Đèn led Chiếu Sáng VINALED

Đèn led Chiếu Sáng VINALED Đèn led Chiếu Sáng VINALED
Chiếu sáng trường học

Các công trình nghiên cứu tác động ánh sáng đến kết quả học tập của học sinh, áp dụng cho lớp học có ánh sáng ban ngày và lớp học thiếu ánh sáng ban ngày đã chỉ ra kết quả rằng các học sinh có kết quả học tập tốt hơn ở   lớp học có ánh sáng ban ngày. Kết quả đó có thể là do tầm nhìn của trẻ tốt hơn bởi những yếu tố sau: độ sáng cao, độ hoàn màu tốt, quang thông ánh sáng được cải thiện gần với ánh sáng ban ngày, anh sáng không gây chói và nháy mắt. Về mặt lý thuyết, khi phòng học có đầy đủ ánh sáng, học sinh sẽ thấy tốt hơn và có thể đọc nhanh hơn. Ánh sáng LED ứng dụng chiếu sáng trường học của VinaLED cung cấp bao gồm đèn tuýt LED, đèn LED gắn trần dạng tấm thật sự là một giải pháp tuyệt vời về khả năng tiết kiệm và cho ánh sáng hoàn hảo.

Đèn LED búp 2.5W-A
Đèn LED búp 4W-A
Đèn LED búp 4W-M
Đèn LED búp 5W-A
Đèn LED búp 6W-B
Đèn LED búp 6W-M
Đèn LED búp 8W-B
Đèn LED búp 9W-M
Đèn Tuýp T8 11W mẫu C
Đèn Tuýp T8 22W mẫu C
Đèn Tuýp T8 25W mẫu C
Đèn Tuýp T5 11W mẫu D
Đèn Tuýp T5 22W mẫu D
Đèn Tuýp T5 25W mẫu D
Đèn âm trần 20w mẫu J
Đèn âm trần 15w mẫu F2
Đèn âm trần 4W mẫu D
Đèn âm trần 8w mẫu D
Đèn âm trần 10w mẫu A
Đèn âm trần 6w mẫu E
Đèn âm trần 9w mẫu E
Đèn âm trần 11w mẫu E
Đèn âm trần 18w mẫu E
Đèn pha 10w mẫu A
Đèn pha 20w mẫu A
Đèn pha 20w mẫu B
Đèn pha 30w mẫu A
Đèn pha 50w mẫu A
Đèn pha 50w mẫu B
Đèn pha 70w mẫu A
Đèn pha 70w mẫu B
Đèn pha 100w mẫu A
Đèn pha 150w mẫu B
Đèn pha 400w mẫu C
Đèn pha 500w mẫu C
Đèn pha 48W mẫu H
Đèn pha 50w mẫu D
Đèn pha 60W mẫu D
Đèn pha 70W mẫu D
Đèn pha 90W mẫu D
Đèn pha 100W mẫu D
Đèn pha 110W mẫu D
Đèn pha 120W mẫu D
Đèn pha 140W mẫu D
Đèn pha 150W mẫu D
Đèn pha 160W mẫu D
Đèn pha 170W mẫu D
Đèn pha 180W mẫu D
Đèn pha 200W mẫu D
Đèn pha 210W mẫu D
Đèn pha 230W mẫu D
Đèn pha 240W mẫu D
Đèn pha 250W mẫu D
Đèn đường hầm 50w mẫu B
Đèn đường hầm 250w mẫu B
Đèn Panel 10W mẫu A
Đèn Panel 18W mẫu A
Đèn Panel 12w mẫu B
Đèn Panel 15w mẫu B
Đèn Panel 18w (30x30cm)
Đèn Panel 42W (60x60cm)
Đèn Panel 36w (30x120cm) mẫu D
Đèn Panel 60w (60x120cm) mẫu D
Đèn Panel 80w (60x120cm) mẫu D
Đèn thanh ray 30W mẫu I
Đèn thanh treo 40W, mẫu A
Đèn thanh treo 40W, mẫu B
Đèn thanh treo 40W, mẫu C
Đèn báo khẩn cấp mẫu A
Đèn báo khẩn cấp mẫu B
 

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED | Phiên bản Smartphone