Đèn led Chiếu Sáng VINALED

Đèn led Chiếu Sáng VINALED Đèn led Chiếu Sáng VINALED
Chiếu sáng khách sạn

Ánh sáng là một phần đặc biệt quan trọng của khách sạn bởi những hiệu ứng khác nhau của nó. Từ ánh sáng ngoại thất đến ánh sáng nội thất sẽ điểm nhấn nâng cao hình ảnh của khách sạn. Trước hết, môi trường ánh sáng không chỉ để khách hàng cảm thấy thoải mái và an toàn, mà nó còn dẫn lối, tạo sự ấn tượng và cuối cùng thu hút khách đến và quay lại những lần sau. VinaLED cung cấp các loại đèn pha LED, đèn LED nến, đèn Led búp, đèn LED chiếu điểm theo dải ánh sáng cơ bản của từng khách sạn, mang đến sự hài hòa và sang trọng cho không gian khách sạn.

Đèn LED búp 2.5W-A
Đèn LED búp 4W-A
Đèn LED búp 4W-M
Đèn LED búp 5W-A
Đèn LED búp 6W-B
Đèn LED búp 6W-M
Đèn LED búp 8W-B
Đèn LED búp 9W-M
Đèn ốp trần 15w mẫu B
Đèn ốp trần 25W mẫu B
Đèn ốp trần 35w mẫu B
Đèn ốp trần 40W mẫu B
Đèn ốp trần 20w mẫu C
Đèn ốp trần 30w mẫu C
Đèn ốp trần 40w mẫu C
Đèn Ốp trần 60w mẫu D
Đèn ốp trần 80W mẫu E
Đèn ốp trần 100W mẫu E
Đèn ốp trần 110W mẫu E
Đèn ốp trần 120W mẫu E
Đèn ốp trần 140W mẫu E
Đèn Tuýp T8 11W mẫu C
Đèn Tuýp T8 22W mẫu C
Đèn Tuýp T8 25W mẫu C
Đèn Tuýp T5 11W mẫu D
Đèn Tuýp T5 22W mẫu D
Đèn Tuýp T5 25W mẫu D
Led dây trong nhà 3528, 120 led
Led dây ngoài trời 3528, 120 led
Led dây trong nhà 5050, 60 led
Led dây ngoài trời 5050, 60 led
Led dây điều chỉnh màu ánh sáng trong nhà 5730, 60 led
Led dây đa sắc RGBW(3000K) trong nhà 5050, 60 led
Led dây đa sắc RGBW(6000K) trong nhà 5050, 60 led
Led dây trong nhà 2835, 196 led
Led dây trong nhà 2835, 420 led
Led dây trong nhà 2216 (4mm), 120 led
Led dây trong nhà 2216 (8mm), 120 led
Led dây trong nhà 2216, 280 led
Led dây trong nhà 2216, 300 led
Đèn âm trần 30W mẫu S
Đèn âm trần 20W mẫu XS
Đèn âm trần 10W mẫu S
Đèn âm trần 15W mẫu S
Đèn âm trần 20W mẫu S
Đèn âm trần 80w mẫu Q
Đèn âm trần 10W mẫu R
Đèn âm trần 15W mẫu R
Đèn âm trần 20W mẫu R
Đèn âm trần 30W mẫu R
Đèn âm trần 40W mẫu R
Đèn âm trần 20w mẫu G
Đèn âm trần 30w mẫu G
Đèn âm trần 50w mẫu G
Đèn âm trần 10w mẫu I
Đèn âm trần 15w mẫu I
Đèn âm trần 30w mẫu I
Đèn âm trần 10w mẫu J
Đèn âm trần 15w mẫu J
Đèn âm trần 20w mẫu J
Đèn âm trần 30w mẫu J
Đèn âm trần 40w mẫu J
Đèn âm trần 10w mẫu F1
Đèn âm trần 15w mẫu F1
Đèn âm trần 10w mẫu F2
Đèn âm trần 15w mẫu F2
Đèn âm trần 10w mẫu F3
Đèn âm trần 15w mẫu F3
Đèn âm trần 10w mẫu F4
Đèn âm trần 15w mẫu F4
Đèn âm trần 10w mẫu F5
Đèn âm trần 15w mẫu F5
Đèn âm trần 10w mẫu F6
Đèn âm trần 15w mẫu F6
Đèn âm trần 10w mẫu F7
Đèn âm trần 15w mẫu F7
Đèn âm trần 10w mẫu N
Đèn âm trần 12w mẫu M
Đèn âm trần 20w mẫu M
Đèn âm trần 4W mẫu D
Đèn âm trần 8w mẫu D
Đèn âm trần 10w mẫu A
Đèn âm trần 12w mẫu C
Đèn âm trần 2x12w mẫu B
Đèn âm trần 1x10w mẫu F8
Đèn âm trần 2x10w mẫu F9
Đèn âm trần 1x15w mẫu F8
Đèn âm trần 2x15w mẫu F9
Đèn âm trần 2x10w mẫu H
Đèn âm trần 3x10w mẫu H
Đèn âm trần 2x15w mẫu H
Đèn âm trần 30w mẫu L
Đèn âm trần 6w mẫu E
Đèn âm trần 9w mẫu E
Đèn âm trần 11w mẫu E
Đèn âm trần 15w mẫu E
Đèn âm trần 18w mẫu E
Đèn âm trần 30w mẫu K
Đèn âm trần 40w mẫu K
Đèn pha 10w mẫu A
Đèn pha 20w mẫu A
Đèn pha 20w mẫu B
Đèn pha 30w mẫu A
Đèn pha 30w mẫu B
Đèn pha 50w mẫu A
Đèn pha 50w mẫu B
Đèn pha 70w mẫu A
Đèn pha 70w mẫu B
Đèn pha 100w mẫu A
Đèn pha 100w mẫu B
Đèn pha 150w mẫu B
Đèn pha 200w_mẫu B
Đèn pha 400w mẫu C
Đèn pha 500w mẫu C
Đèn pha 1000w mẫu C
Đèn pha 13w mẫu E
Đèn pha 150W mẫu D
Đèn pha 160W mẫu D
Đèn pha 170W mẫu D
Đèn pha 180W mẫu D
Đèn pha 200W mẫu D
Đèn pha 210W mẫu D
Đèn pha 230W mẫu D
Đèn pha 240W mẫu D
Đèn pha 250W mẫu D
Đèn đường SOLAR 60w mẫu A
Đèn đường SOLAR 80w mẫu A
Đèn đường 50w – mẫu A
Đèn đường 30w – mẫu A
Đèn đường 60W – mẫu A
Đèn đường 80W-Mẫu A
Đèn đường 100W-Mẫu A
Đèn đường 120W-Mẫu A
Đèn đường 130W – mẫu A
Đèn đường 140W - mẫu A
Đèn đường 150w - mẫu A
Đèn đường 50w – mẫu G
Đèn đường 60w – mẫu G
Đèn đường 80W - mẫu G
Đèn đường 90w – mẫu G
Đèn đường 100W - mẫu G
Đèn đường 110W - mẫu G
Đèn đường 120w – mẫu G
Đèn đường 140w - mẫu G
Đèn đường 150w – mẫu G
Đèn đường 160w - mẫu G
Đèn đường 170w - mẫu G
Đèn đường 180w – mẫu G
Đèn đường 200w - mẫu G
Đèn đường 210W - mẫu G
Đèn đường 230W - mẫu G
Đèn đường 240W – mẫu G
Đèn đường 250W – mẫu G
Đèn đường 260W - mẫu G
Đèn đường 290w - mẫu G
Đèn đường 300w - mẫu G
Đèn đường 60W – mẫu C
Đèn đường 70W - mẫu C
Đèn đường 80w – mẫu C
Đèn đường 60w - mẫu D
Đèn đường 70W - mẫu D
Đèn đường 80w – mẫu D
Đèn đường 50W - mẫu M
Đèn đường 70W - mẫu M
Đèn đường 110w - mẫu N
Đèn đường 140w - mẫu N
Đèn đường hầm 50w mẫu B
Đèn đường hầm 60W mẫu B
Đèn đường hầm 70w mẫu B
Đèn đường hầm 90W mẫu B
Đèn đường hầm 100w mẫu B
Đèn đường hầm 110w mẫu B
Đèn đường hầm 120w mẫu B
Đèn đường hầm 140W mẫu B
Đèn đường hầm 150w mẫu B
Đèn đường hầm 160W mẫu B
Đèn đường hầm 170w mẫu B
Đèn đường hầm 180w mẫu B
Đèn đường hầm 200w mẫu B
Đèn đường hầm 210W mẫu B
Đèn đường hầm 230w mẫu B
Đèn đường hầm 240w mẫu B
Đèn đường hầm 250w mẫu B
Đèn dười nước 6W mẫu D
Đèn dưới nước 12W mẫu D
Đèn dưới nước 24W mẫu D
Đèn dưới nước 27W đa sắc 3in1 mẫu A
Đèn dưới nước 36W đa sắc 3in1 mẫu A
Đèn âm đất 6W mẫu D
Đèn âm đất 12W mẫu D
Đèn âm đất tròn 4w
Đèn âm đất tròn 6w
Đèn âm đất tròn 6x1W RGB
Đèn âm đất tròn 9w
Đèn âm đất tròn 9x1W RGB
Đèn âm đất tròn 12w
Đèn âm đất tròn 12x1W RGB
Đèn Panel 10W mẫu A
Đèn Panel 15w mẫu A
Đèn Panel 18W mẫu A
Đèn Panel 7w mẫu B
Đèn Panel 12w mẫu B
Đèn Panel 15w mẫu B
Đèn Panel 18w (30x30cm)
Đèn Panel 36W (60x60cm) mẫu D
Đèn Panel 42W (60x60cm)
Đèn Panel 36w (30x120cm) mẫu D
Đèn Panel 42W (30x120cm) mẫu D
Đèn Panel 60w (60x120cm) mẫu D
Đèn Panel 80w (60x120cm) mẫu D
Dây căng treo đèn Panel
Đèn nhà xưởng 60w, mẫu F
Đèn nhà xưởng 80W mẫu F
Đèn nhà xưởng 90W mẫu F
Đèn nhà xưởng 100W mẫu F
Đèn nhà xưởng 110W mẫu F
Đèn nhà xưởng 120W mẫu F
Đèn nhà xưởng 140W mẫu F
Đèn nhà xưởng 150W, mẫu F
Đèn nhà xưởng 60W mẫu G
Đèn nhà xưởng 70W mẫu G
Đèn nhà xưởng 90W mẫu G
Đèn nhà xưởng 100W mẫu G
Đèn nhà xưởng 110W mẫu G
Đèn nhà xưởng 120W mẫu G
Đèn nhà xưởng 140W mẫu G
Đèn nhà xưởng 150W mẫu G
Đèn nhà xưởng 160W mẫu G
Đèn nhà xưởng 170W mẫu G
Đèn nhà xưởng 180W mẫu G
Đèn nhà xưởng 200W mẫu G
Đèn nhà xưởng 230W mẫu G
Đèn nhà xưởng 240W mẫu G
Đèn nhà xưởng 250W mẫu G
Đèn nhà xưởng 60W mẫu B
Đèn nhà xưởng 70W mẫu B
Đèn nhà xưởng 80w mẫu B
Đèn nhà xưởng 60w mẫu D
Đèn nhà xưởng 80W mẫu D
Đèn nhà xưởng 90W mẫu D
Đèn nhà xưởng 100w mẫu D
Đèn nhà xưởng 110W mẫu D
Đèn nhà xưởng 120w mẫu D
Đèn nhà xưởng 130W mẫu D
Đèn nhà xưởng 140W mẫu D
Đèn nhà xưởng 150w mẫu D
Đèn nhà xưởng 160W mẫu D
Đèn nhà xưởng 170W mẫu D
Đèn nhà xưởng 180W mẫu D
Đèn nhà xưởng 200w mẫu D
Đèn nhà xưởng 220W mẫu D
Đèn nhà xưởng 240w mẫu D
Đèn nhà xưởng 260W mẫu D
Đèn nhà xưởng 270W mẫu D
Đèn nhà xưởng 280W mẫu D
Đèn nhà xưởng 300w mẫu D
Đèn nhà xưởng 320W mẫu D
Đèn nhà xưởng 350W mẫu D
Đèn nhà xưởng 360W mẫu D
Đèn nhà xưởng 400w mẫu D
Đèn nhà xưởng 100w mẫu E
Đèn nhà xưởng 120W mẫu E
Đèn nhà xưởng 150w mẫu E
Đèn nhà xưởng 160W mẫu E
Đèn nhà xưởng 200w mẫu E
Đèn thanh ray 15W mẫu I
Đèn thanh ray 15W mẫu H
Đèn thanh ray 30W mẫu G
Đèn thanh ray 40W mẫu G
Đèn thanh ray 12W mẫu C
Đèn thanh ray 20W mẫu C
Đèn thanh ray 10W mẫu D
Đèn thanh ray 20W mẫu D
Đèn thanh ray 30W mẫu D
Đèn thanh ray 30W mẫu F
Đèn chiếu điểm 48W mẫu H
Đèn chiếu điểm 74W mẫu H
Đèn chiếu điểm 96W mẫu H
Đèn chiếu điểm 13w mẫu C
Đèn chiếu điểm 18w mẫu C
Đèn chiếu điểm 25W mẫu C
Đèn chiếu điểm 36w mẫu C
Đèn chiếu điểm 48W mẫu C
Đèn chiếu điểm 13w mẫu D
Đèn chiếu điểm 18w mẫu D
Đèn chiếu điểm 25w mẫu D
Đèn chiếu điểm 48w mẫu D
Đèn chiếu điểm 36w mẫu D
Đèn chiếu điểm 74w mẩu E
Đèn chiếu điểm 13w mẫu F
Đèn chiếu điểm 18W mẫu F
Đèn chiếu điểm 32w mẫu F
Đèn chiếu điểm 48W mẫu F
Đèn chiếu điểm 13w mẫu G
Đèn chiếu điểm 18W mẫu G
Đèn chiếu điểm 32w mẫu G
Đèn chiếu điểm 48W mẫu G
Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu C (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 27W đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 18W đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu C (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 12W mẫu C (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 12W đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 36W đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 18W đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 54W đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 24W mẫu C (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 24W đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 72W đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu D (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 18W đa sắc 3in1 mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu D (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 27W đa sắc 3in1 mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 12W mẫu D (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 12W đa sắc mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 36W đa sắc 3in1 mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 18W mẫu D (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 18W đa sắc mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 54W đa sắc 3in1 mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 24W mẫu D (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 24W đa sắc mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 72W đa sắc 3in1 mẫu D (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 36W mẫu E (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 36W đa sắc mẫu E (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu B (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu B (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu điểm 4w mẫu B
Đèn chiếu điểm 6w mẫu B
Đèn chiếu điểm 9w mẫu B
Đèn chiếu điểm 12w mẫu B
Đèn âm tường trong nhà 3w mẫu A (màu trắng/đen)
Đèn chiếu tường 17w
Đèn chiếu tường 18W đa sắc (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu tường 18W đa sắc (đa sắc có điều khiển)
Đèn chiếu tường 23w
Đèn chiếu tường 24W đa sắc (đa sắc độc lập)
Đèn chiếu tường 24W đa sắc (đa sắc có điều khiển)
Đèn treo trần 15w
Đèn treo trần 15w
Đèn treo trần 60w mẫu D
Đèn treo trần 80W mẫu E
Đèn treo trần 90W mẫu E
Đèn treo trần 90W mẫu E
Đèn treo trần 110W mẫu E
Đèn treo trần 120W mẫu E
Đèn treo trần 140W mẫu E
Đèn treo trần 150W mẫu E
Đèn âm trần 12w mẫu M
Đèn âm trần 20w mẫu M
Đèn ốp tường 10W mẫu A
Đèn ốp tường 13W mẫu A
Đèn ốp tường 14W mẫu A
Đèn ốp tường 20W mẫu A
Đèn ốp tường 26W mẫu A
Đèn ốp tường 15W mẫu B
Đèn ốp tường 20W mẫu B
Đèn ốp tường 25W mẫu B
Đèn ốp tường 30W mẫu B
Đèn ốp tường 40W mẫu B
Đèn ốp tường 50W mẫu B
Đèn ốp tường 8W mẫu C
Đèn ốp tường 8W mẫu D
Đèn ốp tường 10W mẫu E
Đèn ốp tường 10W mẫu F
Đèn ốp tường 6W mẫu G
Đèn ốp tường 6W mẫu H
Đèn sân vườn 12W mẫu A
Đèn ốp tường 20W mẫu J
Đèn ốp tường 30W mẫu J
Đèn ốp tường 30W mẫu K
Đèn ốp tường 50W mẫu K
Đèn ốp tường 70W mẫu K
Đèn ốp tường 100W mẫu K
Đèn thanh treo 40W, mẫu A
Đèn thanh treo 40W, mẫu B
Đèn thanh treo 40W, mẫu C
Thanh Profile PFVL-3249S/ PFVL-3249B
Thanh Profile PFVL-7054S/ PFVL-7054B
Thanh Profile PFVL-7779S/ PFVL-7779B
Thanh Profile PFVL-3555S/ PFVL-3555B
Thanh Profile PFVL-1919S
Thanh Profile PFVL-1316S
Thanh Profile PFVL-0907S
Thanh Profile PFVL-1616S
Thanh Profile PFVL-1325S
Thanh Profile PFVL-0725S
Thanh Profile PFVL-0716S
Nguồn 20W
Nguồn 30W
Nguồn 45W
Đèn trạm xăng 60w
Đèn trạm xăng âm trần 80W
Đèn trạm xăng âm trần 90W
Đèn trạm xăng ốp trần 80W
Đèn trạm xăng ốp trần 90W
Đèn trạm xăng âm trần 100W
Đèn trạm xăng âm trần 110W
Đèn trạm xăng ốp trần 100W
Đèn trạm xăng ốp trần 110W
Đèn trạm xăng âm trần 120W
Đèn trạm xăng ốp trần 140W
Đèn trạm xăng âm trần 150W
Đèn trạm xăng ốp trần 150W
Đèn sân thể thao 360W mẫu A
Đèn sân thể thao 540W mẫu A
Đèn sân thể thao 720W mẫu A
Bảng thoát hiểm mẫu A
Bảng thoát hiểm mẫu B
Bảng thoát hiểm mẫu C
Đèn báo khẩn cấp mẫu A
Đèn báo khẩn cấp mẫu B
 

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED | Phiên bản Smartphone