Đèn Panel Ốp trần 8W: PL-F8

 • Công suất tiêu thụ: 8W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 610lm(Vàng), 640lm(Trung tính), 640lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ120 x H25mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel Ốp trần 15W: PL-F15

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 1010lm(Vàng),1090lm(Trung tính), 1090lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ170 x H25mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel Ốp trần 18W: PL-F18

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 1160lm(Vàng),1275lm(Trung tính), 1275lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ225 x H25mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel Ốp trần 22W: PL-F22

 • Công suất tiêu thụ: 22W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 1700lm(Vàng),1760lm(Trung tính), 1760lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ225 x H25mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel Ốp trần 30W: PL-F30

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 2870lm(Vàng),3000lm(Trung tính), 3000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ300 x H25mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel Ốp trần 15W: PL-G15

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 1100lm(Vàng), 1200lm(Trung tính), 1200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 170x170xH25mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel Ốp trần 18W: PL-G18

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 1455lm(Vàng),1530lm(Trung tính), 1530lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 225x225xH25mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel Ốp trần 22W: PL-G22

 • Công suất tiêu thụ: 22W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 1625lm(Vàng),1650lm(Trung tính), 1650lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 225x225xH25mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel Ốp trần 26w: PL-G26

 • Công suất tiêu thụ: 26W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 2170lm(Vàng), 2210lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 220x220xH26mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED