Đèn âm tường 2W mẫu A1

 • Công suất tiêu thụ: 2W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 140lm(Vàng), 150lm(Trung tính), 150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: L90xW90xH45mm
 • Kích thước thi công: sử dụng đế âm 80x80x50mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54

Đèn âm tường 2W mẫu A3

 • Công suất tiêu thụ: 2W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 140lm(Vàng), 150lm(Trung tính), 150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: L90xW90xH45mm
 • Kích thước thi công: sử dụng đế âm 80x80x50mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54

Đèn âm tường 2W mẫu A5

 • Công suất tiêu thụ: 2W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 140lm(Vàng), 150lm(Trung tính), 150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: L90xW90xH45mm
 • Kích thước thi công: sử dụng đế âm 80x80x50mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54

Đèn âm tường 2W mẫu A6

 • Công suất tiêu thụ: 2W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 140lm(Vàng), 150lm(Trung tính), 150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: L90xW90xH45mm
 • Kích thước thi công: sử dụng đế âm 80x80x50mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC

Đèn ốp tường 3W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 3W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 210lm(Vàng), 225lm(Trung tính), 225lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ141xH45mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 4W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 4W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 280lm(Vàng), 300lm(Trung tính), 300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ141xH45mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 4W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 4W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 280lm(Vàng), 300lm(Trung tính), 300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 141x141xH45mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 3W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 3W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 210lm(Vàng), 225lm(Trung tính), 225lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH36mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 4W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 4W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 280lm(Vàng), 300lm(Trung tính), 300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH36mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 1W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 1W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 70lm(Vàng), 75lm(Trung tính), 75lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 60x60xH70mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 2W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 2W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 140lm(Vàng), 150lm(Trung tính), 150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 60x60xH100mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 5W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 5W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 430lm(Vàng), 450lm(Trung tính), 450lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 105x105xH110mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 10W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 860lm(Vàng), 880lm(Trung tính), 880lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 105x105xH130mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 10W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 860lm(Vàng), 880lm(Trung tính), 880lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ60x185xH74mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 6W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 600lm(Vàng), 620lm(Trung tính), 620lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 78x139xH180mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 4W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 4W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 400lm(Vàng),420lm(Trung tính), 420lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ162xH55mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC

Đèn ốp tường 3W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 3W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 300lm(Vàng), 315lm(Trung tính), 315lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 110x110xH53mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 6W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 600lm(Vàng), 620lm(Trung tính), 620lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 150x150xH53mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 2W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 2W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 200lm(Vàng), 210lm(Trung tính), 210lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: L322xΦ80xH80mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 5W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 5W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 430lm(Vàng),450lm(Trung tính), 450lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 125x90xH135mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 15W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 4x3.6W
 • Quang thông: 400lm(Vàng), 410lm(Trung tính), 410lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 312xH462mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn treo trần 3W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 3W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 120lm(Vàng),125lm(Trung tính), 125lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ28xL500mm. Cable dài 1m
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn treo trần 5W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 5W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 430lm(Vàng), 450lm(Trung tính), 450lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ41xL503mm. Cable dài 1m
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn treo trần 4W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 4W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 400lm(Vàng), 450lm(Trung tính), 450lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL90mm. Cable dài 2.0m
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn treo trần 6W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 600lm(Vàng), 650lm(Trung tính), 650lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ115xL115mm. Cable dài 2.0m
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED