Đèn led âm trần - đèn led âm trần VINALED

Đèn led âm trần - đèn led âm trần VINALED Đèn led âm trần - đèn led âm trần VINALED
Đèn Led âm trần được ứng dụng rộng rãi trong thiết kế chiếu sáng bên trong nhà (indoor lighting). Đèn này thay thế cho đèn lon truyền thống trước đây. VINALED có trên 15 mẫu đèn và dãi công suất rộng từ 1W đến 80W. Sử dụng bóng led Bridgelux, Cree, Lumileds (USA) và Citizen (Nhật) với hiệu suất cao , nguồn cấp điện (led driver) Phù hợp tiêu chuẩn Châu Âu cho ánh sáng không gợn sóng cũng như chính sách bảo hành 03 năm là sự khác biệt mà được Quý khách hàng tín nhiệm.

Đèn âm trần 6W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: Cree(USA)
 • Quang thông: 700lm(Trắng ấm),750lm(Trắng tự nhiên), 750lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 51.5x51.5xH56mm
 • Kích thước thi công: 45x45mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Số led: 1
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 7W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 7W
 • Bóng led: Cree (USA)
 • Quang thông: 815lm(Trắng ấm),845lm(Trắng tự nhiên), 845lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 127.5x51.5xH56mm
 • Kích thước thi công: 120x42mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Số led: 3
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 10W mẫu A (3 led)

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: Cree (USA)
 • Quang thông: 1100lm(Trắng ấm),1120lm(Trắng tự nhiên), 1120lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 127.5x51.5xH56mm
 • Kích thước thi công: 120x42mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 10W mẫu A (4 led)

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: Cree (USA)
 • Quang thông: 1130lm(Trắng ấm),1180lm(Trắng tự nhiên), 1180lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 89x89xH56mm
 • Kích thước thi công: 80x82mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Số led: 4
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 12W mẫu A (4 led)

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Cree (USA)
 • Quang thông: 1265lm(Trắng ấm),1350lm(Trắng tự nhiên), 1350lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 89x89xH56mm
 • Kích thước thi công: 80x82mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Số led: 4
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 12W mẫu A (5 led)

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Cree (USA)
 • Quang thông: 1355lm(Trắng ấm),1385lm(Trắng tự nhiên), 1385lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 203x51.5xH56mm
 • Kích thước thi công: 195x42mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Số led: 5
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 15W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: Cree (USA)
 • Quang thông: 1485lm(Trắng ấm),1560lm(Trắng tự nhiên), 1560lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 203x51.5xH56mm
 • Kích thước thi công: 195x42mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Số led: 5
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 20W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: Cree (USA)
 • Quang thông: 2010lm(Trắng ấm),2030lm(Trắng tự nhiên), 2030lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 128x128xH56mm
 • Kích thước thi công: 120x120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Số led: 9
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 25W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: Cree (USA)
 • Quang thông: : 2340lm(Trắng ấm),2405lm(Trắng tự nhiên), 2405lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 128x128xH56mm
 • Kích thước thi công: 120x120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 1x12w mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 780lm(Trắng ấm)/650lm(Trắng ấm) , 860lm(Trắng tự nhiên), 860lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 110x110x81mm
 • Kích thước thi công: Φ99mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 2x12w mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 24W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1595lm/650lm(Trắng ấm), 1770lm(Trắng tự nhiên), 1770(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 110x220x80mm
 • Kích thước thi công: 205x99mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 12w mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 780lm(Trắng ấm)/650lm(Trắng ấm) , 860lm(Trắng tự nhiên), 860lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH90mm
 • Kích thước thi công: Φ99mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 3w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 3W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 170lm(Trắng ấm), 220lm(Trắng tự nhiên), 220lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ68xH48mm
 • Kích thước thi công: Φ58mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 4W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 4W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 315lm(Trắng ấm), 350lm(Trắng tự nhiên), 350lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ84xH39mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Số led: 3

Đèn âm trần 6w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 550lm(Trắng ấm), 590lm(Trắng tự nhiên), 590lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH49mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Số led: 5

Đèn âm trần 8w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 8W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 805lm(Trắng ấm), 835lm(Trắng tự nhiên), 835lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH49mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Số led: 7

Đèn âm trần 10w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 910lm(Trắng ấm), 990lm(Trắng tự nhiên), 990lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ138xH46mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Số led: 9

Đèn âm trần 13w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 13W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 1180lm(Trắng ấm), 1245lm(Trắng tự nhiên), 1245lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ138xH46mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Số led: 12

Đèn âm trần 6w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 520lm(Trắng ấm), 580lm (Trắng tự nhiên), 580lm (Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ108xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 9w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 790lm(Trắng ấm), 810lm(Trắng tự nhiên), 810lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ108xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 11w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 11W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 915lm(Trắng ấm), 995lm(Trắng tự nhiên), 995lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ138xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ125mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 15w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 1260lm(Trắng ấm), 1345lm(Trắng tự nhiên), 1345lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ160xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ145mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 18w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 1500lm(Trắng ấm), 1680lm(Trắng tự nhiên), 1680lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ160xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ145mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 20w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 1720lm(Trắng ấm), 1870lm(Trắng tự nhiên), 1870lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ160xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ145mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 10w mẫu F1

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 705lm/520lm(Trắng ấm),815lm/615lm(Trắng tự nhiên), 815lm(Trắ/ng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH87mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 15w mẫu F1

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1130lm/890lm(Trắng ấm), 1190lm/960lm(Trắng tự nhiên), 1190lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH102mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
Giá: 960 VND

Đèn âm trần 10w mẫu F2

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 570lm/420lm(Trắng ấm),645lm/490lm(Trắng tự nhiên), 645lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH103mm
 • Kích thước thi công: Φ74mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
Giá: 790 VND

Đèn âm trần 15w mẫu F2

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 850lm/675lm(Trắng ấm), 885lm/705lm(Trắng tự nhiên), 885lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH118mm
 • Kích thước thi công: Φ74mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 10w mẫu F3

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 695lm/510lm(Trắng ấm),825lm/600lm(Trắng tự nhiên), 825lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH73mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 15w mẫu F3

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1105lm/830lm(Trắng ấm), 1205lm/890lm(Trắng tự nhiên), 1205lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH88mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 10w mẫu F4

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 695lm/505lm(Trắng ấm),810lm/600lm(Trắng tự nhiên), 810lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ94xH87mm
 • Kích thước thi công: Φ83mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 15w mẫu F4

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1100lm/805lm(Trắng ấm), 1175lm/885lm(Trắng tự nhiên), 1175lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ94xH102mm
 • Kích thước thi công: Φ83mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 10w mẫu F5

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 350lm/280lm(Trắng ấm),405lm/305lm(Trắng tự nhiên), 405lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH98mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 15w mẫu F5

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 510lm/410lm(Trắng ấm), 515lm/450lm(Trắng tự nhiên), 515lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH113mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 10w mẫu F6

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 375lm/275lm(Trắng ấm),385lm/335lm(Trắng tự nhiên), 385lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH98mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 15w mẫu F6

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 565lm/395lm(Trắng ấm), 590lm/440lm(Trắng tự nhiên), 590lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH113mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 10w mẫu F7

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 475lm/350lm(Trắng ấm),510lm/410lm(Trắng tự nhiên), 510lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH87mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 15w mẫu F7

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 715lm/520lm(Trắng ấm), 730lm/575lm(Trắng tự nhiên), 730lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH102mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 1x10w mẫu F8

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 695lm/500lm(Trắng ấm),790lm/585lm(Trắng tự nhiên), 790lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 105x105x101mm
 • Kích thước thi công: 95x95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 1x15w mẫu F8

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1100lm/785lm(Trắng ấm), 1165lm/885lm(Trắng tự nhiên), 1165lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 105x105x116mm
 • Kích thước thi công: 95x95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 2x10w mẫu F9

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1245lm/1000lm(Trắng ấm), 1620lm/1200lm(Trắng tự nhiên), 1620lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 205x105x101mm
 • Kích thước thi công: 195x95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 2x15w mẫu F9

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1865lm/1595lm(Trắng ấm), 2470lm/1760lm(Trắng tự nhiên), 2470lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 205x105x116mm
 • Kích thước thi công: 195x95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 15w mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 1380lm/1295lm(Trắng ấm),1525m/1410lm (Trắng tự nhiên), 1525lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф125xH78mm
 • Kích thước thi công: Ф113mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 20w mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2130lm/1955lm(Trắng ấm) , 2260lm/2025lm(Trắng tự nhiên), 2260lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ196xH110mm
 • Kích thước thi công: Φ180mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 25W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2520lm/2400lm(Trắng ấm), 2660lm/2470lm(Trắng tự nhiên), 2660lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 196xH110mm
 • Kích thước thi công: Φ180mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 30w mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 3020lm/2700lm(Trắng ấm), 3195lm/2770lm(Trắng tự nhiên), 3195lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ196xH110mm
 • Kích thước thi công: Φ180mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 35W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 3505lm/3320lm(Trắng ấm), 3625lm/3415lm(Trắng tự nhiên), 3625lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ226xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ206mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 40W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 4125lm/3950lm(Trắng ấm), 4200lm/4015lm(Trắng tự nhiên), 4200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ226xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ206mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 50w mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 5025lm/4510lm(Trắng ấm), 5110lm/4615lm(Trắng tự nhiên), 5110lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ226xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ206mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 10w mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 695lm/670lm(Trắng ấm), 790lm/690lm(Trắng tự nhiên), 790lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ110x143mm
 • Kích thước thi công: Φ94mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 15w mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 1220lm/1010lm(Trắng ấm), 1325lm/1065lm(Trắng tự nhiên), 1325lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ140xH156mm
 • Kích thước thi công: Φ125mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 20W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 1710lm/1045lm(Trắng ấm), 1780lm/1485lm(Trắng tự nhiên), 1780lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 190xH189mm
 • Kích thước thi công: Φ170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 25W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2150lm/1985lm(Trắng ấm), 2210lm/2045lm(Trắng tự nhiên), 2210lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 190xH189mm
 • Kích thước thi công: Φ170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 30w mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2360lm/2225lm(Trắng ấm), 2535lm/2295lm(Trắng tự nhiên), 2535lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 190xH189mm
 • Kích thước thi công: Φ170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 10w mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 805lm/745lm(Trắng ấm), 820lm/765lm(Trắng tự nhiên), 820lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ110xH136mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 15w mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 1245lm/1165lm(Trắng ấm), 1360lm/1215lm(Trắng tự nhiên), 1360lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ140xH136mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 20w mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2115lm/1835lm(Trắng ấm) , 2265lm/1920lm(Trắng tự nhiên), 2265lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ190xH148mm
 • Kích thước thi công: Φ165mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 25W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2585lm/2360lm(Trắng ấm), 2630lm/2415lm(Trắng tự nhiên), 2630lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ190xH148mm
 • Kích thước thi công: Φ165mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 30w mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 3020lm/2700lm(Trắng ấm), 3195lm/2770lm(Trắng tự nhiên), 3195lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ196xH110mm
 • Kích thước thi công: Φ180mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 35W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 3455lm/3240lm(Trắng ấm), 3500lm/3320lm(Trắng tự nhiên), 3500lm(Trắng)
 • Kích thước thi công: φ230xH153mm
 • Điện áp ngõ vào: Φ210mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 40w mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 3615lm/3540lm(Trắng ấm), 3950lm/3720lm(Trắng tự nhiên), 3950lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ230xH153mm
 • Kích thước thi công: Φ210mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 30w mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2235lm(Trắng ấm), 2505lm(Trắng tự nhiên), 2505lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ195xH101mm
 • Kích thước thi công: Φ170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 40w mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3055lm(Trắng ấm), 3610lm(Trắng tự nhiên), 3610lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ220xH109mm
 • Kích thước thi công: Φ195mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 80W mẫu Q

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 8060lm (Trắng ấm) , 8215lm (Trắng tự nhiên), 8215lm (Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ232xH180mm
 • Kích thước thi công: Φ212mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 6W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 530lm(Trắng ấm),545lm(Trắng tự nhiên), 545lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH75mm
 • Kích thước thi công: Φ78mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 10W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 855lm/640lm(Trắng ấm),1000lm/760lm(Trắng tự nhiên), 1000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ114xxH90mm
 • Kích thước thi công: Φ100mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 15W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1460lm/980lm(Trắng ấm),1465lm/1100lm(Trắng tự nhiên), 1465lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ114xH90mm
 • Kích thước thi công: Φ100mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 20W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1705lm/1290lm(Trắng ấm),1820lm/1365lm(Trắng tự nhiên), 1820lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ138xH115mm
 • Kích thước thi công: Φ128mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 25W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1845lm/1410lm(Trắng ấm),1970lm/1480lm(Trắng tự nhiên), 1970lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ138xH115mm
 • Kích thước thi công: Φ128mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 30w mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 3035lm/2750lm(Trắng ấm) , 3275lm/2810lm(Trắng tự nhiên), 3275lm/(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 216xH147mm
 • Kích thước thi công: Φ200mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 30w mẫu LP

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 3035lm/2750lm(Trắng ấm) , 3275lm/2810lm(Trắng tự nhiên), 3275lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 216xH147mm
 • Kích thước thi công: Φ200mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 35W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3060lm/2760lm(Trắng ấm),3175lm/2825lm(Trắng tự nhiên), 3175lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ165xxH160mm
 • Kích thước thi công: Φ155mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 40W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3280lm/2460lm(Trắng ấm),3500lm/2625lm(Trắng tự nhiên), 3500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ165xxH160mm
 • Kích thước thi công: Φ155mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 50W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 4100lm/3075lm(Trắng ấm),4375lm/3380lm(Trắng tự nhiên), 4375lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ190xxH180mm
 • Kích thước thi công: Φ175mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 6w mẫu N

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 540lm/430lm(Trắng ấm), 550lm/445lm(Trắng tự nhiên), 550lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф 85xH80mm
 • Kích thước thi công: Φ70mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 14w mẫu N

 • Công suất tiêu thụ: 14W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 1155lm/1075lm(Trắng ấm),1295lm/1295lm(Trắng tự nhiên),1295lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф 137xH97mm
 • Kích thước thi công: Φ122mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 10w mẫu P (tròn)

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 805lm/610lm(Trắng ấm), 875lm/650lm(Trắng tự nhiên), 875lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 100xH115mm
 • Kích thước thi công: Φ92mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 15w mẫu P (tròn)

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1195lm/1100lm(Trắng ấm), 1300lm/1175lm(Trắng tự nhiên), 1300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф130xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 20W mẫu P (tròn)

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1680lm/1410lm(Trắng ấm), 1735lm/1490lm(Trắng tự nhiên), 1735lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф130xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 25w mẫu P (tròn)

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2025lm/1920lm(Trắng ấm), 2140lm/2055lm(Trắng tự nhiên), 2140lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф130xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 15W mẫu P (vuông)

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1195lm/1100lm(Trắng ấm), 1300lm/1175lm(Trắng tự nhiên), 1300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф130xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 20W mẫu P (vuông)

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1680lm/1410lm(Trắng ấm), 1735lm/1490lm(Trắng tự nhiên), 1735lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 130xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 25W mẫu P(vuông)

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2025lm/1920lm(Trắng ấm), 2140lm/2055lm(Trắng tự nhiên), 2140lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 130xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 30W mẫu P (vuông đôi)

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2450lm/2020lm(Trắng ấm),2570lm/2140lm(Trắng tự nhiên), 2570lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 240x130xH130mm
 • Kích thước thi công: 225x115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 40W mẫu P (vuông đôi)

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3450lm/3050lm(Trắng ấm), 3530lm/3210lm(Trắng tự nhiên), 3530lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 240x130xH130mm
 • Kích thước thi công: 225x115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 50W mẫu P (vuông đôi)

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 4050lm/3850lm(Trắng ấm), 4280lm/3910lm(Trắng tự nhiên), 2140lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 240x130xH130mm
 • Kích thước thi công: 225x115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 10W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1100lm(Trắng ấm), 1155lm(Trắng tự nhiên), 1155lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ96mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 15W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1515lm(Trắng ấm), 1595lm(Trắng tự nhiên), 1595lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ145xH57mm
 • Kích thước thi công: Φ130mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 20W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2320lm(Trắng ấm), 2430lm(Trắng tự nhiên), 2430lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ160xH57mm
 • Kích thước thi công: Φ145mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 25W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2510lm(Trắng ấm), 2615lm(Trắng tự nhiên), 3140lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ190xH60mm
 • Kích thước thi công: Φ170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 30W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2510lm(Trắng ấm), 2615lm(Trắng tự nhiên), 3140lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ190xH60mm
 • Kích thước thi công: Φ170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 35W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3310lm/(Trắng ấm), 3460lm(Trắng tự nhiên), 3460lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 230xH72mm
 • Kích thước thi công: Φ205mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 40W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3615lm(Trắng ấm), 3950lm(Trắng tự nhiên), 3950lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 230xH72mm
 • Kích thước thi công: Φ205mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 10W mẫu S

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1005lm(Trắng ấm), 1075lm(Trắng tự nhiên), 1075lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ100xH87m
 • Kích thước thi công: Φ86mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V

Đèn âm trần 15W mẫu S

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1510lm(Trắng ấm), 1575lm(Trắng tự nhiên), 1575lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ140xH105mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V

Đèn âm trần 20W mẫu S

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2200lm(Trắng ấm), 2310lm(Trắng tự nhiên), 2310lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ140xH105mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V

Đèn âm trần 25W mẫu S

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2350lm(Trắng ấm), 2460lm(Trắng tự nhiên), 2460lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ174xH117mm
 • Kích thước thi công: Φ154mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 30W mẫu S

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2830lm(Trắng ấm), 2955lm(Trắng tự nhiên), 2955lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ174xH117mm
 • Kích thước thi công: Φ154mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V

Đèn âm trần 12W mẫu T

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 855lm(Trắng ấm),960lm(Trắng tự nhiên), 960lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ95xH98mm
 • Kích thước thi công: Φ85m
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn âm trần 24W mẫu T

 • Công suất tiêu thụ: 24W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1815lm(Trắng ấm),1930lm(Trắng tự nhiên), 1660lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ125xH120mm
 • Kích thước thi công: Φ115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn âm trần 30W mẫu T

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1315lm(Trắng ấm),1660lm(Trắng tự nhiên), 1660lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ142xH152mm
 • Kích thước thi công: Φ125mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn âm trần 35W mẫu T

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1915lm(Trắng ấm),2365lm(Trắng tự nhiên) , 2365lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ174xH174mm
 • Kích thước thi công: Φ155mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn âm trần 1x10w mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: EDISON ( TAIWAN )/CITIZEN (Japan)*
 • Quang thông: 815lm/770lm(Trắng ấm), 860lm/820lm (Trắng tự nhiên), 860m (Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 140x140x145mm
 • Kích thước thi công: 120x120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 2x10w mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: EDISON ( TAIWAN )/CITIZEN (Japan)*
 • Quang thông: 1665lm/1450lm (Trắng ấm), 1725lm /1680lm (Trắng tự nhiên), 1725lm/1680lm (Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 260x140x145mm
 • Kích thước thi công: 240x120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 3x10w mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: EDISON ( TAIWAN )/CITIZEN (Japan)*
 • Quang thông: 2480lm/2195lm(Trắng ấm), 2525lm/2490lm(Trắng tự nhiên), 2525lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 370x140x145mm
 • Kích thước thi công: 350x120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 1x15w mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)*
 • Quang thông: 1325lm/1195lm(Trắng ấm), 1520lm/1290lm(Trắng tự nhiên), 1520lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 140x140x145mm
 • Kích thước thi công: 120x120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 2x15w mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)*
 • Quang thông: 2760lm/2560lm(Trắng ấm), 2795lm/2620lm(Trắng tự nhiên), 2795lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 260x140x145mm
 • Kích thước thi công: 240x120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 3x15W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 45W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 4050lm/3945lm(Trắng ấm), 4190lm/4030lm(Trắng tự nhiên), 4190lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 370x140x145mm
 • Kích thước thi công: 350x120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 1x20W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 1970lm/1772lm(Trắng ấm), 2025lm/1820lm(Trắng tự nhiên), 2025lm/1820lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 160x160x165mm
 • Kích thước thi công: 140x140mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 2x20W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 3650lm/3490lm(Trắng ấm), 3725lm/3550lm(Trắng tự nhiên), 3725lm/3550lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 320x160x165mm
 • Kích thước thi công: 300x140mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 10w mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 910lm(Trắng ấm), 990lm(Trắng tự nhiên), 990lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 264x98x46mm
 • Kích thước thi công: 245x80mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 3x3w mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 625lm(Trắng ấm),645lm(Trắng tự nhiên), 645lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 214x80x75mm
 • Kích thước thi công: 195x65mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED