Đèn ốp trần/treo trần 12W: CL-D

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1150lm(Vàng), 1200lm(Trung tính), 1200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ95xH100mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp trần/treo trần 15W: CL-D

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1600lm(Vàng), 1650lm(Trung tính), 1650lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ115xH152mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp trần/treo trần 20W: CL-D

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2050lm(Vàng), 2100lm(Trung tính), 2100lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ115xH152mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp trần/treo trần 25W: CL-D

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2500lm(Vàng), 2625lm(Trung tính), 2625lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ115xH152mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp trần/treo trần 30W: CL-D

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2880lm(Vàng), 3000lm(Trung tính), 3000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ115xH152mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp trần/treo trần 35W: CL-D

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3510lm(Vàng), 3675lm(Trung tính), 3675lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ140xH162mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp trần/treo trần 50W: CL-D

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 4780lm(Vàng), 5000lm(Trung tính), 5000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ140xH162mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp trần 15W: CL-EW15/ CL-EB15

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1475lm(Vàng), 1500lm(Trung tính), 1500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ275x80mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp trần 20W: CL-EW20/ CL-EB20

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1600lm(Vàng), 1700lm(Trung tính), 1700lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ275x80mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED