Đầu nối không vô nước WC-2P-M16

Đầu nối không vô nước WC-2P-M16 Đầu nối không vô nước WC-2P-M16

Đầu nối không vô nước WC-2P-M16

Mã sản phẩm : WC-2P-M16

Thông số kỹ thuật cơ bản

Download tài liệu

Cable tín hiệu 2 dây

  • Kích thước sản phẩm: CV 2x0.75mm

Cable tín hiệu 4 dây

  • Kích thước sản phẩm: CV 4x0.5mm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED