Đèn dưới nước 6w mẫu C

Đèn dưới nước 6w mẫu C Đèn dưới nước 6w mẫu C

Đèn dưới nước 6w mẫu C

Mã sản phẩm UW-CS6

Đèn chiếu đài phun nước 12W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 980lm(Trắng ấm ),1045lm(Trắng) , 1045lm(Trắng tự nhiên)
 • Kích thước sản phẩm: Φ180xH74mm
 • Điện áp ngõ vào: 12VDC/24VDC/24VAC; DC24V/0.8A
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 12

Đèn chiếu đài phun nước 12W đa sắc mẫu A ( đa sắc độc lập)

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: OSRAM
 • Kích thước sản phẩm: Φ180xH74mm
 • Điện áp ngõ vào: 24VAC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 4x(đỏ), 4x(xanh lá), 4x(xanh dương)

Đèn chiếu đài phun nước 12W đa sắc mẫu A (đa sắc có điều khiển)

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: OSRAM
 • Kích thước sản phẩm: Φ180xH74mm
 • Điện áp ngõ vào: 24VDC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 4x(đỏ), 4x(xanh lá), 4x(xanh dương)

Đèn chiếu đài phun nước 12W RGB DMX mẫu A (điều khiển DMX512)

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: OSRAM
 • Kích thước sản phẩm: Φ180xH74mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 4xRed, 4xGreen, 4xBlue. Công suất phát sáng mỗi led là 1W
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn dưới nước 10w mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 830lm(trắng ấm ),915lm( trắng tự nhiên) , 915lm( trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ143xH80mm
 • Điện áp ngõ vào: 12VDC/24VDC/24VAC; DC24V/0.8A
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 9

Đèn dưới nước 12w mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 1010lm(trắng ấm),1080lm( trắng tự nhiên) , 1080m( trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ143xH80mm
 • Điện áp ngõ vào: 12VDC/24VDC/24VAC; DC 24V/0.8A
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 12

Đèn dưới nước 6w đa sắc mẫu C (đa sắc độc lập)

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: OSRAM
 • Kích thước sản phẩm: Φ120xH75mm
 • Điện áp ngõ vào: 24VAC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 2x(đỏ), 2x(Xanh lá), 2x(Xanh dương)

Đèn dưới nước 9w đa sắc mẫu C (đa sắc độc lập)

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: OSRAM
 • Kích thước sản phẩm: Φ143xH80mm
 • Điện áp ngõ vào: 24VAC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 3x(đỏ), 3x(xanh lá), 3x(xanh dương)

Đèn dưới nước 12w đa sắc mẫu C (đa sắc độc lập)

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: OSRAM
 • Kích thước sản phẩm: Φ143xH80mm
 • Điện áp ngõ vào: 24VAC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 4x(đỏ), 4x(xanh lá), 4x(xanh dương)

Đèn dưới nước 6w đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: OSRAM
 • Kích thước sản phẩm: Φ120xH144mm
 • Điện áp ngõ vào: 24VDC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 2x(đỏ), 2x(Xanh lá), 2x(Xanh dương)

Đèn dưới nước 9w đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: OSRAM
 • Kích thước sản phẩm: Φ143xH190mm
 • Điện áp ngõ vào: 24VDC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 3x(đỏ), 3x(xanh), 3x(xanh dương)

Đèn dưới nước 12w đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: OSRAM
 • Kích thước sản phẩm: Φ143 x H190mm
 • Điện áp ngõ vào: 24VDC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 4x(đỏ), 4x(xanh lá), 4x(xanh dương)

Đèn dưới nước 18w đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)

 • Công suất tiêu thụ: 6W~18W
 • Bóng led: Prolight (Taiwan)
 • Kích thước sản phẩm: Φ120xH75mm
 • Điện áp ngõ vào: 24VDC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 6x3W đa sắc 3 trong 1

Đèn dưới nước 27w đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)

 • Công suất tiêu thụ: 9W~27W
 • Bóng led: Prolight (Taiwan)
 • Kích thước sản phẩm: Φ143xH80mm
 • Điện áp ngõ vào: 24VDC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 9x3W đa sắc 3 trong 1

Đèn dưới nước 36w đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)

 • Công suất tiêu thụ: 12W~36W
 • Bóng led: Prolight (Taiwan)
 • Kích thước sản phẩm: Φ143xH80mm
 • Điện áp ngõ vào: 24VDC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 12x3W đa sắc 3 trong 1

Đèn chiếu nước 6W DMX mẫu C (điều khiển DMX512)

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: OSRAM
 • Kích thước sản phẩm: Φ120xH75mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 2xRed, 2xGreen, 2xBlue
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn chiếu nước 9W DMX mẫu C (điều khiển DMX512)

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: OSRAM
 • Kích thước sản phẩm: Φ143xH80mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 3xRed, 3xGreen, 3xBlue
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn chiếu nước 12W DMX mẫu C (điều khiển DMX512)

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: OSRAM
 • Kích thước sản phẩm: Φ143xH80mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 4xRed, 4xGreen, 4xBlue
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn chiếu nước 18W RGB 3in1 DMX mẫu C (điều khiển DMX512)

 • Công suất tiêu thụ: 6W~18W
 • Bóng led: Prolight (Taiwan)
 • Kích thước sản phẩm: Φ120xH75mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 6x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn chiếu nước 27W RGB 3in1 DMX mẫu C (điều khiển DMX512)

 • Công suất tiêu thụ: 9W~27W
 • Bóng led: Prolight (Taiwan)
 • Kích thước sản phẩm: Φ143xH80mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 9x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn hồ bơi 6W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 340lm(Trắng ấm ), 360lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ118xH55mm
 • Kích thước thi công: Φ110mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V; DC24V/0.5A
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 3x2W
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn hồ bơi 12W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 9W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 595lm(Trắng ấm ), 630lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ160xH100mm
 • Kích thước thi công: Φ150mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V; DC24V/1A
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 6x2W
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn hồ bơi 24W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 24W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 1240lm(Trắng ấm ), 1300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ185xH65mm
 • Kích thước thi công: Φ170mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V; DC24V/1A
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68
 • Số led: 12x2W
 • Bảo hành: 3 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED