèn đường 110w - mẫu N
Đèn đường 120w – mẫu N
Đèn đường 140w - mẫu N
Đèn đường 150w – mẫu N
Đèn đường hầm 50w mẫu B
Đèn đường hầm 60W mẫu B
Đèn đường hầm 70w mẫu B
Đèn đường hầm 90W mẫu B
Đèn đường hầm 100w mẫu B
Đèn đường hầm 110w mẫu B
Đèn đường hầm 120w mẫu B
Đèn đường hầm 140W mẫu B
Đèn đường hầm 150w mẫu B
Đèn đường hầm 160W mẫu B
Đèn đường hầm 170w mẫu B
Đèn đường hầm 180w mẫu B
Đèn đường hầm 200w mẫu B
Đèn đường hầm 210W mẫu B
Đèn đường hầm 230w mẫu B
Đèn đường hầm 240w mẫu B
Đèn đường hầm 250w mẫu B
 
Đèn đường LED là đèn sử dụng nguồn sáng LED công suất cao (High Power LED), dùng thay thế các đèn đường truyền thống đang sử dụng như: đèn thủy ngân cao áp, đèn hơi natri hay đèn halogen kim loại... Đèn thiết kế đặt chuẩn IP66 chống sốc, va đập, thấm nước, đọ bền cao, bật sáng tức thì, dải nhiệt độ màu tối ưu không quá thấp gây ra trạng thái buồn ngủ hay không quá cao gây ra các cảm xúc không tích cực, giúp người quan sát có trạng thái thoải mãi, dễ chịu khi hoạt động đưới ánh sáng của đèn. Ứng dụng: đường cao tốc, đường phố, đường nội bộ,...

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED | Phiên bản Smartphone