Đèn ốp tường mẫu A - 8W

 • Công suất tiêu thụ: 8W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 630lm(Vàng) 680lm(Trung tính) 680lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ65xH120mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn đọc sách 3W: RD-AG3/ RD-AS3/ RD-AB3

 • Công suất tiêu thụ: 3W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 195lm(Vàng), 210lm(Trung tính), 210lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: L155xW52xΦ43mm
 • Kích thước thi công: L142xW46xH43mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường mẫu B - 2x6W

 • Công suất tiêu thụ: 2x6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 905lm(Vàng) 1020lm(Trung tính) 1020lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ65xH150mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn đọc sách 3W: RD-BB3

 • Công suất tiêu thụ: 3W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 195lm(Vàng), 210lm(Trung tính), 210lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: L180xW52xΦ54mm
 • Kích thước thi công: L167xW46xH45mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường mẫu B - 2x8W

 • Công suất tiêu thụ: 2x8W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2x630lm(Vàng) 2x680lm(Trung tính) 2x680lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ65xH150mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 8W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 8W (1 tia)
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 630lm(Vàng), 680lm(Trung tính), 680lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH130mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn đọc sách 3W: RD-DB3

 • Công suất tiêu thụ: 3W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 120lm(Vàng), 135lm(Trung tính), 135lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ60xL510mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 12W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 12W (1 tia)
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 905lm(Vàng), 1020lm(Trung tính), 1020lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH130mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 15W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 15W (1 tia)
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1300lm(Vàng), 1350lm(Trung tính), 1350lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH130mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn ốp tường 20W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 20W (1 tia)
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1630lm(Vàng), 1800lm(Trung tính), 1800lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH130mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn ốp tường 16W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 16W (2 tia)
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2x630lm(Vàng), 2x680lm(Trung tính), 2x680lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH170mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 20W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 20W (2 tia)
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2x830lm(Vàng), 2x900lm(Trung tính), 2x900lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH170mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn ốp tường 24W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 24W (2 tia)
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2x905lm(Vàng), 2x1060lm(Trung tính), 2x1035lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH170mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn ốp tường 30W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 30W (2 tia)
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2x1235lm(Vàng), 2x1350lm(Trung tính), 2x1350lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH170mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn ốp tường 12W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1200lm(Vàng), 1260lm(Trung tính), 1260lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ150xH55mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 4W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 4W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 280lm(Vàng), 300lm(Trung tính), 300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ141xH45mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 9W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 800lm(Vàng), 810lm(Trung tính), 810lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 122x102xH140mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 3W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 3W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 210lm(Vàng), 225lm(Trung tính), 225lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH36mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 4W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 4W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 280lm(Vàng), 300lm(Trung tính), 300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH36mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 1W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 1W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 70lm(Vàng), 75lm(Trung tính), 75lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 60x60xH70mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 2W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 2W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 140lm(Vàng), 150lm(Trung tính), 150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 60x60xH100mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 5W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 5W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 430lm(Vàng), 450lm(Trung tính), 450lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 105x105xH110mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 10W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 860lm(Vàng), 880lm(Trung tính), 880lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 105x105xH130mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 10W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 860lm(Vàng), 880lm(Trung tính), 880lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ60x185xH74mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 6W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 600lm(Vàng), 620lm(Trung tính), 620lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 78x139xH180mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 6W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 600lm(Vàng), 620lm(Trung tính), 620lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 150x150xH53mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 2W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 2W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 200lm(Vàng), 210lm(Trung tính), 210lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: L322xΦ80xH80mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 5W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 5W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 430lm(Vàng),450lm(Trung tính), 450lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 125x90xH135mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 15W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 4x3.6W
 • Quang thông: 400lm(Vàng), 410lm(Trung tính), 410lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 312xH462mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn ốp tường 8W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 8W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 665lm(Trắng ấm ), 720lm(Trắng), 720lm( Trắng tự nhiên)
 • Kích thước sản phẩm: 180x150x83mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 10W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 2x440lm(Trắng ấm), 2x475lm(Trắng tự nhiên), 2x475lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL179mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 6W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 475lm(Trắng ấm ), 525lm( Trắng ) , 525lm( Trắng tự nhiên )
 • Kích thước sản phẩm: Φ190xH73mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 20W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 2150lm(Trắng ấm ), 2200lm(Trắng), 2200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 207x200x108mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54

Đèn ốp tường 30W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 3000lm(Trắng ấm ), 3150lm(Trắng), 3150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 207x200x108mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm tường 2W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 2W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 185lm(Trắng ấm ), 200lm(Trắng), 200lm(Trắng tự nhiên)
 • Kích thước sản phẩm: 84x84x32mm
 • Kích thước thi công: 80x65mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm tường 6W mẫu M

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 350lm(Trắng ấm ), 360lm(Trắng), 360lm(Trắng tự nhiên)
 • Kích thước sản phẩm: 166x104x78mm
 • Kích thước thi công: 160x98mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm tường mẫu M - 3W

 • Công suất tiêu thụ: 3W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 185lm(Vàng) 200lm(Trung tính) 200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 110x45x45mm
 • Kích thước thi công: 100x40mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm tường mẫu M - 6W

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 350lm(Vàng) 360lm(Trung tính) 360lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 210x65x55mm
 • Kích thước thi công: 200x58mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm tường mẫu D - 3W

 • Công suất tiêu thụ: 3W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 90lm(Vàng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф48x35mm
 • Kích thước thi công: Ф40x100mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm tường mẫu C - 3W

 • Công suất tiêu thụ: 3W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 150lm(Vàng)
 • Kích thước sản phẩm: L90xW40xH50mm
 • Kích thước thi công: 75x38mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm tường mẫu A - 3W

 • Công suất tiêu thụ: 3W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 140lm(Vàng)
 • Kích thước sản phẩm: L86xW86xH30mm
 • Kích thước thi công: sử dụng đế âm 80x80x50mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm tường mẫu B - 3W

 • Công suất tiêu thụ: 3W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 140lm(Vàng)
 • Kích thước sản phẩm: L86xW86xH30mm
 • Kích thước thi công: sử dụng đế âm 80x80x50mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm tường mẫu E - 3W

 • Công suất tiêu thụ: 3W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 210lm(Vàng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ70xH25mm
 • Kích thước thi công: Φ60x45mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường mẫu A - 6W

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 360lm(Vàng) 390lm(Trung tính) 390lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 85x85xH205mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường mẫu F - 12W

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 900lm(Vàng) 960lm(Trung tính) 960lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 260x125xH125mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường mẫu F - 15W

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 1100lm(Vàng) 1200lm(Trung tính) 1200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 260x125xH125mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường mẫu E - 12W

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 900lm(Vàng) 960lm(Trung tính) 960lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ170xH100mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường mẫu E - 12W

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 900lm(Vàng) 960lm(Trung tính) 960lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 160x160xH100mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường mẫu B - 10W

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: LUMILEDS(USA)
 • Quang thông: 600lm(Vàng) 650lm(Trung tính) 650lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 100x100xH100mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường mẫu C - 7W

 • Công suất tiêu thụ: 7W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 700lm(Vàng) 735lm(Trung tính) 735lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 100x100x100mm
 • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED