Đèn đường 90w – mẫu M

Đèn đường 90w – mẫu M Đèn đường 90w – mẫu M

Đèn đường 90w – mẫu M

Mã sản phẩm STP-MG90

Đèn đường 30W – mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 2420lm(Trắng ấm), 2475lm(Trắng tự nhiên), 2475lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 400x170x51mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn đường 50w – mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 4160lm(Trắng ấm), 4245lm(Trắng tự nhiên), 4245lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 504x212x60mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn đường 60W – mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 5005lm(Trắng ấm), 5115lm(Trắng tự nhiên), 5115lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 606x255x73mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn đường 80W – mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 7035lm(Trắng ấm), 7270lm(Trắng tự nhiên), 7270lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 606x255x73mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn đường 90W-Mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 90W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 8695lm(Trắng ấm), 8735lm(Trắng tự nhiên), 8735lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 725x275x80mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn đường 120W-Mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 120W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 10015lm(Trắng ấm), 10275lm(Trắng tự nhiên), 10275lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 725x275x80mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn đường 150w - mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 13475lm(Trắng ấm), 13790lm(Trắng tự nhiên), 13790lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 955x350x82mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn đường 90W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 90W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 10.950lm(Trắng ấm), 11.700lm(Trắng tự nhiên), 11.700lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 740x344x149mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn Φ60mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn đường 120W Mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 16.230lm(Trắng ấm), 17.260lm(Trắng tự nhiên), 17.260lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 740x344x149mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn Φ60mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn đường 150W Mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 16.230lm(Trắng ấm), 17.260lm(Trắng tự nhiên), 17.260lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 740x344x149mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn Φ60mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn đường 180W Mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 180W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 19.675lm(Trắng ấm), 20.675lm(Trắng tự nhiên), 20.675lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 833x373x149mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn Φ60mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn đường 200W Mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 22.230lm(Trắng ấm), 22.400lm(Trắng tự nhiên), 22.400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 833x373x149mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn Φ60mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn đường 240W Mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 240W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 25.975lm(Trắng ấm), 27.060lm(Trắng tự nhiên), 27.060lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 833x373x149mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn Φ60mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn đường 60W Mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 7.080lm(Trắng ấm), 7.320lm(Trắng tự nhiên), 7.320lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф490x558mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn Φ60mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn đường 90W Mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 90W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 10.260lm(Trắng ấm), 10.800lm(Trắng tự nhiên), 10.800lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф490x558mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn Φ60mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn đường 120W Mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 120W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 13.440lm(Trắng ấm), 14.160lm(Trắng tự nhiên), 14.160lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 13.440lm(Trắng ấm), 14.160lm(Trắng tự nhiên), 14.160lm(Trắng)
 • Kích thước thi công: Cần đèn Φ60mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn đường 60W – mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 4745lm(Trắng ấm), 5460lm(Trắng tự nhiên), 5460lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 620x295x152mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn đường 90W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 90W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 9020lm (Trắng ấm), 9150lm (Trắng tự nhiên/ Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 620x295x152mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn Φ60mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn đường 60w - mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 4335lm(Trắng ấm), 4925lm(Trắng tự nhiên), 4925lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 616x259x186mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn đường 90w – mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 90W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 8045lm(Trắng ấm), 8290lm(Trắng tự nhiên), 8290lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 676x303x186mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn đường 60w – mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 6760lm(Trắng ấm), 7025lm(Trắng tự nhiên), 7025lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 531x335x170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn đường 90w – mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 90W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 9445lm(Trắng ấm), 9830lm(Trắng tự nhiên), 9830lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 531x335x170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn đường 90W mẫu G (X)

 • Công suất tiêu thụ: 90W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 10.115lm(Trắng ấm), 10.930lm(Trắng tự nhiên), 10.930lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 615x335x170mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn Φ60mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn đường 120w – mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 120W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 12745lm(Trắng ấm), 13170lm(Trắng tự nhiên), 13170lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 615x335x170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn đường 150w – mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 15100lm(Trắng ấm), 15450lm(Trắng tự nhiên), 15450lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 615x335x170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn đường 180w – mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 180W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 18635lm(Trắng ấm), 19015lm(Trắng tự nhiên), 19015lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 700x335x170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn đường 200w - mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 19360lm(Trắng ấm), 20775lm(Trắng tự nhiên), 20775lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 700x335x170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn đường 200W mẫu G (X)

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 21195lm(Trắng ấm), 22570lm(Trắng tự nhiên), 22570lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 783x335x170mm
 • Kích thước thi công: Cần đèn Φ60mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn đường 240W – mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 240W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 23230lm(Trắng ấm), 24825lm(Trắng tự nhiên), 24825lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 783x335x170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn đường 60W - mẫu M

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 4395lm(Trắng ấm), 4590lm(Trắng tự nhiên), 4590lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 585x270x125mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn đường 90w – mẫu N

 • Công suất tiêu thụ: 90W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 9910lm(Trắng ấm), 11095lm(Trắng tự nhiên), 11095lm(Trắng
 • Kích thước sản phẩm: 864x375x168m
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn đường 120w – mẫu N

 • Công suất tiêu thụ: 120W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 11390lm(Trắng ấm), 12995lm(Trắng tự nhiên), 12995lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 864x375x168mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

Đèn đường 150w – mẫu N

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: OSRAM
 • Quang thông: 13010lm(Trắng ấm), 15345lm(Trắng tự nhiên), 15345lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 864x375x168mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT CHO ĐÈN LED

 • Kích thước sản phẩm: 84x37x17.5mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-277V. Điện áp hoạt động tối đa : AC305V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67
 • Bảo hành: 3 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED