Đèn Led - đèn led chiếu sáng ROBOLED

Đèn Led - đèn led chiếu sáng ROBOLED Đèn Led - đèn led chiếu sáng ROBOLED

Đèn Panel âm trần tròn 6W

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 540lm(Vàng),570lm(Trung tính), 570lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110 x H20mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Track Light ROBOLED 6W

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: SUNPU (China)
 • Quang thông: 660lm(Vàng), 720lm(Trung tính), 720lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ70xL95mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn pha ROBOLED 20W

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 2170lm(Vàng), 2300lm(Trung tính), 2300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 180x214x52mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Panel âm trần tròn 6W

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: BRIDGELUX
 • Quang thông: 540lm(Vàng),570lm(Trung tính), 570lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ120 x H20mm
 • Kích thước thi công: Φ105mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Track Light ROBOLED 10W

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: SUNPU (China)
 • Quang thông: 1055lm(Vàng), 1150lm(Trung tính), 1150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ70xL95mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn pha ROBOLED 30W

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 3200lm(Vàng), 3300lm(Trung tính), 3300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 180x214x52mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Panel âm trần tròn 9W

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: BRIDGELUX
 • Quang thông: 720lm(Vàng), 765lm(Trung tính), 765lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ120 x H20mm
 • Kích thước thi công: Φ105mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Track Light ROBOLED 15W

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: SUNPU (China)
 • Quang thông: 1625lm(Vàng), 1725lm(Trung tính), 1725lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ85xL136mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn pha ROBOLED 50W

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 5360lm(Vàng), 5500lm(Trung tính), 5500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 250x205x58mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Panel âm trần tròn 9W

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 720lm(Vàng), 765lm(Trung tính), 765lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ150 x H20mm
 • Kích thước thi công: Φ135mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn pha ROBOLED 70W

 • Công suất tiêu thụ: 70W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 7540lm(Vàng), 7700lm(Trung tính), 7700lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 277x236x55mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Track Light ROBOLED 20W

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: SUNPU (China)
 • Quang thông: 2160lm(Vàng), 2300lm(Trung tính) , 2300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ85xL136mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Panel âm trần tròn 12W

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: BRIDGELUX
 • Quang thông: 915lm(Vàng), 960lm(Trung tính), 960lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ150 x H20mm
 • Kích thước thi công: Φ135mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Track Light ROBOLED 25W

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: SUNPU (China)
 • Quang thông: 2625lm(Vàng), 2750lm(Trung tính) , 2750lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ100xL156mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn pha ROBOLED 100W

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 10410lm(Vàng),10500lm(Trung tính), 10500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 340x280x75mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Panel âm trần tròn 12W

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: BRIDGELUX
 • Quang thông: 915lm(Vàng), 960lm(Trung tính), 960lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ170 x H20mm
 • Kích thước thi công: Φ155mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Track Light ROBOLED 30W

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: SUNPU (China)
 • Quang thông: 3080lm(Vàng), 3150lm(Trung tính) , 3150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ100xL156mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Panel âm trần tròn 15W

 • Công suất tiêu thụ: 15w
 • Bóng led: BRIDGELUX
 • Quang thông: 1310lm(Vàng), 1350lm(Trung tính), 1350lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ170 x H20mm
 • Kích thước thi công: Φ155mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel âm trần tròn 18W

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: Bridgelux (USA)
 • Quang thông: 1350lm(Trắng ấm), 1440lm(Trắng tự nhiên), 1440lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ225 x H12.5mm
 • Kích thước thi công: Φ215mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Panel Ốp trần tròn 8W

 • Công suất tiêu thụ: 8W
 • Bóng led: BRIDGELUX
 • Quang thông: 610lm(Vàng), 640lm(Trung tính), 640lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ120 x H25mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Tuýp RoboLED T8 10W

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 1055lm(Vàng), 1100lm(Trung tính), 1100lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: L585xD29mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn Tuýp RoboLED T8 20W

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 2000lm(Vàng), 2100lm(Trung tính), 2100lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: L1198xD29 mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn Panel Ốp trần tròn 15W

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: BRIDGELUX
 • Quang thông: 1010lm(Trắng ấm),1090lm(Trắng tự nhiên), 1090lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ170 x H25mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel Ốp trần tròn 18W

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: BRIDGELUX
 • Quang thông: 1160lm(Vàng),1275lm(Trung tính), 1275lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ225 x H25mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel Ốp trần tròn 22W

 • Công suất tiêu thụ: 22W
 • Bóng led: BRIDGELUX
 • Quang thông: 1700lm(Vàng),1760lm(Trung tính), 1760lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ225 x H25mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel Ốp trần tròn 30W

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: BRIDGELUX
 • Quang thông: 2870lm(Vàng),3000lm(Trung tính), 3000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ300 x H25mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel âm trần Vuông 9W

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: BRIDGELUX
 • Quang thông: 1310lm(Vàng), 1350lm(Trung tính), 1350lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 150x150xH20mm
 • Kích thước thi công: 135x135mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel âm trần Vuông 12W

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: BRIDGELUX
 • Quang thông: 915lm(Vàng), 960lm(Trung tính), 960lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 150x150xH20mm
 • Kích thước thi công: 135x135mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel âm trần vuông 18W

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: Bridgelux (USA)
 • Quang thông: 1350lm(Trắng ấm),1440lm(Trắng tự nhiên), 1440lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 225x225xH12.5mm
 • Kích thước thi công: 215x215mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Panel Ốp trần Vuông 15W

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: BRIDGELUX
 • Quang thông: 1100lm(Vàng), 1200lm(Trung tính), 1200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 170x170xH25mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel Ốp trần Vuông 18W

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: BRIDGELUX
 • Quang thông: 1455lm(Vàng),1530lm(Trung tính), 1530lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 225x225xH25mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel Ốp trần Vuông 22W

 • Công suất tiêu thụ: 22W
 • Bóng led: BRIDGELUX
 • Quang thông: 1625lm(Vàng),1650lm(Trung tính), 1650lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 225x225xH25mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel Ốp trần Vuông 26w

 • Công suất tiêu thụ: 26W
 • Bóng led: BRIDGELUX
 • Quang thông: 2170lm(Vàng), 2210lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 220x220xH26mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED