Đèn led Chiếu Sáng VINALED

Đèn led Chiếu Sáng VINALED Đèn led Chiếu Sáng VINALED
Chiếu sáng công cộng
Chiếu sáng công cộng là bộ mặt của giao thông đô thị, chiếu sáng hoàn hảo giúp cải thiện điều kiện an toàn giao thông, nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng giao thông và làm đẹp thành phố về đêm. Những sản phẩm đèn chiếu sáng công cộng của VinaLED như: đường đường LED, đèn đường hầm LED, đèn pha LED, đèn sân vườn LED dùng để thay thế các loại đèn truyền thống trên các tuyến phố và trục giao chính của thành phố sẽ mang đến một hơi thở mới cho giao thông công cộng.
Đèn pha 10w mẫu A
Đèn pha 20w mẫu A
Đèn pha 30w mẫu A
Đèn pha 50w mẫu A
Đèn pha 50w mẫu B
Đèn pha 70w mẫu A
Đèn pha 70w mẫu B
Đèn pha 100w mẫu A
Đèn pha 150w mẫu B
Đèn pha 400w mẫu C
Đèn pha 500w mẫu C
Đèn pha 1000w mẫu C
Đèn pha 13w mẫu E
Đèn pha 18w mẫu E
Đèn pha 25W mẫu E
Đèn pha 36w mẫu E
Đèn pha 48W mẫu E
Đèn pha 74w mẫu E
Đèn pha 13W mẫu F
Đèn pha 18W mẫu F
Đèn pha 32w mẫu F
Đèn pha 48W mẫu F
Đèn pha 48W mẫu H
Đèn pha 74W mẫu H
Đèn pha 96W mẫu H
Đèn pha 50w mẫu D
Đèn pha 60W mẫu D
Đèn pha 70W mẫu D
Đèn pha 90W mẫu D
Đèn pha 100W mẫu D
Đèn pha 110W mẫu D
Đèn pha 120W mẫu D
Đèn pha 140W mẫu D
Đèn pha 150W mẫu D
Đèn pha 160W mẫu D
Đèn pha 170W mẫu D
Đèn pha 180W mẫu D
Đèn pha 200W mẫu D
Đèn pha 210W mẫu D
Đèn pha 230W mẫu D
Đèn pha 240W mẫu D
Đèn pha 250W mẫu D
Đèn đường SOLAR 60w mẫu A
Đèn đường SOLAR 80w mẫu A
Đèn đường 50w – mẫu A
Đèn đường 30w – mẫu A
Đèn đường 60W – mẫu A
Đèn đường 80W-Mẫu A
Đèn đường 100W-Mẫu A
Đèn đường 120W-Mẫu A
Đèn đường 130W – mẫu A
Đèn đường 140W - mẫu A
Đèn đường 150w - mẫu A
Đèn đường 50w – mẫu G
Đèn đường 60w – mẫu G
Đèn đường 80W - mẫu G
Đèn đường 90w – mẫu G
Đèn đường 100W - mẫu G
Đèn đường 110W - mẫu G
Đèn đường 120w – mẫu G
Đèn đường 140w - mẫu G
Đèn đường 150w – mẫu G
Đèn đường 160w - mẫu G
Đèn đường 170w - mẫu G
Đèn đường 180w – mẫu G
Đèn đường 200w - mẫu G
Đèn đường 210W - mẫu G
Đèn đường 230W - mẫu G
Đèn đường 240W – mẫu G
Đèn đường 250W – mẫu G
Đèn đường 260W - mẫu G
Đèn đường 290w - mẫu G
Đèn đường 300w - mẫu G
Đèn đường 60W – mẫu C
Đèn đường 70W - mẫu C
Đèn đường 80w – mẫu C
Đèn đường 60w - mẫu D
Đèn đường 70W - mẫu D
Đèn đường 80w – mẫu D
Đèn đường 50W - mẫu M
Đèn đường 70W - mẫu M
Đèn đường 110w - mẫu N
Đèn đường 140w - mẫu N
Đèn đường hầm 60W mẫu B
Đèn đường hầm 70w mẫu B
Đèn đường hầm 90W mẫu B
Đèn đường hầm 100w mẫu B
Đèn đường hầm 110w mẫu B
Đèn đường hầm 120w mẫu B
Đèn đường hầm 140W mẫu B
Đèn đường hầm 150w mẫu B
Đèn đường hầm 160W mẫu B
Đèn đường hầm 170w mẫu B
Đèn đường hầm 180w mẫu B
Đèn đường hầm 200w mẫu B
Đèn đường hầm 210W mẫu B
Đèn đường hầm 230w mẫu B
Đèn đường hầm 240w mẫu B
Đèn đường hầm 250w mẫu B
Đèn dưới nước 6w mẫu C
Đèn dưới nước 18w đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn dưới nước 12w mẫu C
Đèn nhà xưởng 210W mẫu G
Đèn chiếu điểm 48W mẫu H
Đèn chiếu điểm 74W mẫu H
Đèn chiếu điểm 96W mẫu H
Đèn chiếu điểm 13w mẫu C
Đèn chiếu điểm 18w mẫu C
Đèn chiếu điểm 25W mẫu C
Đèn chiếu điểm 25w mẫu D
Đèn chiếu điểm 48w mẫu D
Đèn chiếu điểm 36w mẫu D
Đèn chiếu điểm 74w mẩu E
Đèn chiếu điểm 13w mẫu F
Đèn chiếu điểm 18W mẫu F
Đèn chiếu điểm 32w mẫu F
Đèn chiếu điểm 48W mẫu F
Đèn chiếu điểm 13w mẫu G
Đèn chiếu điểm 18W mẫu G
Đèn chiếu điểm 32w mẫu G
Đèn chiếu điểm 48W mẫu G
Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu C (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 27W đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 18W đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu C (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 12W mẫu C (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 12W đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 36W đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu D (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 27W đa sắc 3in1 mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 12W mẫu D (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 12W đa sắc mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 36W đa sắc 3in1 mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 18W mẫu D (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 18W đa sắc mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 54W đa sắc 3in1 mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 24W mẫu D (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 24W đa sắc mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 72W đa sắc 3in1 mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 36W mẫu E (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 36W đa sắc mẫu E (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu B (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu B (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 4w mẫu B
Đèn sân thể thao 200W mẫu A
Đèn sân thể thao 360W mẫu A
Đèn sân thể thao 540W mẫu A
Đèn sân thể thao 720W mẫu A
Đèn sân thể thao 1000W mẫu A
Đèn sân thể thao 1400W mẫu A
Bảng thoát hiểm mẫu A
Đèn báo khẩn cấp mẫu A
 

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED | Phiên bản Smartphone