Đèn Panel 42W (60x60cm) mẫu D

Đèn Panel 42W (60x60cm) mẫu D Đèn Panel 42W (60x60cm) mẫu D

Đèn Panel 42W (60x60cm) mẫu D

Mã sản phẩm PL-6060DS42/ PL-6060DW42

Đèn Panel 10W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 630lm (Trắng ấm), 705lm (Trắng tự nhiên), 705lm (Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ178xH15mm
 • Kích thước thi công: Φ166mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel 15w mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 1045lm (Trắng ấm), 1090lm (Trắng tự nhiên),1090m (Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ239xH14mm
 • Kích thước thi công: Φ227mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel 18W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 1275lm (Trắng ấm), 1390lm (Trắng tự nhiên), 1390lm (Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ239xH14mm
 • Kích thước thi công: Φ227mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel 7w mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 7W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 260lm(Trắng ấm), 345lm(Trắng tự nhiên), 345lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 110x110x13mm
 • Kích thước thi công: 100x100mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel 15w mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 1000lm(Trắng ấm), 1125lm (Trắng tự nhiên), 1125lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 210x210x13mm
 • Kích thước thi công: 200x200mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel 18W (30x30cm) mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 1260lm(Trắng ấm), 1380lm(Trắng tự nhiên), 1380lm (Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 300x300x10mm
 • Kích thước thi công: 283x283mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel 25W (30x60cm) mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 1260lm(Trắng ấm), 1380lm(Trắng tự nhiên), 1380lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 600x300x10mm
 • Kích thước thi công: 583x283mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel 36w (30x120cm) mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 36W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 2950lm (Trắng ấm) ,3155lm (Trắng tự nhiên) 3155lm (Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 1200x300x10mm
 • Kích thước thi công: 1183x283mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel 42W (30x120cm) mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 42W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 4125lm (Trắng ấm) ,4205lm (Trắng tự nhiên) 4205lm (Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 1200x300x10mm
 • Kích thước thi công: 1183x283mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel 36W (60x60cm) mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 36W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 2950lm (Trắng ấm) ,3155lm (Trắng tự nhiên) 3155lm (Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 600x600x10mm
 • Kích thước thi công: 583x583mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel 60w (60x120cm) mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 60W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 5115lm (Trắng ấm), 5690lm (Trắng tự nhiên), 5690lm (Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 1200x600x10mm
 • Kích thước thi công: 1183x583mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel 80w (60x120cm) mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 7120lm (Trắng ấm), 7460lm (Trắng tự nhiên), 7460lm (Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 1200x600x10mm
 • Kích thước thi công: 1183x583mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP30

Đèn Panel IP67, 42W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 42W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 4125lm(Trắng ấm) ,4205lm(Trắng tự nhiên) 4205lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 600x600x20mm
 • Kích thước thi công: 580x580mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67

Khung Ốp nổi đèn Panel 6060

 • Kích thước sản phẩm: 601x598x50mm / 606x603x50mm

Khung Ốp nổi đèn Panel 12060

 • Kích thước sản phẩm: 1198x601x50mm/1203x606x50mm

Khung Ốp nổi đèn Panel 12030

 • Kích thước sản phẩm: 1203x306x50mm

Thực hiện In tranh trên mặt đèn panel

 • Kích thước sản phẩm: Tùy theo loại đèn

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED