Đèn ốp tường 8W mẫu D

Đèn ốp tường 8W mẫu D Đèn ốp tường 8W mẫu D

Đèn ốp tường 8W mẫu D

Mã sản phẩm WL-DB8/WL-DW8

Đèn ốp tường 8W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 8W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 665lm(Trắng ấm ), 730lm(Trắng tự nhiên), 730lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH130mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 12W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 905lm(Trắng ấm ), 1035lm(Trắng tự nhiên), 1205lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH130mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 20W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1630lm(Trắng ấm ), 1805lm(Trắng tự nhiên), 1805lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH130mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 16W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 16W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2x665lm(Trắng ấm ), 2x730lm(Trắng tự nhiên), 2x730lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 20W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2x830lm(Trắng ấm ), 2x885lm(Trắng tự nhiên), 2x885lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xH170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 25W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2x905lm(Trắng ấm ), 2x1035lm(Trắng tự nhiên), 2x1035lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 30W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2x1235lm(Trắng ấm ), 2x1365lm(Trắng tự nhiên), 2x1365lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH170mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 12W mẫu A (1 hướng)

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 905lm(Trắng ấm ), 1025lm(Trắng tự nhiên), 1025lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xH200mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn ốp tường 20W mẫu B (1 hướng)

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1630lm(Trắng ấm ), 1805lm(Trắng), 1805lm(Trắng tự nhiên)
 • Kích thước sản phẩm: Φ130xH200mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn ốp tường 25W mẫu B (1 hướng)

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1985lm(Trắng ấm ), 2075lm(Trắng), 2075lm(Trắng tự nhiên)
 • Kích thước sản phẩm: Φ130xH200mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn ốp tường 30W mẫu B (2 hướng)

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2x1235lm(Trắng ấm ), 2x1365lm(Trắng), 2x1365lm(Trắng tự nhiên)
 • Kích thước sản phẩm: Φ130xH200mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn ốp tường 40W mẫu B (2 hướng)

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2x1630lm(Trắng ấm ), 2x1805lm(Trắng), 2x1805lm(Trắng tự nhiên)
 • Kích thước sản phẩm: Φ130xH200mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn ốp tường 50W mẫu B (2 hướng)

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2x1985lm(Trắng ấm ), 2x2075lm(Trắng), 2x2075lm(Trắng tự nhiên)
 • Kích thước sản phẩm: Φ130xH300mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn ốp tường 8W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 8W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 665lm(Trắng ấm ), 720lm(Trắng), 720lm( Trắng tự nhiên)
 • Kích thước sản phẩm: 180x150x83mm
 • Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 10W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 2x440lm(Trắng ấm), 2x475lm(Trắng tự nhiên), 2x475lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL179mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 10W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 2x440lm(Trắng ấm), 2x475lm(Trắng tự nhiên), 2x475lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL179mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 6W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 520lm(Trắng ấm), 580lm(Trắng tự nhiên), 580lm(Trắng)
 • Kích thước thi công: W171xL164mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 6W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 6W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 475lm(Trắng ấm ), 525lm( Trắng ) , 525lm( Trắng tự nhiên )
 • Kích thước sản phẩm: Φ190xH73mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 20W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 2000lm(Trắng ấm ), 2200lm(Trắng), 2200lm(Trắng tự nhiên)
 • Kích thước sản phẩm: 242x150x75mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 30W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 3000lm(Trắng ấm ), 3300lm(Trắng), 3300lm(Trắng tự nhiên)
 • Kích thước sản phẩm: 242x150x75mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 30W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 3000lm(Trắng ấm ), 3100lm(Trắng), 3100lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 207x200x108mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 50W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 5000lm(Trắng ấm ), 5250lm(Trắng), 5250lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 207x200x108mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 70W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 70W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 8400lm(Trắng ấm ), 8600lm(Trắng), 8600lm(Trắng tự nhiên)
 • Kích thước sản phẩm: 285x265x118mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn ốp tường 100W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Bóng led: Lumileds(USA)/Cree(USA)*
 • Quang thông: 12,000lm(Trắng ấm ), 12.300lm(Trắng), 12.300lm(Trắng tự nhiên)
 • Kích thước sản phẩm: 285x265x118mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn sân vườn 12W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 995lm(Trắng ấm ), 1080lm(Trắng tự nhiên),1080lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ250xH800mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
 • Bảo hành: 3 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED