Đèn đường 80W – mẫu H

Đèn đường 80W – mẫu H Đèn đường 80W – mẫu H

Đèn đường 80W – mẫu H

Mã sản phẩm : ST-HG80

Thông số kỹ thuật cơ bản

Download tài liệu

Đèn đường 60W – mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 7.860lm(Vàng), 8.100lm(Trung tính), 8.100lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 568x200x109mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn: Φ60mm (có thể chọn Φ40mm hoặc Φ50mm), có vít tăng đơ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn đường 100W – mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 12.815lm(Vàng), 13.000lm(Trung tính), 13.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 613x240x109mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn: Φ60mm (có thể chọn Φ40mm hoặc Φ50mm), có vít tăng đơ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn đường 120W – mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 120W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 15.385lm(Vàng), 16.200lm(Trung tính), 16.200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 613x240x109mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn: Φ60mm (có thể chọn Φ40mm hoặc Φ50mm), có vít tăng đơ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn đường 150W – mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 18.750lm(Vàng), 19.500lm(Trung tính), 19.500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 683x260x109mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn: Φ60mm (có thể chọn Φ40mm hoặc Φ50mm), có vít tăng đơ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn đường 180W – mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 180W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 22.270lm(Vàng), 23.400lm(Trung tính), 23.400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 683x260x109mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn: Φ60mm (có thể chọn Φ40mm hoặc Φ50mm), có vít tăng đơ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn đường 200W – mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 25.145lm(Vàng), 26.000lm(Trung tính), 26.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 693x300x109mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn: Φ60mm (có thể chọn Φ40mm hoặc Φ50mm), có vít tăng đơ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn đường 240W – mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 240W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 29.620lm(Vàng), 31.200lm(Trung tính), 31.200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 693x300x109mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn: Φ60mm (có thể chọn Φ40mm hoặc Φ50mm), có vít tăng đơ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED