Đèn Pha Led VinaLED

Đèn Pha Led VinaLED Đèn Pha Led VinaLED
Đèn pha LED được ứng dụng chiếu sáng bảng hiệu, chiếu sáng tường, chiếu sáng sân vườn, chiếu sáng cầu cảng và chiếu sáng sân bóng thể thao. T hiết kế đạt chuẩn bảo vệ IP65 đảm bảo hoạt động tốt ngoài trời. Bên cạnh đó với lợi thế tiêu thụ điện năng thấp, tuổi thọ cao, giảm chi phí bảo dưỡng nên đèn pha LED là sự lựa chọn tốt nhất để thay thế các loại đèn pha công suất cao truyền thống như đèn cao áp Halogen, cao áp Metal Halide, cao áp áp Sodium... 

Đèn pha 12W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 1.250lm(Vàng),1.320lm(Trung tính), 1.320lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 150x110x47mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn pha 18W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 2.080lm,(Vàng), 2.160lm(Trung tính), 2.160lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 200x155x51mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn pha 24W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 24W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 2580lm,(Vàng), 2.640lm(Trung tính), 2.640lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 200x155x51mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn pha 30W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 3.000lm(Vàng), 3.300lm(Trung tính), 3.300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 200x155x51mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn pha 50W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 5.000lm(Vàng), 5.500lm(Trung tính), 5.500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 230x205x52mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 70W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 70W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 8.000lm(Vàng), 8.400lm(Trung tính),8400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 300x270x52mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 100W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 10.830lm(Vàng), 11.000lm(Trung tính), 11.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 325x365x57mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 120W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 120W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 12.580lm(Vàng), 13.200lm(Trung tính), 13.200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 325x365x57mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 150W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 17.070lm(Vàng), 18.000lm(Trung tính), 18.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 376x365x57mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 180W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 180W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 19.490lm(Vàng), 19.800lm(Trung tính), 19.800lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 376x365x57mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 200W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 22.100lm(Vàng), 23.000lm(Trung tính), 23.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 427x365x59mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 240W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 240W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 25.330lm(Vàng), 26.400lm(Trung tính), 26.400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 427x365x59mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 100W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 10.935lm(Vàng), 11.500lm(Trung tính), 11.500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 345x295x185mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn pha 150W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 16.490lm(Vàng), 17.250lm(Trung tính), 17.250lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 345x315x185mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn pha 200W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 21.715lm(Vàng), 23.000lm(Trung tính), 23.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 405x345x185mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn pha 240W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 240W
 • Bóng led: Lumileds(USA)
 • Quang thông: 26.265lm(Vàng), 27.600lm(Trung tính), 27.600lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 485x345x185mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED