Đèn led VINALED | Hệ thống phân phối

Đèn led VINALED | Hệ thống phân phối Đèn led VINALED | Hệ thống phân phối
ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ - NHÀ PHÂN PHỐI
Nếu bạn đang quan tâm đến việc trở thành đối tác của Vinaled, xin vui lòng hoàn tất các thủ tục sau đây:
Loại đối tác
( Lựa chọn : Nhà phân phối khu vực hay đại lý)
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Họ và tên lót*  
Tên*  
Chức vụ*  
Công ty/Cửa hàng*  
Địa chỉ*  
Quận/Huyện*  
Thành phố*  
Quốc gia*  
Điện thoại*  
Điện thoại di động*  
Email*  
Website  
THÔNG TIN KINH DOANH
Loại hình kinh doanh *:
 
 
Bạn có bán vào các kênh dự án nhà nước không ?
 
 
Bạn đang kinh doanh lĩnh vực gì ?
 
 
Bạn đã có phòng trưng bày sản phẩm chưa ?
 
 
Vị trí kinh doanh *?
 
 
Diện tích phòng trưng bày*:
Mô tả vị trí và diện tích kinh doanh
Bề rộng đường trước địa điểm kinh doanh* :
Số nhân viên kinh doanh* :
Số lượng nhân viên kỹ thuật tư vấn, thiết kế :
Số lượng nhân viên kỹ thuật lắp đặt :
Doanh số trung bình hàng năm (VND) :
Cách tiếp cận thị trường hiện nay của bạn?
 
 
Các loại đèn chiếu sáng truyền thống mà bạn đã phân phối ?
 
Khác

 
Các loại đèn chiếu sáng LED bạn đang phân phối?
 

Khác

 
Bạn quan tâm đến sản phẩm nào của Vinaled ?
 


Đèn LED tuýp
Đèn LED dây
Đèn LED gắn trần dạng tấm
Đèn LED nến
Đèn LED ốp trần
Đèn LED âm trần
Đèn LED thanh ray
Đèn LED chiếu điểm
Đèn LED âm tường
Đèn LED nhà xưởng

Chiếu sáng ngoài trời
Đèn pha LED
Đèn ngầm dưới đất LED
Đèn đường LED
Đèn dưới nước LED
Đèn đường hầm LED
Đèn chiếu sân vườn LED

 

 
Mô tả ngắn gọn Kế họach kinh doanh
 
Thông tin khác
 

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED