Đèn led âm trần VINALED

Đèn led âm trần VINALED Đèn led âm trần VINALED

Đèn Panel 9W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 670lm (Trắng ấm), 720lm (Trắng tự nhiên), 720lm (Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ180xH15mm
 • Kích thước thi công: Φ165mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel 12W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Bridgelux (USA)
 • Quang thông: 980lm(Vàng), 1020lm(Trung tính), 1020lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ180xH15mm
 • Kích thước thi công: Φ165mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn Panel 15w mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 1000lm(Vàng), 1125lm(Trung tính), 1125lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 210x210x13mm
 • Kích thước thi công: 200x200mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 6w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 580lm(Vàng), 630lm(Trung tính), 630lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ108xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 9w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 800lm(Vàng), 900lm(Trung tính), 900lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ108xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 12w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 1090lm(Vàng), 1140lm(Trung tính), 1140lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ138xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ125mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 15w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 1350lm(Vàng), 1500lm(Trung tính), 1500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ160xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ145mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 18w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 1750lm(Vàng), 1800lm(Trung tính), 1800lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ160xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ145mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 20w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 1910lm(Vàng), 2000lm(Trung tính), 2000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ160xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ145mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 6W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 700lm(Vàng), 750lm(Trung tính), 750lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 9W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1000lm(Vàng), 1080lm(Trung tính), 1080lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 12W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1300lm(Vàng), 1380lm(Trung tính), 1380lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ145xH57mm
 • Kích thước thi công: Φ130mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 15W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1600lm(Vàng), 1650lm(Trung tính), 1650lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ145xH57mm
 • Kích thước thi công: Φ130mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 20W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2320lm(Vàng), 2400lm(Trung tính), 2400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ160xH57mm
 • Kích thước thi công: Φ145mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 25W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2685lm(Vàng), 2750lm(Trung tính), 2750lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ190xH60mm
 • Kích thước thi công: Φ170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 30W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 3230lm(Vàng), 3300lm(Trung tính), 3300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ190xH60mm
 • Kích thước thi công: Φ170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 35W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3560lm(Vàng), 3675lm(Trung tính), 3675lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 230xH72mm
 • Kích thước thi công: Φ205mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 40W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 4150lm(Vàng), 4200lm(Trung tính), 4200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 230xH72mm
 • Kích thước thi công: Φ205mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 6W mẫu S

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 675lm(Vàng), 690lm(Trung tính), 690lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф100xH87mm
 • Kích thước thi công: Φ85mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 9W mẫu S

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1000lm(Vàng), 1080lm(Trung tính), 1080lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф100xH87mm
 • Kích thước thi công: Φ86mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 3 năm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V

Đèn âm trần 12W mẫu S

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1260lm(Vàng), 1320lm(Trung tính), 1320lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф140xH105mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 15W mẫu S

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1600lm(Vàng), 1650lm(Trung tính), 1650lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ140xH105mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 3 năm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V

Đèn âm trần 20W mẫu S

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2200lm(Vàng), 2300lm(Trung tính), 2300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ140xH105mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 3 năm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V

Đèn âm trần 25W mẫu S

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2600lm(Vàng), 2750lm(Trung tính), 2750lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф174xH117mm
 • Kích thước thi công: Φ154mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 30W mẫu S

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2955lm(Vàng), 3150lm(Trung tính), 3150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ174xH117mm
 • Kích thước thi công: Φ154mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 3 năm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V

Đèn âm trần 12w mẫu B (DLR)

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1120lm(Vàng), 1200lm(Trung tính), 1200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH90mm
 • Kích thước thi công: Φ100mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 12w mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1120lm(Vàng), 1200lm(Trung tính), 1200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 110x110x81mm
 • Kích thước thi công: Φ100mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 2x12w mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 24W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2150lm(Vàng), 2280lm(Trung tính), 2280(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 110x220x80mm
 • Kích thước thi công: 205x99mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 6W mẫu M

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 620lm(Vàng), 630lm(Trung tính), 630lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH33mm
 • Kích thước thi công: Φ75mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 9W mẫu M

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 850lm(Vàng), 900lm(Trung tính), 850lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ108xH38mm
 • Kích thước thi công: Φ90mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 12W mẫu M

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 1080lm(Vàng), 1140lm(Trung tính), 1140lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ108xH38mm
 • Kích thước thi công: Φ90mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 15W mẫu M

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 1320lm(Vàng), 1350lm(Trung tính), 1350lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ108xH38mm
 • Kích thước thi công: Φ90mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 20W mẫu M

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 1900lm(Vàng), 2000lm(Trung tính), 2000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ138xH46mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 25W mẫu M

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2440lm(Vàng), 2500lm(Trung tính), 2500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ138xH46mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 30W mẫu M

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2850lm(Vàng), 3000lm(Trung tính), 3000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ158xH49mm
 • Kích thước thi công: Φ140mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 6W mẫu N

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 720lm(Vàng),780lm(Trung tính), 780lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ85xH68mm
 • Kích thước thi công: Φ75mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 9W mẫu N

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1090lm(Vàng),1125lm(Trung tính), 1200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ97xH73mm
 • Kích thước thi công: Φ85mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 12W mẫu N

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1380lm(Vàng),1440lm(Trung tính), 1440lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ130xH88mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 15W mẫu N

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1615lm(Vàng),1725lm(Trung tính), 1725lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ130xH88mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 20W mẫu N

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2210lm(Vàng), 2300lm(Trung tính), 2300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ130xH88mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 25W mẫu N

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2550lm(Vàng), 2625lm(Trung tính), 2625lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ158xH88mm
 • Kích thước thi công: Φ148mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 30W mẫu N

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3050lm(Vàng), 3150lm(Trung tính), 3150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ158xH88mm
 • Kích thước thi công: Φ148mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 9W mẫu N

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1000lm(Vàng), 1035lm(Trung tính), 1035lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф137xH97mm
 • Kích thước thi công: Ф122mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 12W mẫu N

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1300lm(Vàng), 1380lm(Trung tính), 1380lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф137xH97mm
 • Kích thước thi công: Ф122mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 15W mẫu N

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1600lm(Vàng), 1725lm(Trung tính), 1725lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф137xH97mm
 • Kích thước thi công: Ф122mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 6W mẫu D DLR-D

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 545lm(Vàng), 600lm(Trung tính), 600lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ62xH85mm
 • Kích thước thi công: Φ55mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 9W mẫu D DLR-D

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 880lm(Vàng), 945lm(Trung tính), 945lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ84xH100mm
 • Kích thước thi công: Φ75mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 12W mẫu D DLR-D

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1230lm(Vàng), 1320lm(Trung tính), 1320lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ84xH100mm
 • Kích thước thi công: Φ75mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 15W mẫu D DLR-D

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1490lm(Vàng), 1575lm(Trung tính), 1575lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH128mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 20W mẫu D DLR-D

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1860lm(Vàng), 2000lm(Trung tính), 2000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH128mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED