Đèn led thanh ray VINALED

Đèn led thanh ray VINALED Đèn led thanh ray VINALED

Đèn LED thanh ray là dạng đèn LED chiếu điểm được gắn vào thanh ray có thể xoay chuyển hướng linh hoạt. Đèn này được sử dụng phổ biến trong các shop, nhà hàng. Khác với các thương hiệu khác, VINALED chỉ sử dụng bóng led CREE(USA) và Citizen(Nhật), bộ phận tản nhiệt chất lượng cao, hệ số hoàn màu Cao (Ra lên đến 98) nên màu sắc ánh sáng được duy trì lên đến trên 5 năm.

Đèn Track Light 6W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 720lm(Vàng), 750lm(Trung tính), 750lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ70xL95mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn Track Light 6W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 540lm(Vàng), 600lm(Trung tính), 600lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф50xL180mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn Track Light 9W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1000lm(Vàng), 1080lm(Trung tính), 1080lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ70xL95mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn Track Light 9W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 920lm(Vàng), 990lm(Trung tính), 990lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ60xL185mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 12W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 1000lm(Vàng), 1080lm(Trung tính), 1080lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ65xL145mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 12W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 1000lm(Vàng), 1080lm(Trung tính), 1080lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL140mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 12W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1380lm(Vàng), 1440lm(Trung tính) , 1440lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ85xL136mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 15W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 1210lm(Vàng), 1275lm(Trung tính) ,1275lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ65xL145mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 15W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 1210lm(Vàng), 1275lm(Trung tính), 1275lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL140mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 15W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1625lm(Vàng), 1725lm(Trung tính) , 1725lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ85xL136mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 20W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 1605lm(Vàng), 1700lm(Trung tính) , 1700lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ75xL165mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 20W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 1605lm(Vàng), 1700lm(Trung tính) , 1700lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL140mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 20W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2125lm(Vàng), 2300lm(Trung tính) , 2300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ85xL136mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 20W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1850lm(Vàng), 1900lm(Trung tính), 1900lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ60xL185mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 20W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2040lm(Vàng), 2200lm(Trung tính) , 2200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL180mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 20W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1980lm(Vàng), 2100lm(Trung tính) , 2100lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ120xL165mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 20W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1980lm(Vàng), 2100lm(Trung tính) , 2100lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ120xL205mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 25W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2105lm(Vàng), 2125lm(Trung tính), 2125lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ75xL165mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 25W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2105lm(Vàng), 2125lm(Trung tính), 2125lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL200mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 25W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2500lm(Vàng), 2625lm(Trung tính) , 2625lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ100xL156mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 25W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2280lm(Vàng), 2375lm(Trung tính), 2375lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL180mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 25W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2540lm(Vàng), 2625lm(Trung tính), 2625lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ120xL165mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 25W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2540lm(Vàng), 2625lm(Trung tính), 2625lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ120xL205mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 25W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2540lm(Vàng), 2625lm(Trung tính), 2625lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ107xL245mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 30W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2480lm(Vàng), 2550lm(Trung tính), 2550lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ95xL175mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Số led: gắn ray/ ốp trần
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 30W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2480lm(Vàng), 2550lm(Trung tính), 2550lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL200mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ra>80/90* (lựa chọn)
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 30W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3080lm(Vàng), 3150lm(Trung tính), 3150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ100xL156mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 30W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3080lm(Vàng), 3150lm(Trung tính), 3150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ120xL165mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 30W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3080lm(Vàng), 3150lm(Trung tính), 3150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ120xL205mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 30W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 3080lm(Vàng), 3150lm(Trung tính), 3150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ107xL245mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 35W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 3380lm(Vàng), 3500lm(Trung tính), 3500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ95xL175mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 35W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 3380lm(Vàng), 3500lm(Trung tính), 3500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL200mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 35W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 3080lm(Vàng), 3150lm(Trung tính), 3150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL180mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 40W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 3565lm(Vàng), 3600lm(Trung tính), 3600lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL180mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 50W mẫu M

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 4500lm(Vàng), 4750lm(Trung tính), 4750lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ106xL112xH185mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Track Light 40W mẫu M

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 4000lm(Vàng), 4200lm(Trung tính), 4200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ106xL112xH185mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Thanh ray 1 mét

 • Kích thước sản phẩm: L920xW34xH20mm

Thanh ray 1 mét

 • Kích thước sản phẩm: L1000xW34xH20mm

Thanh Ray 1.5 mét

 • Kích thước sản phẩm: L1420xW34xH20mm

Thanh Ray 1.5 mét

 • Kích thước sản phẩm: L1500xW34xH20mm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED