Đèn Bulb 3W: BL-A3

 • Công suất tiêu thụ: 3W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 300m(W), 330lm(N/C)
 • Kích thước sản phẩm: Ø45 x H81mm
 • Điện áp ngõ vào: 160-265VAC
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Bulb 5W: BL-A5

 • Công suất tiêu thụ: 5W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 300m(Vàng), 330lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ60 x H112mm
 • Điện áp ngõ vào: 160-265VAC
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Bulb 7W: BL-A7

 • Công suất tiêu thụ: 7W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 1000lm(Vàng), 1080lm(Trung Tính) 1080lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ60 x H112mm
 • Điện áp ngõ vào: 160-265VAC
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Bulb 9W: BL-A9

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: 160-265VAC
 • Quang thông: 1000lm(Vàng), 1080lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ60 x H112mm
 • Điện áp ngõ vào: 160-265VAC
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Bulb 12W: BL-A12

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 1480lm(Vàng), 1560m(Trung Tính) 1560lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80x H154mm
 • Điện áp ngõ vào: 160-265VAC
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Bulb 15W: BL-A15

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 1850lm(Vàng), 1950lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80x H154mm
 • Điện áp ngõ vào: 160-265VAC
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Bulb 20W: BL-T20

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 2300lm(Vàng), 2400lm(Trung Tính) 2400m(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80x147mm
 • Điện áp ngõ vào: 160-265VAC
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Bulb 30W: BL-T30

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 3600lm(Vàng), 3750lm(Trung Tính) 3750lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ100x175mm
 • Điện áp ngõ vào: 160-265VAC
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Bulb 40W: BL-T40

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 4840lm(Vàng), 5000lm(Trung Tính) 5000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ125x221mm
 • Điện áp ngõ vào: 160-265VAC
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Bulb 50W: BL-T50

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 6000lm(Vàng), 6250lm(Trung Tính) 6250m(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ135x237mm
 • Điện áp ngõ vào: 160-265VAC
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Bulb 80W: BL-T80

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: LUMILEDS (USA)
 • Quang thông: 9.500lm(Vàng) 10.000lm(Trung tính) 10.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ200XH275mm
 • Kích thước thi công: E40
 • Điện áp ngõ vào: 180-265VAC
 • Bảo hành: 2 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED