Đèn âm trần 8W mẫu T

 • Công suất tiêu thụ: 8W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 820lm(Vàng), 880lm(Trung tính), 880lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ95xH98mm
 • Kích thước thi công: Φ85mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 12W mẫu T

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1150lm(Vàng), 1260lm(Trung tính), 1260lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ95xH98mm
 • Kích thước thi công: Φ85m
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn âm trần 15W mẫu T

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1680lm(Vàng), 1725lm(Trung tính), 1725lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ125xH120mm
 • Kích thước thi công: Φ115m
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 20W mẫu T

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2100lm(Vàng), 2200lm(Trung tính), 2200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ125xH120mm
 • Kích thước thi công: Φ115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn ốp trần/treo trần 12W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1150lm(Vàng), 1200lm(Trung tính), 1200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ95xH100mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp trần/treo trần 15W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1600lm(Vàng), 1650lm(Trung tính), 1650lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ115xH152mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp trần/treo trần 20W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2050lm(Vàng), 2100lm(Trung tính), 2100lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ115xH152mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp trần/treo trần 25W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2500lm(Vàng), 2625lm(Trung tính), 2625lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ115xH152mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp trần/treo trần 30W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2880lm(Vàng), 3000lm(Trung tính), 3000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ115xH152mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp trần/treo trần 35W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3510lm(Vàng), 3675lm(Trung tính), 3675lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ140xH162mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp trần/treo trần 50W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 4780lm(Vàng), 5000lm(Trung tính), 5000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ140xH162mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp trần 15W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1475lm(Vàng), 1500lm(Trung tính), 1500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ275x80mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp trần 20W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1600lm(Vàng), 1700lm(Trung tính), 1700lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ275x80mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED