Nguồn cấp điện cho led dây và đèn led

Nguồn cấp điện cho led dây và đèn led Nguồn cấp điện cho led dây và đèn led
Công ty VINALED đưa ra thị trường nguồn cấp điện dùng cho led dây và đèn ngoài trời sử dụng điện áp 12VDC/AC, 24VDC/AC. Sản phẩm có công suất từ 15W đến 400W và Bảo hành 02 năm.

Nguồn 35W

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Kích thước sản phẩm: L163xW43xH32mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 , không vô nước

Nguồn 60W

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Kích thước sản phẩm: L163xW43xH32mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Chuẩn IP65, không vô nước

Nguồn 100W

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Kích thước sản phẩm: L190xW52xH37mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 , không vô nước

Nguồn 60W 12VDC

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Điện áp ngõ vào: 170-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn 100W 12VDC

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Kích thước sản phẩm: L163xW68xH38mm
 • Điện áp ngõ vào: 170-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn 150W 12VDC

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Kích thước sản phẩm: L235xW88xH48mm
 • Điện áp ngõ vào: 170-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn 250W 12VDC/24VDC

 • Công suất tiêu thụ: 250W
 • Kích thước sản phẩm: L235xW88xH48mm
 • Điện áp ngõ vào: 170-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn 400W 12VDC/24VDC

 • Công suất tiêu thụ: 400W
 • Kích thước thi công: L265xW107xH52mm
 • Điện áp ngõ vào: 170-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn 150w, không quạt

 • Công suất tiêu thụ: 150w
 • Kích thước sản phẩm: L150xW80xH32mm
 • Điện áp ngõ vào: 110-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn 400w, không quạt

 • Công suất tiêu thụ: 400W
 • Kích thước sản phẩm: L218xW110xH32mm
 • Điện áp ngõ vào: 175-240AC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn 12V/24V, 15W

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Kích thước sản phẩm: L100xW30xH22mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP44 sử dụng trong nhà

Nguồn 12V/24V, 35W

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Kích thước sản phẩm: L145xW38xH22mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP44 sử dụng trong nhà

Nguồn 12V/24V, 60W

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP44 sử dụng trong nhà

Nguồn AC 60W

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Kích thước sản phẩm: L93xW64xH71mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC/50Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn AC 100W

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Kích thước sản phẩm: L125xW79xH71mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240V/50-60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn AC 150W

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Kích thước sản phẩm: L126xW84xH85mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240V/50-60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68

Nguồn AC 200w

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Kích thước sản phẩm: L126xW84xH85mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240V/50-60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68

Nguồn AC 300W

 • Công suất tiêu thụ: 300W
 • Kích thước sản phẩm: L158xW64xH71mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240V/50-60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED