Đèn Led - đèn led chiếu sáng trong nhà VINALED

Đèn Led - đèn led chiếu sáng trong nhà VINALED Đèn Led - đèn led chiếu sáng trong nhà VINALED

Đèn âm trần 20W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2050lm(Vàng), 2200lm(Trung tính), 2200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xH120mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 2x6W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1200lm(Vàng), 1320lm(Trung tính), 1320lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 130x69xH84mm
 • Kích thước thi công: 120x60mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 2x9W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1750lm(Vàng), 1890lm(Trung tính), 1890lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 180x90xH112mm
 • Kích thước thi công: 165x77mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 2x12W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 24W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2450lm(Vàng), 2640lm(Trung tính), 2640lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 180x90xH112mm
 • Kích thước thi công: 165x77mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 2x15W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3050lm(Vàng), 3300lm(Trung tính), 3300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 224x110 xH134mm
 • Kích thước thi công: 210x95mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 2x20W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
 • Kích thước sản phẩm: 224x110 xH134mm
 • Kích thước thi công: 210x95mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Thanh ray 1 mét

 • Kích thước sản phẩm: L920xW34xH20mm

Thanh ray 1 mét

 • Kích thước sản phẩm: L1000xW34xH20mm

Đèn âm trần 9W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 550lm(Vàng), 585lm(Trung tính), 585lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110x143mm
 • Kích thước thi công: Φ94mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 12W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 880lm(Vàng), 900lm(Trung tính), 900lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ140xH156mm
 • Kích thước thi công: Φ125mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 15W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 950lm(Vàng), 975lm(Trung tính), 975lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ140xH156mm
 • Kích thước thi công: Φ125mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 20W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1300lm(Vàng), 1400lm(Trung tính), 1400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 190xH189mm
 • Kích thước thi công: Φ170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 25W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1500lm(Vàng), 1625lm(Trung tính), 1625lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ190xH189mm
 • Kích thước thi công: Φ170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 30W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1820lm(Vàng), 1950lm(Trung tính), 1950lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ190xH189mm
 • Kích thước thi công: Φ170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Thanh Ray 1.5 mét

 • Kích thước sản phẩm: L1420xW34xH20mm

Thanh Ray 1.5 mét

 • Kích thước sản phẩm: L1500xW34xH20mm

Đèn âm trần 9W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 720lm(Vàng), 765lm(Trung tính), 765lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH136mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 12W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1010lm(Vàng), 1080lm(Trung tính), 1080lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ140xH136mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 15W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1150lm(Vàng), 1275lm(Trung tính), 1275lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ140xH136mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 20w mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1890lm(Vàng) , 2000lm(Trung tính), 2000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ190xH148mm
 • Kích thước thi công: Φ165mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 25W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2300lm(Vàng), 2375lm(Trung tính), 2375lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ190xH148mm
 • Kích thước thi công: Φ165mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 30W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2700lm(Vàng), 2850lm(Trung tính), 2850lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ190xH148mm
 • Kích thước thi công: Φ165mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 35W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3000lm(Vàng), 3150lm(Trung tính), 3150lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ230xH153mm
 • Kích thước thi công: Φ210mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 40W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3780lm(Vàng), 3800lm(Trung tính), 3800lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ230xH153mm
 • Kích thước thi công: Φ210mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 15w mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1200lm(Vàng) , 1350lm(Trung tính), 1350lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф125xH78mm
 • Kích thước thi công: Ф113mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 20w mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1715lm(Vàng) , 1800lm(Trung tính), 1800lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ196xH110mm
 • Kích thước thi công: Φ180mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 25W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2000lm(Vàng), 2125lm(Trung tính), 2125lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ196xH110mm
 • Kích thước thi công: Φ180mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 30w mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2265lm(Vàng), 2400lm(Trung tính), 2400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ196xH110mm
 • Kích thước thi công: Φ180mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 35W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3240lm(Vàng), 3325lm(Trung tính), 3325lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ226xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ206mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 40W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3485lm(Vàng), 3600lm(Trung tính), 3600lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ226xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ206mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 50w mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: DL-GW50
 • Quang thông: 3850lm(Vàng), 4000lm(Trung tính), 4000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ226xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ206mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 50W mẫu Q

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 4640lm(Vàng), 4750lm(Trung tính), 4750lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ232xH180mm
 • Kích thước thi công: Φ212mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 60W mẫu Q

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Bóng led: CITIZEN (JAPAN)
 • Quang thông: 6110lm(Vàng), 6300lm(Trung tính), 6300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ232xH180mm
 • Kích thước thi công: Φ212mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 80W mẫu Q

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: CITIZEN (JAPAN)
 • Quang thông: 8215lm(Vàng), 8400lm(Trung tính), 8400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ232xH180mm
 • Kích thước thi công: Φ212mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 6W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 500lm(Vàng), 540lm(Trung tính), 540lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH75mm
 • Kích thước thi công: Φ78mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 9W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1100lm(Vàng),1140lm(Trung tính), 1140lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ114xH90mm
 • Kích thước thi công: Φ100mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 12W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1300lm(Vàng),1380lm(Trung tính), 1380lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ114xH90mm
 • Kích thước thi công: Φ100mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 15W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1350lm(Vàng),1425lm(Trung tính), 1425lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ114xH90mm
 • Kích thước thi công: Φ100mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 20W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1920lm(Vàng),2000lm(Trung tính), 2000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ138xH115mm
 • Kích thước thi công: Φ128mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 25W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2250lm(Vàng), 2375lm(Trung tính), 2375lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ138xH115mm
 • Kích thước thi công: Φ128mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 30W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2780lm(Vàng), 2850lm(Trung tính), 2850lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ165xH160mm
 • Kích thước thi công: Φ155mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 35W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3480lm(Vàng), 3500lm(Trung tính), 3500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ165xH160mm
 • Kích thước thi công: Φ155mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 40W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3720lm(Vàng), 3800lm(Trung tính), 3800lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ165xH160mm
 • Kích thước thi công: Φ155mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 50W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 4200lm(Vàng), 4250lm(Trung tính), 4250lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ190xH180mm
 • Kích thước thi công: Φ175mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 6W mẫu P DLR-P

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 650lm(Vàng), 690lm(Trung tính), 690lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ62xH79mm
 • Kích thước thi công: Φ55mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 9W mẫu P DLR-P

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 930lm(Vàng), 990lm(Trung tính), 990lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ84xH100mm
 • Kích thước thi công: Φ75mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 12W mẫu P DLR-P

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1230lm(Vàng), 1320lm(Trung tính), 1320lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ84xH100mm
 • Kích thước thi công: Φ75mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 15W mẫu P DLR-P

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1620lm(Vàng), 1725lm(Trung tính), 1725lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xH122mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 20W mẫu P DLR-P

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2160lm(Vàng), 2300lm(Trung tính), 2300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xH122mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 2x6W mẫu P DLS-P

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1210lm(Vàng), 1320lm(Trung tính), 1320lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 130x68xH84mm
 • Kích thước thi công: 120x60mm
 • Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 3 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED