Đèn led Chiếu Sáng VINALED

Đèn led Chiếu Sáng VINALED Đèn led Chiếu Sáng VINALED
Chiếu sáng TTTM, cứa hàng
Thiết kế ánh sáng hoàn hảo không chỉ tạo sự nổi bật về màu sắc bề ngoài của sản phẩm mà còn gây chú ý và ấn tượng tốt về chất lượng sản phẩm. Từ đó kích thích nhu cầu và quyết định mua sản phẩm của khách hàng càng cao. Sản phẩm LED chiếu sáng như đèn LED chiếu điểm, LED thanh ray, LED búp, LED âm trần với hiệu suất chiếu sáng cao, tiết kiệm năng lượng, thiết kế nhỏ gọn, tuổi thọ cao và thân thiên môi trường là sự lựa chọn tốt nhất cho những nơi cần thể hiện màu sắc trung thực và nổi bật của hàng hóa như: cửa hàng trang sức, shop thời trang…
Đèn LED búp 2.5W-A
Đèn LED búp 4W-A
Đèn LED búp 4W-M
Đèn LED búp 5W-A
Đèn LED búp 6W-B
Đèn LED búp 6W-M
Đèn LED búp 8W-B
Đèn LED búp 9W-M
Đèn ốp trần 15w mẫu B
Đèn ốp trần 25W mẫu B
Đèn ốp trần 35w mẫu B
Đèn ốp trần 40W mẫu B
Đèn ốp trần 20w mẫu C
Đèn ốp trần 30w mẫu C
Đèn ốp trần 40w mẫu C
Đèn Ốp trần 60w mẫu D
Đèn ốp trần 80W mẫu E
Đèn ốp trần 100W mẫu E
Đèn ốp trần 110W mẫu E
Đèn ốp trần 120W mẫu E
Đèn ốp trần 140W mẫu E
Đèn Tuýp T8 11W mẫu C
Đèn Tuýp T8 22W mẫu C
Đèn Tuýp T8 25W mẫu C
Đèn Tuýp T5 11W mẫu D
Đèn Tuýp T5 22W mẫu D
Đèn Tuýp T5 25W mẫu D
Led dây trong nhà 3528, 120 led
Led dây ngoài trời 3528, 120 led
Led dây trong nhà 5050, 60 led
Led dây ngoài trời 5050, 60 led
Led dây điều chỉnh màu ánh sáng trong nhà 5730, 60 led
Led dây đa sắc RGBW(3000K) trong nhà 5050, 60 led
Led dây đa sắc RGBW(6000K) trong nhà 5050, 60 led
Led dây trong nhà 2835, 168 led
Led dây trong nhà 2835, 196 led
Led dây trong nhà 2835, 280 led
Led dây trong nhà 2835, 420 led
Led dây trong nhà 2216 (4mm), 120 led
Led dây trong nhà 2216 (8mm), 120 led
Led dây trong nhà 2216, 280 led
Led dây trong nhà 2216, 300 led
Đèn âm trần 30W mẫu S
Đèn âm trần 20W mẫu XS
Đèn âm trần 10W mẫu S
Đèn âm trần 15W mẫu S
Đèn âm trần 20W mẫu S
Đèn âm trần 80w mẫu Q
Đèn âm trần 10W mẫu R
Đèn âm trần 15W mẫu R
Đèn âm trần 20W mẫu R
Đèn âm trần 30W mẫu R
Đèn âm trần 40W mẫu R
Đèn âm trần 20w mẫu G
Đèn âm trần 30w mẫu G
Đèn âm trần 50w mẫu G
Đèn âm trần 10w mẫu I
Đèn âm trần 15w mẫu I
Đèn âm trần 30w mẫu I
Đèn âm trần 10w mẫu J
Đèn âm trần 15w mẫu J
Đèn âm trần 30w mẫu J
Đèn âm trần 40w mẫu J
Đèn âm trần 10w mẫu F1
Đèn âm trần 15w mẫu F1
Đèn âm trần 10w mẫu F2
Đèn âm trần 15w mẫu F2
Đèn âm trần 10w mẫu F3
Đèn âm trần 15w mẫu F3
Đèn âm trần 10w mẫu F4
Đèn âm trần 15w mẫu F4
Đèn âm trần 10w mẫu F5
Đèn âm trần 15w mẫu F5
Đèn âm trần 10w mẫu F6
Đèn âm trần 15w mẫu F6
Đèn âm trần 10w mẫu F7
Đèn âm trần 15w mẫu F7
Đèn âm trần 12w mẫu M
Đèn âm trần 20w mẫu M
Đèn âm trần 4W mẫu D
Đèn âm trần 8w mẫu D
Đèn âm trần 10w mẫu A
Đèn âm trần 12w mẫu C
Đèn âm trần 2x12w mẫu B
Đèn âm trần 1x10w mẫu F8
Đèn âm trần 2x10w mẫu F9
Đèn âm trần 1x15w mẫu F8
Đèn âm trần 2x15w mẫu F9
Đèn âm trần 2x10w mẫu H
Đèn âm trần 3x10w mẫu H
Đèn âm trần 2x15w mẫu H
Đèn âm trần 30w mẫu L
Đèn âm trần 6w mẫu E
Đèn âm trần 9w mẫu E
Đèn âm trần 11w mẫu E
Đèn âm trần 18w mẫu E
Đèn âm trần 30w mẫu K
Đèn âm trần 40w mẫu K
Đèn pha 10w mẫu A
Đèn pha 100w mẫu B
Đèn pha 200w_mẫu B
Đèn pha 13w mẫu E
Đèn pha 18w mẫu E
Đèn pha 25W mẫu E
Đèn pha 36w mẫu E
Đèn pha 48W mẫu E
Đèn pha 74w mẫu E
Đèn pha 13W mẫu F
Đèn pha 18W mẫu F
Đèn pha 32w mẫu F
Đèn pha 48W mẫu F
Đèn pha 48W mẫu H
Đèn pha 74W mẫu H
Đèn pha 96W mẫu H
Đèn pha 50w mẫu D
Đèn pha 60W mẫu D
Đèn pha 70W mẫu D
Đèn pha 90W mẫu D
Đèn pha 100W mẫu D
Đèn pha 110W mẫu D
Đèn pha 120W mẫu D
Đèn pha 140W mẫu D
Đèn pha 150W mẫu D
Đèn pha 160W mẫu D
Đèn pha 170W mẫu D
Đèn pha 180W mẫu D
Đèn pha 200W mẫu D
Đèn pha 210W mẫu D
Đèn pha 230W mẫu D
Đèn pha 240W mẫu D
Đèn pha 250W mẫu D
Đèn dười nước 6W mẫu D
Đèn dưới nước 12W mẫu D
Đèn dưới nước 24W mẫu D
Đèn dưới nước 27W đa sắc 3in1 mẫu A
Đèn dưới nước 36W đa sắc 3in1 mẫu A
Đèn âm đất 6W mẫu D
Đèn âm đất 12W mẫu D
Đèn Panel 10W mẫu A
Đèn Panel 15w mẫu A
Đèn Panel 18W mẫu A
Đèn Panel 7w mẫu B
Đèn Panel 12w mẫu B
Đèn Panel 15w mẫu B
Đèn Panel 18w (30x30cm)
Đèn Panel 36W (60x60cm) mẫu D
Đèn Panel 42W (60x60cm)
Đèn Panel 36w (30x120cm) mẫu D
Đèn Panel 42W (30x120cm) mẫu D
Đèn Panel 60w (60x120cm) mẫu D
Đèn Panel 80w (60x120cm) mẫu D
Đèn thanh ray 15W mẫu I
Đèn thanh ray 30W mẫu I
Đèn thanh ray 15W mẫu H
Đèn thanh ray 30W mẫu G
Đèn thanh ray 40W mẫu G
Đèn thanh ray 12W mẫu C
Đèn thanh ray 20W mẫu C
Đèn thanh ray 10W mẫu D
Đèn thanh ray 20W mẫu D
Đèn thanh ray 30W mẫu D
Đèn thanh ray 30W mẫu F
Đèn treo trần 15w
Đèn treo trần 15w
Đèn treo trần 60w mẫu D
Đèn treo trần 80W mẫu E
Đèn treo trần 90W mẫu E
Đèn treo trần 90W mẫu E
Đèn treo trần 110W mẫu E
Đèn treo trần 120W mẫu E
Đèn treo trần 140W mẫu E
Đèn treo trần 150W mẫu E
Đèn âm trần 12w mẫu M
Đèn âm trần 20w mẫu M
Đèn ốp tường 7W mẫu A
Đèn ốp tường 10W mẫu A
Đèn ốp tường 13W mẫu A
Đèn ốp tường 14W mẫu A
Đèn ốp tường 20W mẫu A
Đèn ốp tường 26W mẫu A
Đèn ốp tường 15W mẫu B
Đèn ốp tường 20W mẫu B
Đèn ốp tường 25W mẫu B
Đèn ốp tường 30W mẫu B
Đèn ốp tường 40W mẫu B
Đèn ốp tường 50W mẫu B
Đèn ốp tường 8W mẫu C
Đèn ốp tường 8W mẫu D
Đèn ốp tường 10W mẫu E
Đèn ốp tường 10W mẫu F
Đèn ốp tường 6W mẫu G
Đèn ốp tường 6W mẫu H
Đèn sân vườn 12W mẫu A
Đèn ốp tường 20W mẫu J
Đèn ốp tường 30W mẫu J
Đèn ốp tường 30W mẫu K
Đèn ốp tường 50W mẫu K
Đèn ốp tường 70W mẫu K
Đèn ốp tường 100W mẫu K
Đèn thanh treo 40W, mẫu A
Đèn thanh treo 40W, mẫu B
Đèn thanh treo 40W, mẫu C
Thanh Profile PFVL-3249S/ PFVL-3249B
Thanh Profile PFVL-7054S/ PFVL-7054B
Thanh Profile PFVL-7779S/ PFVL-7779B
Thanh Profile PFVL-3555S/ PFVL-3555B
Thanh Profile PFVL-1919S
Thanh Profile PFVL-1316S
Thanh Profile PFVL-0907S
Thanh Profile PFVL-1616S
Thanh Profile PFVL-1325S
Thanh Profile PFVL-0725S
Thanh Profile PFVL-0716S
Nguồn 20W
Nguồn 30W
Nguồn 45W
Bảng thoát hiểm mẫu A
Bảng thoát hiểm mẫu B
Bảng thoát hiểm mẫu C
Đèn báo khẩn cấp mẫu A
Đèn báo khẩn cấp mẫu B
 

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED | Phiên bản Smartphone