Nguồn 35W

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Kích thước sản phẩm: L163xW43xH32mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 , không vô nước

Cảm biến cửa mở

 • Công suất tiêu thụ: 48W (12VDC) và 96W (24VDC)
 • Kích thước sản phẩm: 41x31x9mm
 • Điện áp ngõ vào: 12~24VDC

Nguồn 60W

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Kích thước sản phẩm: L163xW43xH32mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Chuẩn IP65, không vô nước

Cảm biến cửa mở

 • Công suất tiêu thụ: 48W (12VDC) và 96W (24VDC)
 • Kích thước sản phẩm: 45x62mm
 • Điện áp ngõ vào: 12~24VDC

Nguồn 100W

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Kích thước sản phẩm: L190xW52xH37mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 , không vô nước

Cảm biến vẫy tay

 • Công suất tiêu thụ: 48W (12VDC) & 96W (24VDC)
 • Kích thước sản phẩm: 45x62mm
 • Điện áp ngõ vào: 12~24VDC

Cảm biến chuyển động

 • Công suất tiêu thụ: 48W (12VDC) & 96W (24VDC)
 • Kích thước sản phẩm: 45x62mm
 • Điện áp ngõ vào: 12~24VDC

Nguồn 60W 12VDC

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Điện áp ngõ vào: 170-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn 24W, IP20

 • Công suất tiêu thụ: 24W
 • Kích thước thi công: L118xW52xH18mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 2 NĂM

Nguồn 100W 12VDC

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Kích thước sản phẩm: L163xW68xH38mm
 • Điện áp ngõ vào: 170-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn 36W, IP20

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Kích thước sản phẩm: L138xW52xH18mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Bảo hành: 2 NĂM

Nguồn 150W 12VDC

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Kích thước sản phẩm: L235xW88xH48mm
 • Điện áp ngõ vào: 170-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn 60W, IP20

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Kích thước sản phẩm: L168xW60xH20mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 2 NĂM

Nguồn 100W, IP20

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Kích thước sản phẩm: L198xW60xH20mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 2 NĂM

Nguồn 250W 12VDC/24VDC

 • Công suất tiêu thụ: 250W
 • Kích thước sản phẩm: L235xW88xH48mm
 • Điện áp ngõ vào: 170-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn 400W 12VDC/24VDC

 • Công suất tiêu thụ: 400W
 • Kích thước thi công: L265xW107xH52mm
 • Điện áp ngõ vào: 170-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn 150w, không quạt

 • Công suất tiêu thụ: 150w
 • Kích thước sản phẩm: L150xW80xH32mm
 • Điện áp ngõ vào: 110-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn dimming Triac 75W

 • Công suất tiêu thụ: 75W
 • Kích thước sản phẩm: L213×W54×H33mm
 • Điện áp ngõ vào: 200-240VAC
 • Bảo hành: 2 NĂM

Nguồn 400w, không quạt

 • Công suất tiêu thụ: 400W
 • Kích thước sản phẩm: L218xW110xH32mm
 • Điện áp ngõ vào: 175-240AC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn dimming Triac 200W

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Kích thước sản phẩm: L310×W60×H45mm
 • Điện áp ngõ vào: 200-240VAC
 • Bảo hành: 2 NĂM

Nguồn dimming 1-10V 75W

 • Công suất tiêu thụ: 75W
 • Kích thước sản phẩm: L213×W54×H33mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Bảo hành: 2 NĂM

Nguồn dimming 1-10V 200W

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Kích thước sản phẩm: L310×W60×H45mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Bảo hành: 2 NĂM

Nguồn 12V/24V, 15W

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Kích thước sản phẩm: L100xW30xH22mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP44 sử dụng trong nhà

LED Dimmer Triac

 • Công suất tiêu thụ: Tối đa: 250W Cho đèn LED; 300W Cho đèn truyền thống; 300W Cho đèn halogen với tăng phô điện tử
 • Kích thước sản phẩm: 86x86x48mm. Phụ kiện kèm theo: đế âm tường
 • Kích thước thi công: sử dụng đế âm 80x80mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC/50Hz
 • Bảo hành: 03 năm

Nguồn 12V/24V, 35W

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Kích thước sản phẩm: L145xW38xH22mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP44 sử dụng trong nhà

Nguồn 12V/24V, 60W

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/50~60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP44 sử dụng trong nhà

LED Dimmer 1-10V

 • Kích thước sản phẩm: 86x86x48mm. Phụ kiện kèm theo: đế âm tường
 • Kích thước thi công: sử dụng đế âm 80x80mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V/50Hz
 • Bảo hành: 3 năm

LED Dimmer 1-10V

 • Kích thước sản phẩm: 86x86x48mm. Phụ kiện kèm theo: đế âm tường
 • Kích thước thi công: sử dụng đế âm 80x80mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC/50Hz
 • Bảo hành: 3 năm

RGB Controller M7

 • Công suất tiêu thụ: 108W(12V), 216W(24V)
 • Kích thước sản phẩm: L104×W60×H9mm
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn AC 60W

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Kích thước sản phẩm: L93xW64xH71mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC/50Hz
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn AC 100W

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Kích thước sản phẩm: L125xW79xH71mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240V/50-60Hz
 • Bảo hành: 2 năm

CT Controller M2

 • Công suất tiêu thụ: 240W(12V), 480W(24V)
 • Kích thước sản phẩm: L104×W60×H9mm
 • Điện áp ngõ vào: DC12V, DC24V
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn AC 150W

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Kích thước sản phẩm: L126xW84xH85mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240V/50-60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68

RGBW Controller M4

 • Công suất tiêu thụ: 240W(12V), 480W(24V)
 • Kích thước sản phẩm: L104×W60×H9mm
 • Điện áp ngõ vào: DC12V, DC24V
 • Bảo hành: 2 năm

RGB Controller LT-3600RF

 • Công suất tiêu thụ: 216W(12V), 432W(24V)
 • Kích thước sản phẩm: L211×W40×H30mm
 • Điện áp ngõ vào: DC12V/DC24V
 • Bảo hành: 2 năm

Nguồn AC 200w

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Kích thước sản phẩm: L126xW84xH85mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240V/50-60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68

Nguồn AC 300W

 • Công suất tiêu thụ: 300W
 • Kích thước sản phẩm: L158xW64xH71mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240V/50-60Hz
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68

DMX Splitter DMX-103

 • Kích thước sản phẩm: L123×W59×H23.5mm
 • Điện áp ngõ vào: DC12V - DC24V
 • Bảo hành: 2 năm

Lighting control system LT-600

 • Kích thước sản phẩm: L203×W125×H47mm
 • Điện áp ngõ vào: DC12V
 • Bảo hành: 2 năm

WIFI SPI Controller

 • Kích thước sản phẩm: L107W65H30 (mm)
 • Điện áp ngõ vào: 5-24V
 • Bảo hành: 2 năm

Power Repeater LT-3060S

 • Công suất tiêu thụ: 180W(12V), 360W(24V)
 • Kích thước sản phẩm: L121×W39×H39mm
 • Điện áp ngõ vào: DC12V, DC24V
 • Bảo hành: 2 năm

Power Repeater IP68 LT-3063

 • Công suất tiêu thụ: 108W(12V), 216W(24V)
 • Kích thước sản phẩm: L163×W35×H28mm
 • Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
 • Bảo hành: 2 năm

Cable tín hiệu 2 dây

 • Kích thước sản phẩm: CV 2x0.75mm

Cable tín hiệu 4 dây

 • Kích thước sản phẩm: CV 4x0.5mm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED