Đèn led trạm xăng- Gas Canopy station

Đèn led trạm xăng- Gas Canopy station Đèn led trạm xăng- Gas Canopy station
Đèn Led trạm xăng được thiết kế chuyên dụng cho chiếu sáng các trạm xăng hoạt động bền bỉ 24/24 giờ và đem lại thời gian hoàn vốn nhanh nhất với chi phí đầu tư ban đầu không lớn. Sử dụng bóng led Lumileds (USA), nguồn cấp điện (led driver) Phù hợp tiêu chuẩn Châu Âu cho ánh sáng không gợn sóng cũng như chính sách bảo hành 05 năm là sự khác biệt mà được Quý khách hàng tín nhiệm.

Đèn trạm xăng 40w mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 4.250lm(Vàng), 4.400lm(Trung tính), 4.400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 300x300x100mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn trạm xăng 60w mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 6.600lm(Vàng), 6.900lm(Trung tính), 6.900lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 300x300x100mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn trạm xăng 80W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 9.730lm(Vàng), 10.000lm(Trung tính), 10.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 380x280x120mm
 • Kích thước thi công: 350x250mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 & IK08
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn trạm xăng 100W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 11.930lm(Vàng), 12.500lm(Trung tính), 12.500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 380x280x120mm
 • Kích thước thi công: 350x250mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn trạm xăng 150W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 16.480lm(Vàng), 17.250lm(Trung tính), 17.250lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 380x380x120mm
 • Kích thước thi công: 350x350mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn trạm xăng 200W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 21.900lm(Vàng), 23.000lm(Trung tính), 23.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 480x280x120mm
 • Kích thước thi công: 450x250mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 & IK08
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn trạm xăng 80W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 9.730lm(Vàng), 10.000lm(Trung tính), 10.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 325x300x150mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 &IK08
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn trạm xăng 100W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 11.930lm(Vàng), 12.500lm(Trung tính), 12.500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 325x300x150mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 & IK08
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn trạm xăng 150W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 16.480lm(Vàng), 17.250lm(Trung tính), 17.250lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 325x300x150mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 & IK08
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn trạm xăng 200W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 21.900lm(Vàng), 23.000lm(Trung tính), 23.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 380x325x150mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 & IK08
 • Bảo hành: 5 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED