Đèn âm trần 20W mẫu S

Đèn âm trần 20W mẫu S Đèn âm trần 20W mẫu S

Đèn âm trần 20W mẫu S

Mã sản phẩm DLX-SW20

Đèn âm trần 6W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: Cree(USA)
 • Quang thông: 700lm(Trắng ấm),750lm(Trắng tự nhiên), 750lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 51.5x51.5xH56mm
 • Kích thước thi công: 45x45mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Số led: 1
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 7W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 7W
 • Bóng led: Cree (USA)
 • Quang thông: 815lm(Trắng ấm),845lm(Trắng tự nhiên), 845lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 127.5x51.5xH56mm
 • Kích thước thi công: 120x42mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Số led: 3
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 10W mẫu A (3 led)

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: Cree (USA)
 • Quang thông: 1100lm(Trắng ấm),1120lm(Trắng tự nhiên), 1120lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 127.5x51.5xH56mm
 • Kích thước thi công: 120x42mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 10W mẫu A (4 led)

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: Cree (USA)
 • Quang thông: 1130lm(Trắng ấm),1180lm(Trắng tự nhiên), 1180lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 89x89xH56mm
 • Kích thước thi công: 80x82mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Số led: 4
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 12W mẫu A (4 led)

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Cree (USA)
 • Quang thông: 1265lm(Trắng ấm),1350lm(Trắng tự nhiên), 1350lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 89x89xH56mm
 • Kích thước thi công: 80x82mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Số led: 4
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 12W mẫu A (5 led)

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Cree (USA)
 • Quang thông: 1355lm(Trắng ấm),1385lm(Trắng tự nhiên), 1385lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 203x51.5xH56mm
 • Kích thước thi công: 195x42mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Số led: 5
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 15W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: Cree (USA)
 • Quang thông: 1485lm(Trắng ấm),1560lm(Trắng tự nhiên), 1560lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 203x51.5xH56mm
 • Kích thước thi công: 195x42mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Số led: 5
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 20W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: Cree (USA)
 • Quang thông: 2010lm(Trắng ấm),2030lm(Trắng tự nhiên), 2030lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 128x128xH56mm
 • Kích thước thi công: 120x120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Số led: 9
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 25W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: Cree (USA)
 • Quang thông: : 2340lm(Trắng ấm),2405lm(Trắng tự nhiên), 2405lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 128x128xH56mm
 • Kích thước thi công: 120x120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 1x12w mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 780lm(Trắng ấm)/650lm(Trắng ấm) , 860lm(Trắng tự nhiên), 860lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 110x110x81mm
 • Kích thước thi công: Φ99mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 2x12w mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 24W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1595lm/650lm(Trắng ấm), 1770lm(Trắng tự nhiên), 1770(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 110x220x80mm
 • Kích thước thi công: 205x99mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 12w mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 780lm(Trắng ấm)/650lm(Trắng ấm) , 860lm(Trắng tự nhiên), 860lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH90mm
 • Kích thước thi công: Φ99mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 3w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 3W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 170lm(Trắng ấm), 220lm(Trắng tự nhiên), 220lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ68xH48mm
 • Kích thước thi công: Φ58mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 4W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 4W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 315lm(Trắng ấm), 350lm(Trắng tự nhiên), 350lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ84xH39mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Số led: 3

Đèn âm trần 6w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 550lm(Trắng ấm), 590lm(Trắng tự nhiên), 590lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH49mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Số led: 5

Đèn âm trần 8w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 8W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 805lm(Trắng ấm), 835lm(Trắng tự nhiên), 835lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH49mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Số led: 7

Đèn âm trần 10w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 910lm(Trắng ấm), 990lm(Trắng tự nhiên), 990lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ138xH46mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Số led: 9

Đèn âm trần 13w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 13W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 1180lm(Trắng ấm), 1245lm(Trắng tự nhiên), 1245lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ138xH46mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Số led: 12

Đèn âm trần 6w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 520lm(Trắng ấm), 580lm (Trắng tự nhiên), 580lm (Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ108xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 9w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 790lm(Trắng ấm), 810lm(Trắng tự nhiên), 810lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ108xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 11w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 11W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 915lm(Trắng ấm), 995lm(Trắng tự nhiên), 995lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ138xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ125mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 15w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 1260lm(Trắng ấm), 1345lm(Trắng tự nhiên), 1345lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ160xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ145mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 18w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 1500lm(Trắng ấm), 1680lm(Trắng tự nhiên), 1680lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ160xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ145mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 20w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 1720lm(Trắng ấm), 1870lm(Trắng tự nhiên), 1870lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ160xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ145mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 10w mẫu F1

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 705lm/520lm(Trắng ấm),815lm/615lm(Trắng tự nhiên), 815lm(Trắ/ng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH87mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 15w mẫu F1

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1130lm/890lm(Trắng ấm), 1190lm/960lm(Trắng tự nhiên), 1190lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH102mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
Giá: 960 VND

Đèn âm trần 10w mẫu F2

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 570lm/420lm(Trắng ấm),645lm/490lm(Trắng tự nhiên), 645lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH103mm
 • Kích thước thi công: Φ74mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
Giá: 790 VND

Đèn âm trần 15w mẫu F2

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 850lm/675lm(Trắng ấm), 885lm/705lm(Trắng tự nhiên), 885lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH118mm
 • Kích thước thi công: Φ74mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 10w mẫu F3

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 695lm/510lm(Trắng ấm),825lm/600lm(Trắng tự nhiên), 825lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH73mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 15w mẫu F3

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1105lm/830lm(Trắng ấm), 1205lm/890lm(Trắng tự nhiên), 1205lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH88mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 10w mẫu F4

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 695lm/505lm(Trắng ấm),810lm/600lm(Trắng tự nhiên), 810lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ94xH87mm
 • Kích thước thi công: Φ83mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 15w mẫu F4

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1100lm/805lm(Trắng ấm), 1175lm/885lm(Trắng tự nhiên), 1175lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ94xH102mm
 • Kích thước thi công: Φ83mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 10w mẫu F5

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 350lm/280lm(Trắng ấm),405lm/305lm(Trắng tự nhiên), 405lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH98mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 15w mẫu F5

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 510lm/410lm(Trắng ấm), 515lm/450lm(Trắng tự nhiên), 515lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH113mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 10w mẫu F6

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 375lm/275lm(Trắng ấm),385lm/335lm(Trắng tự nhiên), 385lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH98mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 15w mẫu F6

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 565lm/395lm(Trắng ấm), 590lm/440lm(Trắng tự nhiên), 590lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH113mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 10w mẫu F7

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 475lm/350lm(Trắng ấm),510lm/410lm(Trắng tự nhiên), 510lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH87mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 15w mẫu F7

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 715lm/520lm(Trắng ấm), 730lm/575lm(Trắng tự nhiên), 730lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ80xH102mm
 • Kích thước thi công: Φ72mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 1x10w mẫu F8

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 695lm/500lm(Trắng ấm),790lm/585lm(Trắng tự nhiên), 790lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 105x105x101mm
 • Kích thước thi công: 95x95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 1x15w mẫu F8

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1100lm/785lm(Trắng ấm), 1165lm/885lm(Trắng tự nhiên), 1165lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 105x105x116mm
 • Kích thước thi công: 95x95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 2x10w mẫu F9

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1245lm/1000lm(Trắng ấm), 1620lm/1200lm(Trắng tự nhiên), 1620lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 205x105x101mm
 • Kích thước thi công: 195x95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 2x15w mẫu F9

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1865lm/1595lm(Trắng ấm), 2470lm/1760lm(Trắng tự nhiên), 2470lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 205x105x116mm
 • Kích thước thi công: 195x95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 15w mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 1380lm/1295lm(Trắng ấm),1525m/1410lm (Trắng tự nhiên), 1525lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф125xH78mm
 • Kích thước thi công: Ф113mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 20w mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2130lm/1955lm(Trắng ấm) , 2260lm/2025lm(Trắng tự nhiên), 2260lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ196xH110mm
 • Kích thước thi công: Φ180mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 25W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2520lm/2400lm(Trắng ấm), 2660lm/2470lm(Trắng tự nhiên), 2660lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 196xH110mm
 • Kích thước thi công: Φ180mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 30w mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 3020lm/2700lm(Trắng ấm), 3195lm/2770lm(Trắng tự nhiên), 3195lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ196xH110mm
 • Kích thước thi công: Φ180mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 35W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 3505lm/3320lm(Trắng ấm), 3625lm/3415lm(Trắng tự nhiên), 3625lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ226xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ206mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 40W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 4125lm/3950lm(Trắng ấm), 4200lm/4015lm(Trắng tự nhiên), 4200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ226xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ206mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 50w mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 5025lm/4510lm(Trắng ấm), 5110lm/4615lm(Trắng tự nhiên), 5110lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ226xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ206mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 10w mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 695lm/670lm(Trắng ấm), 790lm/690lm(Trắng tự nhiên), 790lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ110x143mm
 • Kích thước thi công: Φ94mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 15w mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 1220lm/1010lm(Trắng ấm), 1325lm/1065lm(Trắng tự nhiên), 1325lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ140xH156mm
 • Kích thước thi công: Φ125mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 20W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 1710lm/1045lm(Trắng ấm), 1780lm/1485lm(Trắng tự nhiên), 1780lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 190xH189mm
 • Kích thước thi công: Φ170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 25W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2150lm/1985lm(Trắng ấm), 2210lm/2045lm(Trắng tự nhiên), 2210lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 190xH189mm
 • Kích thước thi công: Φ170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 30w mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2360lm/2225lm(Trắng ấm), 2535lm/2295lm(Trắng tự nhiên), 2535lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 190xH189mm
 • Kích thước thi công: Φ170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 10w mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 805lm/745lm(Trắng ấm), 820lm/765lm(Trắng tự nhiên), 820lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ110xH136mm
 • Kích thước thi công: Φ95mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 15w mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 1245lm/1165lm(Trắng ấm), 1360lm/1215lm(Trắng tự nhiên), 1360lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ140xH136mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 20w mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2115lm/1835lm(Trắng ấm) , 2265lm/1920lm(Trắng tự nhiên), 2265lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ190xH148mm
 • Kích thước thi công: Φ165mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 25W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2585lm/2360lm(Trắng ấm), 2630lm/2415lm(Trắng tự nhiên), 2630lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ190xH148mm
 • Kích thước thi công: Φ165mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 30w mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 3020lm/2700lm(Trắng ấm), 3195lm/2770lm(Trắng tự nhiên), 3195lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ190xH148mm
 • Kích thước thi công: Φ180mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 35W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 3455lm/3240lm(Trắng ấm), 3500lm/3320lm(Trắng tự nhiên), 3500lm(Trắng)
 • Kích thước thi công: φ230xH153mm
 • Điện áp ngõ vào: Φ210mm
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 40w mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 3615lm/3540lm(Trắng ấm), 3950lm/3720lm(Trắng tự nhiên), 3950lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ230xH153mm
 • Kích thước thi công: Φ210mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 80W mẫu Q

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 8060lm (Trắng ấm) , 8215lm (Trắng tự nhiên), 8215lm (Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ232xH180mm
 • Kích thước thi công: Φ212mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 6W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 530lm(Trắng ấm),545lm(Trắng tự nhiên), 545lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH75mm
 • Kích thước thi công: Φ78mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 10W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 855lm/640lm(Trắng ấm),1000lm/760lm(Trắng tự nhiên), 1000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ114xxH90mm
 • Kích thước thi công: Φ100mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 15W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1460lm/980lm(Trắng ấm),1465lm/1100lm(Trắng tự nhiên), 1465lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ114xH90mm
 • Kích thước thi công: Φ100mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 20W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1705lm/1290lm(Trắng ấm),1820lm/1365lm(Trắng tự nhiên), 1820lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ138xH115mm
 • Kích thước thi công: Φ128mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 25W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1845lm/1410lm(Trắng ấm),1970lm/1480lm(Trắng tự nhiên), 1970lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ138xH115mm
 • Kích thước thi công: Φ128mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 30w mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 3035lm/2750lm(Trắng ấm) , 3275lm/2810lm(Trắng tự nhiên), 3275lm/(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 216xH147mm
 • Kích thước thi công: Φ200mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 35W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3060lm/2760lm(Trắng ấm),3175lm/2825lm(Trắng tự nhiên), 3175lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ165xxH160mm
 • Kích thước thi công: Φ155mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 40W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3280lm/2460lm(Trắng ấm),3500lm/2625lm(Trắng tự nhiên), 3500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ165xxH160mm
 • Kích thước thi công: Φ155mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 50W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 4100lm/3075lm(Trắng ấm),4375lm/3380lm(Trắng tự nhiên), 4375lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ190xxH180mm
 • Kích thước thi công: Φ175mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 14w mẫu N

 • Công suất tiêu thụ: 14W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 1155lm/1075lm(Trắng ấm),1295lm/1295lm(Trắng tự nhiên),1295lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф 137xH97mm
 • Kích thước thi công: Φ122mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 6W mẫu N (DLX)

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 700lm(Trắng ấm),765lm(Trắng tự nhiên), 765lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ85xH68mm
 • Kích thước thi công: Φ75mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 10W mẫu N (DLX)

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1090lm(Trắng ấm),1185lm(Trắng tự nhiên), 1185lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ97xxH73mm
 • Kích thước thi công: Φ85mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 15W mẫu N (DLX)

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1460lm(Trắng ấm),1585lm(Trắng tự nhiên), 1585lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ130xH88mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 20W mẫu N (DLX)

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1960lm(Trắng ấm),2135lm(Trắng tự nhiên), 2135lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ130xH88mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn âm trần 10w mẫu P (tròn)

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 805lm/610lm(Trắng ấm), 875lm/650lm(Trắng tự nhiên), 875lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 100xH115mm
 • Kích thước thi công: Φ92mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 15w mẫu P (tròn)

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1195lm/1100lm(Trắng ấm), 1300lm/1175lm(Trắng tự nhiên), 1300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф130xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 20W mẫu P (tròn)

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1680lm/1410lm(Trắng ấm), 1735lm/1490lm(Trắng tự nhiên), 1735lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф130xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 25w mẫu P (tròn)

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2025lm/1920lm(Trắng ấm), 2140lm/2055lm(Trắng tự nhiên), 2140lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф130xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 15W mẫu P (vuông)

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1195lm/1100lm(Trắng ấm), 1300lm/1175lm(Trắng tự nhiên), 1300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф130xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 20W mẫu P (vuông)

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1680lm/1410lm(Trắng ấm), 1735lm/1490lm(Trắng tự nhiên), 1735lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 130xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 25W mẫu P(vuông)

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2025lm/1920lm(Trắng ấm), 2140lm/2055lm(Trắng tự nhiên), 2140lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 130xH130mm
 • Kích thước thi công: Φ115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 30W mẫu P (vuông đôi)

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2450lm/2020lm(Trắng ấm),2570lm/2140lm(Trắng tự nhiên), 2570lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 240x130xH130mm
 • Kích thước thi công: 225x115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 40W mẫu P (vuông đôi)

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3450lm/3050lm(Trắng ấm), 3530lm/3210lm(Trắng tự nhiên), 3530lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 240x130xH130mm
 • Kích thước thi công: 225x115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 50W mẫu P (vuông đôi)

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 4050lm/3850lm(Trắng ấm), 4280lm/3910lm(Trắng tự nhiên), 2140lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 240x130xH130mm
 • Kích thước thi công: 225x115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 10W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1100lm(Trắng ấm), 1155lm(Trắng tự nhiên), 1155lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH47mm
 • Kích thước thi công: Φ96mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 15W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1515lm(Trắng ấm), 1595lm(Trắng tự nhiên), 1595lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ145xH57mm
 • Kích thước thi công: Φ130mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 20W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2320lm(Trắng ấm), 2430lm(Trắng tự nhiên), 2430lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ160xH57mm
 • Kích thước thi công: Φ145mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 25W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2510lm(Trắng ấm), 2615lm(Trắng tự nhiên), 3140lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ190xH60mm
 • Kích thước thi công: Φ170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 30W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2510lm(Trắng ấm), 2615lm(Trắng tự nhiên), 3140lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ190xH60mm
 • Kích thước thi công: Φ170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 35W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3310lm/(Trắng ấm), 3460lm(Trắng tự nhiên), 3460lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 230xH72mm
 • Kích thước thi công: Φ205mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 40W mẫu R

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3615lm(Trắng ấm), 3950lm(Trắng tự nhiên), 3950lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 230xH72mm
 • Kích thước thi công: Φ205mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 10W mẫu S

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1005lm(Trắng ấm), 1075lm(Trắng tự nhiên), 1075lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ100xH87m
 • Kích thước thi công: Φ86mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 3 năm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V

Đèn âm trần 15W mẫu S

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1510lm(Trắng ấm), 1575lm(Trắng tự nhiên), 1575lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ140xH105mm
 • Kích thước thi công: Φ120mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 3 năm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V

Đèn âm trần 25W mẫu S

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2350lm(Trắng ấm), 2460lm(Trắng tự nhiên), 2460lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ174xH117mm
 • Kích thước thi công: Φ154mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 30W mẫu S

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2830lm(Trắng ấm), 2955lm(Trắng tự nhiên), 2955lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: φ174xH117mm
 • Kích thước thi công: Φ154mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30
 • Bảo hành: 3 năm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V

Đèn âm trần 12W mẫu T

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 855lm(Trắng ấm),960lm(Trắng tự nhiên), 960lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ95xH98mm
 • Kích thước thi công: Φ85m
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn âm trần 24W mẫu T

 • Công suất tiêu thụ: 24W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1815lm(Trắng ấm),1930lm(Trắng tự nhiên), 1660lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ125xH120mm
 • Kích thước thi công: Φ115mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn âm trần 30W mẫu T

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1315lm(Trắng ấm),1660lm(Trắng tự nhiên), 1660lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ142xH152mm
 • Kích thước thi công: Φ125mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn âm trần 35W mẫu T

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1915lm(Trắng ấm),2365lm(Trắng tự nhiên) , 2365lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ174xH174mm
 • Kích thước thi công: Φ155mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn âm trần 1x10w mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 815lm/770lm(Trắng ấm), 860lm/820lm (Trắng tự nhiên), 860m (Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 140x140x145mm
 • Kích thước thi công: 120x120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 2x10w mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1665lm/1450lm (Trắng ấm), 1725lm /1680lm (Trắng tự nhiên), 1725lm/1680lm (Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 260x140x145mm
 • Kích thước thi công: 240x120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 3x10w mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2480lm/2195lm(Trắng ấm), 2525lm/2490lm(Trắng tự nhiên), 2525lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 370x140x145mm
 • Kích thước thi công: 350x120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 1x15w mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1325lm/1195lm(Trắng ấm), 1520lm/1290lm(Trắng tự nhiên), 1520lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 140x140x145mm
 • Kích thước thi công: 120x120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 2x15w mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2760lm/2560lm(Trắng ấm), 2795lm/2620lm(Trắng tự nhiên), 2795lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 260x140x145mm
 • Kích thước thi công: 240x120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 3x15W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 45W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 4050lm/3945lm(Trắng ấm), 4190lm/4030lm(Trắng tự nhiên), 4190lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 370x140x145mm
 • Kích thước thi công: 350x120mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 1x20W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1970lm/1772lm(Trắng ấm), 2025lm/1820lm(Trắng tự nhiên), 2025lm/1820lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 160x160x165mm
 • Kích thước thi công: 140x140mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 2x20W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3650lm/3490lm(Trắng ấm), 3725lm/3550lm(Trắng tự nhiên), 3725lm/3550lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 320x160x165mm
 • Kích thước thi công: 300x140mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn âm trần 80w mẫu Q

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 8060lm(Trắng ấm), 8215lm(Trắng tự nhiên), 8215lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ220xH109mm
 • Kích thước thi công: Φ195mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn âm trần 10w mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 910lm(Trắng ấm), 990lm(Trắng tự nhiên), 990lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 264x98x46mm
 • Kích thước thi công: 245x80mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn âm trần 3x3w mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 625lm(Trắng ấm),645lm(Trắng tự nhiên), 645lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 214x80x75mm
 • Kích thước thi công: 195x65mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED