Đèn led thanh ray VINALED

Đèn led thanh ray VINALED Đèn led thanh ray VINALED

Đèn LED thanh ray là dạng đèn LED chiếu điểm được gắn vào thanh ray có thể xoay chuyển hướng linh hoạt. Đèn này được sử dụng phổ biến trong các shop, nhà hàng. Khác với các thương hiệu khác, VINALED chỉ sử dụng bóng led CREE(USA) và Citizen(Nhật), bộ phận tản nhiệt chất lượng cao, hệ số hoàn màu Cao (Ra lên đến 98) nên màu sắc ánh sáng được duy trì lên đến trên 5 năm.

Đèn thanh ray 7W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 7W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: : 695lm/560lm(Trắng ấm), 745lm(Trắng tự nhiên), 745lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф50xL180mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 7W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 7W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 695lm/560lm(Trắng ấm), 745lm(Trắng tự nhiên), 745lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф50xL180mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 20W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 1655lm/1245lm(Trắng ấm), 1850lm(Trắng tự nhiên), 1850lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 60xL185mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 10W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1130lm/960lm(Trắng ấm), 1195lm/1020lm(Trắng tự nhiên), 1195lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ70xL95xH65mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 15W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1625lm/1420lm(Trắng ấm), 1705lm/1510lm(Trắng tự nhiên) , 1705lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ85xL136xH65mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 20W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2125lm/1950lm(Trắng ấm), 2275lm/2010lm(Trắng tự nhiên) , 2275lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ85xL136xH65mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 25W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2500lm/2360lm(Trắng ấm), 2640lm/2410lm(Trắng tự nhiên) , 2640lm(Trắng
 • Kích thước sản phẩm: Φ100xL156xH65mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 30W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3080lm/1845lm(Trắng ấm), 3170lm/2740lm(Trắng tự nhiên) , 3170lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ100xL156xH65mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 20W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1845lm/1615lm(Trắng ấm), 1980lm/1770lm(Trắng tự nhiên) ,1980lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL150xH265mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 25W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2310lm/1885lm(Trắng ấm), 2430lm/2030lm(Trắng tự nhiên) ,2430lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL150xH265mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 30W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2555lm/1955lm(Trắng ấm), 2840lm/2110lm(Trắng tự nhiên) ,2840lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL150xH265mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 20W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1845lm/1615lm(Trắng ấm), 1980lm/1770lm(Trắng tự nhiên) ,1980lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL150xH285mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 25W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2310lm/1885lm(Trắng ấm), 2430lm/2030lm(Trắng tự nhiên) ,2430lm/(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL150xH285mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 30W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2555lm/1955lm(Trắng ấm), 2840lm/2110lm(Trắng tự nhiên), 2840lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL150xH285mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 20W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1520lm/1220lm(Trắng ấm), 1650lm/1315lm(Trắng tự nhiên) ,1650lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL180xH250mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh Ray 25W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1930lm/1700lm(Trắng ấm), 2060lm/1785lm(Trắng tự nhiên) ,2060lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL180xH250mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh ray 30W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2310lm/2140lm(Trắng ấm), 2475lm/2225lm(Trắng tự nhiên) ,2475lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL180xH250mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh Ray 35W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3080lm/2690lm(Trắng ấm), 3210lm/2785lm(Trắng tự nhiên) ,3210lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL180xH250mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh ray 40W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 3565lm/3030lm(Trắng ấm), 3670lm/3120lm(Trắng tự nhiên) , 3670lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL180xH250mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh ray 15W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 1490lm/1400lm(Trắng ấm), 1585lm/1430lm(Trắng tự nhiên) , 1585lm/(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xL160xH165mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 20W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2070lm/1970lm(Trắng ấm), 2260lm/2025lm(Trắng tự nhiên) , 2260lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xL160xH165mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 15W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 1065lm(Trắng ấm), 1230lm(Trắng tự nhiên), 1230lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ68xL120xH140mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 20W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 1785lm/1580lm(Trắng ấm), 1915lm/1655lm(Trắng tự nhiên), 1915lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ92xL140xH140mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 25W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2325lm/2080lm(Trắng ấm), 2410lm/2105lm(Trắng tự nhiên), 2410lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ92xL140xH140mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 30W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2410lm/2655lm(Trắng ấm),2465lm/2870lm(Trắng tự nhiên), 2870lm/(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ92xL140xH140mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 25W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2210lm/2010lm(Trắng ấm), 2385lm/2090lm(Trắng tự nhiên), 2385lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ107xL245xH230mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 30W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2810lm/2760lm(Trắng ấm), 2865lm/2800lm(Trắng tự nhiên), 2865lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ107xL245xH230mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 15W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1210lm(Trắng ấm), 1275lm(Trắng tự nhiên) ,1275lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ65xL145xH110mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 20W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1605lm(Trắng ấm), 1700lm(Trắng tự nhiên) ,1700lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ75xL165xH118mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 25W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2105lm(Trắng ấm), 2125lm(Trắng tự nhiên) ,2125lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ75xL165xH118mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 30W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2480lm(Trắng ấm), 2550lm(Trắng tự nhiên) ,2550lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ95xL175xH118mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 35W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2880lm(Trắng ấm), 3000lm(Trắng tự nhiên) ,3000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ95xL175xH118mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 15W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1210lm(Trắng ấm), 1275lm(Trắng tự nhiên) ,1275lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL140mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 20W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1605lm(Trắng ấm), 1700lm(Trắng tự nhiên) ,1700lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL140mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 25W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1210lm(Trắng ấm), 1275lm(Trắng tự nhiên) ,1275lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL200mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh Ray 30W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2480lm(Trắng ấm), 2550lm(Trắng tự nhiên) ,2550lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL200mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 35W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2880lm(Trắng ấm), 3000lm(Trắng tự nhiên) ,3000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL200mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 40W mẫu M

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3720lm(Trắng ấm), 3810lm(Trắng tự nhiên) ,3810lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ106xL112xH185mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 50W mẫu M

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 4400lm(Trắng ấm), 4500lm(Trắng tự nhiên) ,3000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ106xL112xH185mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Thanh ray 1 mét

 • Kích thước sản phẩm: L920xW34xH20mm

Thanh Ray 1.5 mét

 • Kích thước sản phẩm: L1420xW34xH20mm

Thanh ray 1 mét

 • Kích thước sản phẩm: L1000xW34xH20mm

Thanh Ray 1.5 mét

 • Kích thước sản phẩm: L1500xW34xH20mm

Đầu nối cuối

 • Kích thước sản phẩm: L x W = 35.5 x 34.4mm

Đầu nối chữ I

 • Kích thước sản phẩm: L x W = 80 x 34.4mm

Đầu nối chữ L

 • Kích thước sản phẩm: L x W = 70.6 x 70.6mm

Đầu nối chữ T

 • Kích thước sản phẩm: L x W = 106.2 x 70.6mm

Đầu nối chữ X

 • Kích thước sản phẩm: L x W = 106.2 x 106.2mm

Đầu nối lò xo

 • Kích thước sản phẩm: L x W = 293.5 x 34.6mm

Đầu nối cấp nguồn

 • Kích thước sản phẩm: L x W = 74.4 x 34.6mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V

Bộ KIT treo thanh ray

 • Kích thước sản phẩm: Chiều dài dây: 1 mét

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED