Cảm biến vẫy tay

Cảm biến vẫy tay Cảm biến vẫy tay

Cảm biến vẫy tay

Mã sản phẩm : SS-CM2-H

Thông số kỹ thuật cơ bản

Download tài liệu

Cảm biến cửa mở

  • Công suất tiêu thụ: 48W (12VDC) và 96W (24VDC)
  • Kích thước sản phẩm: 41x31x9mm
  • Điện áp ngõ vào: 12~24VDC

Cảm biến cửa mở

  • Công suất tiêu thụ: 48W (12VDC) và 96W (24VDC)
  • Kích thước sản phẩm: 45x62mm
  • Điện áp ngõ vào: 12~24VDC

Cảm biến chuyển động

  • Công suất tiêu thụ: 48W (12VDC) & 96W (24VDC)
  • Kích thước sản phẩm: 45x62mm
  • Điện áp ngõ vào: 12~24VDC

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED