Đèn led Chiếu Sáng VINALED

Đèn led Chiếu Sáng VINALED Đèn led Chiếu Sáng VINALED
Chiếu sáng công nghiệp
Chiếu sáng lĩnh vực công nghiệp luôn đòi hỏi yêu cầu ánh sáng chất lượng cao và đảm bảo giúp giảm thiểu tỷ lệ lỗi trong phân xưởng, dây chuyền sản xuất. Do điều kiện làm việc trong nhà máy, phân xưởng với cường độ cao và liên tục, công nhân phải làm việc vào ban đêm nên đọ rọi ánh sáng đề xuất là không nhỏ hơn 500lux, độ hoàn màu tốt có thể giảm thiểu sai sót và mệt mỏi cho công nhân. Đèn chiếu sáng công nghiệp VinaLED như đèn LED nhà xưởng, đèn pha LED và đèn tuýt LED với khả năng tiết kiệm điện, độ hoàn màu và tuổi thọ cao là sự lựa chọn tối ưu cho các nhà máy, phân xưởng.
Đèn Tuýp T8 11W mẫu C
Đèn Tuýp T8 22W mẫu C
Đèn Tuýp T8 25W mẫu C
Đèn Tuýp T5 11W mẫu D
Đèn Tuýp T5 22W mẫu D
Đèn Tuýp T5 25W mẫu D
Đèn pha 10w mẫu A
Đèn pha 20w mẫu A
Đèn pha 20w mẫu B
Đèn pha 30w mẫu A
Đèn pha 50w mẫu A
Đèn pha 50w mẫu B
Đèn pha 70w mẫu A
Đèn pha 70w mẫu B
Đèn pha 100w mẫu A
Đèn pha 150w mẫu B
Đèn pha 400w mẫu C
Đèn pha 500w mẫu C
Đèn pha 1000w mẫu C
Đèn pha 150W mẫu D
Đèn pha 160W mẫu D
Đèn pha 170W mẫu D
Đèn pha 180W mẫu D
Đèn pha 200W mẫu D
Đèn pha 210W mẫu D
Đèn pha 230W mẫu D
Đèn pha 240W mẫu D
Đèn pha 250W mẫu D
Đèn đường SOLAR 60w mẫu A
Đèn đường SOLAR 80w mẫu A
Đèn đường 50w – mẫu A
Đèn đường 30w – mẫu A
Đèn đường 60W – mẫu A
Đèn đường 80W-Mẫu A
Đèn đường 100W-Mẫu A
Đèn đường 120W-Mẫu A
Đèn đường 130W – mẫu A
Đèn đường 140W - mẫu A
Đèn đường 150w - mẫu A
Đèn đường 50w – mẫu G
Đèn đường 60w – mẫu G
Đèn đường 80W - mẫu G
Đèn đường 90w – mẫu G
Đèn đường 100W - mẫu G
Đèn đường 110W - mẫu G
Đèn đường 120w – mẫu G
Đèn đường 140w - mẫu G
Đèn đường 150w – mẫu G
Đèn đường 160w - mẫu G
Đèn đường 170w - mẫu G
Đèn đường 180w – mẫu G
Đèn đường 200w - mẫu G
Đèn đường 210W - mẫu G
Đèn đường 230W - mẫu G
Đèn đường 240W – mẫu G
Đèn đường 250W – mẫu G
Đèn đường 260W - mẫu G
Đèn đường 290w - mẫu G
Đèn đường 300w - mẫu G
Đèn đường 60W – mẫu C
Đèn đường 70W - mẫu C
Đèn đường 80w – mẫu C
Đèn đường 60w - mẫu D
Đèn đường 70W - mẫu D
Đèn đường 80w – mẫu D
Đèn đường 50W - mẫu M
Đèn đường 70W - mẫu M
Đèn đường 110w - mẫu N
Đèn đường 140w - mẫu N
Đèn đường hầm 50w mẫu B
Đèn đường hầm 60W mẫu B
Đèn đường hầm 70w mẫu B
Đèn đường hầm 90W mẫu B
Đèn đường hầm 100w mẫu B
Đèn đường hầm 110w mẫu B
Đèn đường hầm 120w mẫu B
Đèn đường hầm 140W mẫu B
Đèn đường hầm 150w mẫu B
Đèn đường hầm 160W mẫu B
Đèn đường hầm 170w mẫu B
Đèn đường hầm 180w mẫu B
Đèn đường hầm 200w mẫu B
Đèn đường hầm 210W mẫu B
Đèn đường hầm 230w mẫu B
Đèn đường hầm 240w mẫu B
Đèn đường hầm 250w mẫu B
Dây căng treo đèn Panel
Đèn nhà xưởng 60w, mẫu F
Đèn nhà xưởng 80W mẫu F
Đèn nhà xưởng 90W mẫu F
Đèn nhà xưởng 100W mẫu F
Đèn nhà xưởng 110W mẫu F
Đèn nhà xưởng 120W mẫu F
Đèn nhà xưởng 140W mẫu F
Đèn nhà xưởng 150W, mẫu F
Đèn nhà xưởng 60W mẫu G
Đèn nhà xưởng 70W mẫu G
Đèn nhà xưởng 90W mẫu G
Đèn nhà xưởng 100W mẫu G
Đèn nhà xưởng 110W mẫu G
Đèn nhà xưởng 120W mẫu G
Đèn nhà xưởng 140W mẫu G
Đèn nhà xưởng 150W mẫu G
Đèn nhà xưởng 160W mẫu G
Đèn nhà xưởng 170W mẫu G
Đèn nhà xưởng 180W mẫu G
Đèn nhà xưởng 200W mẫu G
Đèn nhà xưởng 230W mẫu G
Đèn nhà xưởng 240W mẫu G
Đèn nhà xưởng 250W mẫu G
Đèn nhà xưởng 60W mẫu B
Đèn nhà xưởng 70W mẫu B
Đèn nhà xưởng 80w mẫu B
Đèn nhà xưởng 60w mẫu D
Đèn nhà xưởng 80W mẫu D
Đèn nhà xưởng 90W mẫu D
Đèn nhà xưởng 100w mẫu D
Đèn nhà xưởng 110W mẫu D
Đèn nhà xưởng 120w mẫu D
Đèn nhà xưởng 130W mẫu D
Đèn nhà xưởng 140W mẫu D
Đèn nhà xưởng 150w mẫu D
Đèn nhà xưởng 160W mẫu D
Đèn nhà xưởng 170W mẫu D
Đèn nhà xưởng 180W mẫu D
Đèn nhà xưởng 200w mẫu D
Đèn nhà xưởng 220W mẫu D
Đèn nhà xưởng 240w mẫu D
Đèn nhà xưởng 260W mẫu D
Đèn nhà xưởng 270W mẫu D
Đèn nhà xưởng 280W mẫu D
Đèn nhà xưởng 300w mẫu D
Đèn nhà xưởng 320W mẫu D
Đèn nhà xưởng 350W mẫu D
Đèn nhà xưởng 360W mẫu D
Đèn nhà xưởng 400w mẫu D
Đèn nhà xưởng 100w mẫu E
Đèn nhà xưởng 120W mẫu E
Đèn nhà xưởng 150w mẫu E
Đèn nhà xưởng 160W mẫu E
Đèn nhà xưởng 200w mẫu E
Đèn chiếu điểm 48W mẫu H
Đèn chiếu điểm 74W mẫu H
Đèn chiếu điểm 96W mẫu H
Đèn chiếu điểm 13w mẫu C
Đèn chiếu điểm 18w mẫu C
Đèn chiếu điểm 25W mẫu C
Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu C (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 27W đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu C (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 12W mẫu C (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 12W đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 36W đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu B (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu B (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 4w mẫu B
Đèn trạm xăng 60w
Đèn trạm xăng âm trần 80W
Đèn trạm xăng âm trần 90W
Đèn trạm xăng ốp trần 80W
Đèn trạm xăng ốp trần 90W
Đèn trạm xăng âm trần 100W
Đèn trạm xăng âm trần 110W
Đèn trạm xăng ốp trần 100W
Đèn trạm xăng ốp trần 110W
Đèn trạm xăng âm trần 120W
Đèn trạm xăng ốp trần 140W
Đèn trạm xăng âm trần 150W
Đèn trạm xăng ốp trần 150W
Đèn sân thể thao 360W mẫu A
Đèn sân thể thao 540W mẫu A
Đèn sân thể thao 720W mẫu A
 

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED | Phiên bản Smartphone