Đèn led Chiếu Sáng VINALED

Đèn led Chiếu Sáng VINALED Đèn led Chiếu Sáng VINALED
Chiếu sáng bệnh viện
Bệnh viện với đặc thù hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày và 365 ngày trong một năm, cho nên sự ổn định, an toàn và tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng ở bệnh viện là một yêu cầu quan trọng và cấp thiết. Sự tiết kiệm năng lượng đáng kể giúp bệnh viện phân bố ngân sách hoạt động vào hoạt động khác, nâng cao hiệu quả hoạt động. VinaLED cung cấp các loại đèn LED búp, đèn LED trần dạng tấm, đèn LED ốp trần… là giải pháp chiếu sáng tốt nhất giúp cắt giảm chi phí tiền tiện, an toàn, tuổi thọ cao hạn chế tối đa chi phí bảo trì và thân thiện môi trường.
Đèn Tuýp T8 11W mẫu C
Đèn Tuýp T8 22W mẫu C
Đèn Tuýp T8 25W mẫu C
Đèn Tuýp T5 11W mẫu D
Đèn Tuýp T5 22W mẫu D
Đèn Tuýp T5 25W mẫu D
Đèn âm trần 4W mẫu D
Đèn âm trần 8w mẫu D
Đèn âm trần 10w mẫu A
Đèn pha 150W mẫu D
Đèn pha 160W mẫu D
Đèn pha 170W mẫu D
Đèn pha 180W mẫu D
Đèn pha 200W mẫu D
Đèn  pha 210W mẫu D
Đèn pha 230W mẫu D
Đèn pha 240W mẫu D
Đèn pha 250W mẫu D
Đèn Panel 10W mẫu A
Đèn Panel 15w  mẫu A
Đèn Panel 18W mẫu A
Đèn Panel 12w  mẫu B
Đèn Panel 15w  mẫu B
Đèn Panel 18w (30x30cm)
Đèn Panel 36W (60x60cm)  mẫu D
Đèn Panel 42W (60x60cm)
Đèn Panel 42W (30x120cm)  mẫu D
Đèn Panel 60w (60x120cm)  mẫu D
Đèn Panel 80w (60x120cm)  mẫu D
Dây căng treo đèn Panel
Bảng thoát hiểm mẫu B
Bảng thoát hiểm mẫu C
Đèn báo khẩn cấp mẫu A
Đèn báo khẩn cấp mẫu B
 

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED | Phiên bản Smartphone