Đèn trụ sân vườn 8W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 8W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 300lm(Vàng), 400lm(Trung tính), 400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xH600mm, chân đế Φ150mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn trụ sân vườn 12W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 500lm(Vàng), 600lm(Trung tính), 600lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xH600mm, chân đế Φ150mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn trụ sân vườn 8W mẫu A vuông

 • Công suất tiêu thụ: 8W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 300lm(Vàng), 400lm(Trung tính), 400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 108x108xH650mm, chân đế 155x155mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn trụ sân vườn 12W mẫu A vuông

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 500lm(Vàng), 600lm(Trung tính), 600lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 108x108xH650mm, chân đế 155x155mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn trụ sân vườn 30W mẫu A vuông

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 2700lm(Vàng), 3000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 150x150xH3500mm, đế trụ 250x250mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn trụ sân vườn 8W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 8W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 500lm(Vàng), 560lm(Trung tính), 560lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH700mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn trụ sân vườn 12W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 770lm(Vàng), 840lm(Trung tính), 840lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH700mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn trụ sân vườn 8W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 8W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 300lm(Vàng), 400lm(Trung tính), 400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ215xH260mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn trụ sân vườn 12W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 550lm(Vàng), 600lm(Trung tính), 600lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ215xH260mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn trụ sân vườn 9W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: Bridgelux (USA)
 • Quang thông: 350lm(Vàng), 450lm(Trung tính), 450lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 210x210xH260mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54
 • Bảo hành: 3 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED