Đèn ray nam châm MD-AB6

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 590lm(Vàng), 630lm(Trung tính), 630lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 112x22x45mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm MD-AB9

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 830lm(Vàng), 900lm(Trung tính), 900lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 220x22x45mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm MD-AB12

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 1100lm(Vàng), 1200lm(Trung tính), 1200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 220x22x45mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm MD-AB15

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 300lm(Vàng), 1425lm(Trung tính), 1425lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 328x22x45mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm MD-AB18

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 1500lm(Vàng), 1620lm(Trung tính), 1620lm(Trắng)
 • Kích thước thi công: 328x22x45mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm MD-AB24

 • Công suất tiêu thụ: 24W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 2050lm(Vàng), 2160lm(Trung tính), 2160lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 435x22x45mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm MD-AB30

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 2560lm(Vàng), 2700lm(Trung tính), 2700lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 543x22x45mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm MD-AB36

 • Công suất tiêu thụ: 36W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 3000lm(Vàng), 3240lm(Trung tính), 3240lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 1080x22x45mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm MD-AB40

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 3400lm(Vàng), 3600lm(Trung tính), 3600lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 1080x22x45mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm ML-AB10

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 880lm(Vàng), 950lm(Trung tính), 950lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 300x22x45mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm ML-AB15

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 1250lm(Vàng), 1350lm(Trung tính), 1350lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 600x22x45mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm ML-AB25

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 2130lm(Vàng), 2250lm(Trung tính), 2250lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 900x22x45mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm ML-AB20

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 1670lm(Vàng), 1800lm(Trung tính), 1800lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 600x22x45mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm ML-AB30

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 2500lm(Vàng), 2700lm(Trung tính), 2700lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 900x22x45mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm ML-AB35

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 3000lm(Vàng), 3150lm(Trung tính), 3150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 1200x22x45mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm ML-AB40

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 3340lm(Vàng), 3600lm(Trung tính), 3600lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 1200x22x45mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm MF-AB6

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 590lm(Vàng), 630lm(Trung tính), 630lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 112x22x110mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm MF-AB9

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 830lm(Vàng), 900lm(Trung tính), 900lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 220x22x110mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm MF-AB12

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 1120lm(Vàng), 1200lm(Trung tính), 1200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 220x22x110mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm MS-AB6

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: Cree(USA)
 • Quang thông: 540lm(Vàng), 570lm(Trung tính), 570lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф35xH135mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm MS-AB9

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: Cree(USA)
 • Quang thông: 750lm(Vàng), 810lm(Trung tính), 810lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф45xH145mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm MS-AB12

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Cree(USA)
 • Quang thông: 1000lm(Vàng), 1080lm(Trung tính), 1080lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф45xH145mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm MS-AB15

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: Cree(USA)
 • Quang thông: 1270lm(Vàng), 1350lm(Trung tính), 1350lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф60xH160mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm MS-AB18

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: Cree(USA)
 • Quang thông: 1500lm(Vàng), 1620lm(Trung tính), 1620lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф60xH160mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm MS-AB24

 • Công suất tiêu thụ: 24W
 • Bóng led: Cree(USA)
 • Quang thông: 1910lm(Vàng), 2040lm(Trung tính), 2040lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф70xH140mm
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm mẫu A 6W

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: Cree(USA)
 • Quang thông: 420lm(Vàng), 480lm(Trung tính), 480lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф40xH300mm , dây treo dài 1m
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm mẫu A 10W

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: Cree(USA)
 • Quang thông: 720lm(Vàng), 800lm(Trung tính), 800lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф40xH300mm , dây treo dài 1m
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm mẫu B 15W

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1510lm(Vàng), 1575m(Trung tính), 1575lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH120mm, dây treo dài 1m
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm mẫu B 18W

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1850lm(Vàng), 1980lm(Trung tính), 1980lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ130xH152mm, dây treo dài 1m
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm mẫu B 24W

 • Công suất tiêu thụ: 24W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2400lm(Vàng), 2520lm(Trung tính), 2520lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ130xH152mm, dây treo dài 1m
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm mẫu B 30W

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3000lm(Vàng), 3150lm(Trung tính), 3150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ170xH185mm, dây treo dài 1m
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm mẫu B 36W

 • Công suất tiêu thụ: 36W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3450lm(Vàng), 3600lm(Trung tính), 3600lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ170xH185mm, dây treo dài 1m
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm mẫu C 15W

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1510lm(Vàng), 1575m(Trung tính), 1575lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 110x110x120mm, dây treo dài 1m
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm mẫu C 18W

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1850lm(Vàng), 1980lm(Trung tính), 1980lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 110x110x120mm, dây treo dài 1m
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm mẫu C 24W

 • Công suất tiêu thụ: 24W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2400lm(Vàng), 2520lm(Trung tính), 2520lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 130x130x135mm, dây treo dài 1m
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm mẫu C 30W

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3000lm(Vàng), 3150lm(Trung tính), 3150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 130x130x135mm, dây treo dài 1m
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm mẫu C 36W

 • Công suất tiêu thụ: 36W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3450lm(Vàng), 3600lm(Trung tính), 3600lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 160x160x165mm, dây treo dài 1m
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm mẫu D 12W

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1150lm(Vàng), 1200lm(Trung tính), 1200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ95xH100mm, dây treo dài 1m
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm mẫu D 15W

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1600lm(Vàng), 1650lm(Trung tính), 1650lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ115xH152mm, dây treo dài 1m
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm mẫu D 18W

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1750lm(Vàng), 1890lm(Trung tính), 1890lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ115xH152mm, dây treo dài 1m
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm mẫu D 24W

 • Công suất tiêu thụ: 24W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2400lm(Vàng), 2520lm(Trung tính), 2520lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ115xH152mm, dây treo dài 1m
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ray nam châm mẫu D 30W

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2880lm(Vàng), 3000lm(Trung tính), 3000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ115xH152mm, dây treo dài 1m
 • Điện áp ngõ vào: 48VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Thanh ray nam châm mẫu A

 • Kích thước sản phẩm: L1250xW70xH52.2mm/ L2500xW70xH52.2mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Thanh ray nam châm mẫu B

 • Kích thước sản phẩm: L1250xW26.2xH52.2mm/ L2500xW26.2xH52.2mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Thanh nối lưng MTR-BB

 • Kích thước sản phẩm: L80xW23mm

Phụ kiện lắp treo MTR-P

 • Kích thước sản phẩm: Dây treo dài 1.5m

Đầu cấp nguồn MTR-PB

 • Kích thước sản phẩm: L132xW18.8xH17.5mm

MTR-LB

 • Kích thước sản phẩm: L390xW17xH17mm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED