RGBW Controller M4

RGBW Controller M4 RGBW Controller M4

RGBW Controller M4

Mã sản phẩm : M4+M4+5A

Thông số kỹ thuật cơ bản

Download tài liệu

RGB Controller M7

 • Công suất tiêu thụ: 108W(12V), 216W(24V)
 • Kích thước sản phẩm: L104×W60×H9mm
 • Bảo hành: 2 năm

CT Controller M2

 • Công suất tiêu thụ: 240W(12V), 480W(24V)
 • Kích thước sản phẩm: L104×W60×H9mm
 • Điện áp ngõ vào: DC12V, DC24V
 • Bảo hành: 2 năm

RGB Controller LT-3600RF

 • Công suất tiêu thụ: 216W(12V), 432W(24V)
 • Kích thước sản phẩm: L211×W40×H30mm
 • Điện áp ngõ vào: DC12V/DC24V
 • Bảo hành: 2 năm

RGB Controller VRC-T3-3A

 • Công suất tiêu thụ: 108W(12V), 216W(24V)
 • Kích thước sản phẩm: L106×W56×H9mm(remote) L135×W30×H20mm(driver)
 • Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
 • Bảo hành: 2 năm

RGB Power Repeater VRR-5A

 • Công suất tiêu thụ: 180W(12V), 360W(24V)
 • Kích thước sản phẩm: L180×W30×H50mm
 • Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
 • Bảo hành: 2 năm

DMX Splitter DMX-103

 • Kích thước sản phẩm: L123×W59×H23.5mm
 • Điện áp ngõ vào: DC12V - DC24V
 • Bảo hành: 2 năm

WIFI SPI Controller

 • Kích thước sản phẩm: L107W65H30 (mm)
 • Điện áp ngõ vào: 5-24V
 • Bảo hành: 2 năm

Power Repeater IP68 LT-3063

 • Công suất tiêu thụ: 108W(12V), 216W(24V)
 • Kích thước sản phẩm: L163×W35×H28mm
 • Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
 • Bảo hành: 2 năm

Power Repeater LT-3040-5A

 • Công suất tiêu thụ: 240W(12V), 480W(24V)
 • Kích thước sản phẩm: L175×W44×H30mm
 • Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
 • Bảo hành: 2 năm

DMX, SPI Controller K-1000C

 • Kích thước sản phẩm: L123×W59×H23.5mm
 • Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
 • Bảo hành: 2 năm

DMX, SPI Controller K-8000C

 • Kích thước sản phẩm: L123×W59×H23.5mm
 • Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
 • Bảo hành: 2 năm

ADDRESS CODER ACD-A01

 • Kích thước sản phẩm: L107W65H30 (mm)
 • Bảo hành: 2 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED