Đèn Panel âm trần 6W: PL-EW6

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 540lm(Vàng), 570lm(Trung Tính) 570m(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ120 x H22mm
 • Kích thước thi công: Φ105mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-260VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP33
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Panel âm trần 9W: PLX-EW9

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 745lm(Vàng), 810lm(Trung Tính) 810m(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ120 x H22mm
 • Kích thước thi công: Φ105mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-260VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP33
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Panel âm trần 9W: PL-EW9

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 745lm(Vàng), 810lm(Trung Tính) 810m(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ150 x H22mm
 • Kích thước thi công: Φ130mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-260VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Panel âm trần 12W: PLX-EW12

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 950lm(Vàng), 1020lm(Trung Tính) 1020m(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ150 x H22mm
 • Kích thước thi công: Φ130mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-260VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Panel âm trần 12W: PL-EW12

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 950lm(Vàng), 1020lm(Trung Tính) 1020m(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ170 x H22mm
 • Kích thước thi công: Φ155mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-260VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Panel âm trần 15W: PLX-EW15

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 1350lm(Vàng), 1425lm(Trung Tính) 1425m(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ170 x H22mm
 • Kích thước thi công: Φ155mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-260VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Panel âm trần 6W: PLX-R6

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 540lm(Vàng),570lm(Trung tính), 570lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110 x H20mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel âm trần 6W: PL-R6

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 540lm(Vàng),570lm(Trung tính), 570lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ120 x H20mm
 • Kích thước thi công: Φ105mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel âm trần 9W: PLX-R9

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 720lm(Vàng), 765lm(Trung tính), 765lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ120 x H20mm
 • Kích thước thi công: Φ105mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel âm trần 9W: PL-R9

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 720lm(Vàng), 765lm(Trung tính), 765lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ150 x H20mm
 • Kích thước thi công: Φ135mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel âm trần 12W: PLX-R12

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 915lm(Vàng), 960lm(Trung tính), 960lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ150 x H20mm
 • Kích thước thi công: Φ135mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel âm trần 12W: PL-R12

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 915lm(Vàng), 960lm(Trung tính), 960lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ170 x H20mm
 • Kích thước thi công: Φ155mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel âm trần 15W: PLX-R15

 • Công suất tiêu thụ: 15w
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 1310lm(Vàng), 1350lm(Trung tính), 1350lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ170 x H20mm
 • Kích thước thi công: Φ155mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel âm trần 18W: PL-R18

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 1350lm(Trắng ấm), 1440lm(Trắng tự nhiên), 1440lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ225 x H12.5mm
 • Kích thước thi công: Φ215mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Panel âm trần 9W: PL-S09

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 1310lm(Vàng), 1350lm(Trung tính), 1350lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 150x150xH20mm
 • Kích thước thi công: 135x135mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel âm trần 12W: PL-S12

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 915lm(Vàng), 960lm(Trung tính), 960lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 150x150xH20mm
 • Kích thước thi công: 135x135mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel âm trần 18W: PL-S18

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 1350lm(Trắng ấm),1440lm(Trắng tự nhiên), 1440lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 225x225xH12.5mm
 • Kích thước thi công: 215x215mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 2 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED