Đèn tuýp PC T8 20W

Đèn tuýp PC T8 20W Đèn tuýp PC T8 20W

Đèn tuýp PC T8 20W

Mã sản phẩm : TL-B20

Thông số kỹ thuật cơ bản

Download tài liệu

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED