Đèn nhà xưởng 220W mẫu D

Đèn nhà xưởng 220W mẫu D Đèn nhà xưởng 220W mẫu D

Đèn nhà xưởng 220W mẫu D

Mã sản phẩm HB-DS220

Đèn nhà xưởng 100W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 10.390lm(Trắng ấm), 10.970lm(Trắng tự nhiên), 10.970lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 280x280xH126mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 150W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 15.200lm(Trắng ấm), 16.395lm(Trắng tự nhiên), 16.395lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 320x320xH135mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 200W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 21.675lm(Trắng ấm), 22.890lm(Trắng tự nhiên), 22.890lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 364x364xH147mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 60w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 6450lm(3000k), 6815lm(4000k), 6815lm(5700K)
 • Kích thước sản phẩm: Φ180XH300mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn nhà xưởng 80W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 8515lm(3000K), 9115lm(4000K), 9115lm(5700K)
 • Kích thước sản phẩm: Φ180XH300mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn nhà xưởng 90W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 90W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 9805lm(3000k), 10520lm(4000k), 10520lm(5700k)
 • Kích thước sản phẩm: Φ180XH340mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn nhà xưởng 100w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 10715lm(3000K), 11315lm(4000K), 11315lm(5700K)
 • Kích thước sản phẩm: Φ180XH340mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn nhà xưởng 120w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 120W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 12875lm(3000K), 13858lm(4000K), 13858lm(5700K)
 • Kích thước sản phẩm: Φ180XH340mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn nhà xưởng 140W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 140W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 15300lm(Trắng ấm), 16285lm(Trắng tự nhiên), 16285lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ180XH380mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 150w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 15980lm(Trắng ấm), 17200lm(Trắng tự nhiên), 17200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ180XH380mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 170W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 170W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 19145lm(Trắng ấm), 20245lm(Trắng tự nhiên), 20245lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ285XH380mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 200w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 19515lm(Trắng ấm), 22565lm(Trắng tự nhiên), 22565lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ285XH380mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 240w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 240W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 25330lm(Trắng ấm), 26825lm(Trắng tự nhiên), 26825lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ285XH380mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 280W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 280W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 26550lm(Trắng ấm), 28000lm(Trắng tự nhiên), 28000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ285XH380mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 300w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 300W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 27520lm(Trắng ấm), 28945lm(Trắng tự nhiên), 28945lm(Trắng
 • Kích thước sản phẩm: Φ285XH380mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 350W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 350W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 33850lm(Trắng ấm), 35500lm(Trắng tự nhiên), 35500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ285XH420mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 400w mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 400W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 39850lm(Trắng ấm), 41430lm(Trắng tự nhiên), 41430lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ285XH420mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn nhà xưởng 150w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 15200lm(Trắng ấm), 16395lm(Trắng tự nhiên), 16395lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ325XH194mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn nhà xưởng 200w mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 17735lm(Trắng ấm), 18755lm(Trắng tự nhiên), 18755lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ400XH205mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn nhà xưởng 60w, mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 6600lm(Trắng ấm), 6760lm(Trắng tự nhiên), 6760lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 300x300x100mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn nhà xưởng 90W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 90W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 10915lm(Trắng ấm), 11610lm(Trắng tự nhiên), 11610lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 348x348x75mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn nhà xưởng 110W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 110W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 12860lm(Trắng ấm), 13640lm(Trắng tự nhiên), 13640lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 348x348x75mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn nhà xưởng 140W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 140W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 15415lm(Trắng ấm), 16700lm(Trắng tự nhiên), 16700lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 348x348x75mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn nhà xưởng 150W, mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 16480lm(Trắng ấm), 17300lm(Trắng tự nhiên), 17300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 348x348x75mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 5 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED