Đèn led nhà xưởng, đèn led công nghiệp VINALED

Đèn led nhà xưởng, đèn led công nghiệp VINALED Đèn led nhà xưởng, đèn led công nghiệp VINALED
Đèn led nhà xưởng, đèn led công nghiệp VINALED
Đèn nhà xưởng 60w, mẫu F
Đèn nhà xưởng 80W mẫu F
Đèn nhà xưởng 90W mẫu F
Đèn nhà xưởng 100W mẫu F
Đèn nhà xưởng 110W mẫu F
Đèn nhà xưởng 120W mẫu F
Đèn nhà xưởng 140W mẫu F
Đèn nhà xưởng 150W, mẫu F
Đèn nhà xưởng 60W mẫu G
Đèn nhà xưởng 70W mẫu G
Đèn nhà xưởng 90W mẫu G
Đèn nhà xưởng 100W mẫu G
Đèn nhà xưởng 110W mẫu G
Đèn nhà xưởng 120W mẫu G
Đèn nhà xưởng 140W mẫu G
Đèn nhà xưởng 150W mẫu G
Đèn nhà xưởng 160W mẫu G
Đèn nhà xưởng 170W mẫu G
Đèn nhà xưởng 180W mẫu G
Đèn nhà xưởng 200W mẫu G
Đèn  nhà xưởng 210W mẫu G
Đèn  nhà xưởng 230W mẫu G
Đèn  nhà xưởng 240W mẫu G
Đèn  nhà xưởng 250W mẫu G
Đèn nhà xưởng 50w mẫu B
Đèn nhà xưởng 60W mẫu B
Đèn nhà xưởng 70W mẫu B
Đèn nhà xưởng 80w mẫu B
Đèn nhà xưởng 60w mẫu D
Đèn nhà xưởng 80W  mẫu D
Đèn nhà xưởng 90W mẫu D
Đèn nhà xưởng 100w mẫu D
Đèn nhà xưởng 110W mẫu D
Đèn nhà xưởng 120w  mẫu D
Đèn nhà xưởng 130W mẫu D
Đèn nhà xưởng 140W mẫu D
Đèn nhà xưởng 150w mẫu D
Đèn nhà xưởng 160W mẫu D
Đèn nhà xưởng 170W mẫu D
Đèn nhà xưởng 180W mẫu D
Đèn nhà xưởng 200w mẫu D
Đèn nhà xưởng 220W mẫu D
Đèn nhà xưởng 240w mẫu D
Đèn nhà xưởng 260W mẫu D
Đèn nhà xưởng 270W mẫu D
Đèn nhà xưởng 280W mẫu D
Đèn nhà xưởng 300w mẫu D
Đèn nhà xưởng 320W mẫu D
Đèn nhà xưởng 350W mẫu D
Đèn nhà xưởng 360W mẫu D
Đèn nhà xưởng 400w mẫu D
Đèn nhà xưởng 100w mẫu E
Đèn nhà xưởng 120W mẫu E
Đèn nhà xưởng 150w  mẫu E
Đèn nhà xưởng 160W mẫu E
Đèn nhà xưởng 200w  mẫu E
 
Đèn LED nhà xưởng hay còn gọi là đèn led công nghiệp là đèn sử dụng nguồn sáng LED công suất cao (High Power LED), sử dụng chiếu sáng thay thế đèn cho đèn công suất lớn như cao áp Halogen, cao áp Metal Halide, cao áp áp Sodium...Đèn LED nhà xưởng tiết kiệm điện, tỏa nhiệt thấp và không gây ồn. Chíp LED trạng thái rắn và kết cấu thiết kế chắc chắn giúp đèn LED nhà xưởng thích hợp trong môi trường sốc, rung động cao. Ứng dụng: nhà máy, xưởng, kho, hầm mỏ...

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED | Phiên bản Smartphone