Đèn pha 180W mẫu F

Đèn pha 180W mẫu F Đèn pha 180W mẫu F

Đèn pha 180W mẫu F

Mã sản phẩm : FL-FB180

Thông số kỹ thuật cơ bản

Download tài liệu

Đèn pha 12W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 12W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 1.250lm(Vàng),1.320lm(Trung tính), 1.320lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 150x110x47mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn pha 18W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 18W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 2.080lm,(Vàng), 2.160lm(Trung tính), 2.160lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 200x155x51mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn pha 24W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 24W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 2580lm,(Vàng), 2.640lm(Trung tính), 2.640lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 200x155x51mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn pha 30W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 3.000lm(Vàng), 3.300lm(Trung tính), 3.300lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 200x155x51mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn pha 50W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 5.000lm(Vàng), 5.500lm(Trung tính), 5.500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 230x205x52mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 70W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 70W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 8.000lm(Vàng), 8.400lm(Trung tính),8400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 300x270x52mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 100W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 100W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 10.830lm(Vàng), 11.000lm(Trung tính), 11.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 325x365x57mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 120W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 120W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 12.580lm(Vàng), 13.200lm(Trung tính), 13.200lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 325x365x57mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 150W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 150W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 17.070lm(Vàng), 18.000lm(Trung tính), 18.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 376x365x57mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 200W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 22.100lm(Vàng), 23.000lm(Trung tính), 23.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 427x365x59mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn pha 240W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 240W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 25.330lm(Vàng), 26.400lm(Trung tính), 26.400lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 427x365x59mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED