Đèn led nhà xưởng, đèn led công nghiệp VINALED

Đèn led nhà xưởng, đèn led công nghiệp VINALED Đèn led nhà xưởng, đèn led công nghiệp VINALED
Đèn LED nhà xưởng  hay còn gọi là đèn công nghiệp được thiết kế chiếu sáng trong các nhà máy. Sử dụng bóng led Lumileds (USA), Bộ phận tản nhiệt Aluminium, nguồn cấp điện an toàn là ưu tiên hàng đầu trong thiết kế vì đèn này sử dụng liên tục có khi lên đến 24/24 giờ. Sản phẩm bảo hành 05 năm.

Đèn nhà xưởng 60w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 7.260lm(Vàng), 7.500lm(Trung tính), 7.500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ180xH300mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn nhà xưởng 80W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 9.240lm(Vàng), 9.600lm(Trung tính), 9.600lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ180xH300mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn nhà xưởng 100w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 11.480lm(Vàng), 12.000lm(Trung tính), 12.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ180xH340mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn nhà xưởng 120w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 120W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 13.590lm(Vàng), 14.400lm(Trung tính), 14.400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ180xH340mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn nhà xưởng 150w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 18.270lm(Vàng), 18.750lm(Trung tính), 18.750lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ180xH380mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 200w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 23.600lm(Vàng), 25.000lm(Trung tính), 25.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ285xH380mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 240w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 240W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 25.330lm(Vàng), 26.400lm(Trung tính), 26.400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ285xH380mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 300w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 300W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 28.945lm(Vàng), 30.000lm(Trung tính), 30.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ285xH380mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 350W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 350W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 33.850lm(Vàng), 35.000lm(Trung tính), 35.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ285xH420mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 400W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 400W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 39.850lm(Vàng), 40.000lm(Trung tính), 40.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ180xH300mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn nhà xưởng 60W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 8.360lm(Vàng), 8.700lm(Trung tính), 8.700lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф290xH153mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 100W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 13.410lm(Vàng), 14.000lm(Trung tính), 14.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф290xH153mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 150W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 20.330lm(Vàng), 21.000lm(Trung tính), 21.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф362xH153mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 200W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 26.250lm(Vàng), 27.000lm(Trung tính), 27.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф400xH163mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 240W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 240W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 30.860lm(Vàng), 32.400lm(Trung tính), 32.400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф400xH163mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 100W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 10.090lm(Vàng), 10.500lm(Trung tính), 10.500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ260xH180mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 150w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 10.090lm(Vàng), 10.500lm(Trung tính), 10.500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ325xH194mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn nhà xưởng 200w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 17735lm(Trắng ấm), 18755lm(Trắng tự nhiên), 18755lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ400xH205mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn nhà xưởng 100W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 10.390lm(Vàng), 11.000lm(Trung tính), 11.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 280x280xH126mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 150W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 15.200lm(Vàng), 16.500lm(Trung tính), 16.500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 320x320xH135mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 200W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 21.675lm(Vàng), 23.000lm(Trung tính), 23.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 364x364xH147mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng Linear 60W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 7.000lm(Vàng), 7.800lm(Trung tính), 7.800lm(Trắng)
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng Linear 100W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 10.800lm(Vàng), 12.000lm(Trung tính), 12.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 630x110x165mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng Linear 120W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 120W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 13.715lm(Vàng), 15.000lm(Trung tính), 15.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 900x110x165mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng Linear 150W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 16.220lm(Vàng), 18.000lm(Trung tính), 18.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 900x110x165mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng Linear 200W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 21.270lm(Vàng), 23.000lm(Trung tính), 23.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 1165x110x165mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng Linear 240W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 240W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 26580lm(Vàng), 27.600lm(Trung tính), 27.600lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 1430x110x165mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED