Đèn thanh profile PF-3249 80W

Đèn thanh profile PF-3249 80W Đèn thanh profile PF-3249 80W

Đèn thanh profile PF-3249 80W

Mã sản phẩm PF-3249S80/ PF-3249B80

Đèn thanh profile PF-3249 40W

 • Công suất tiêu thụ: 40w
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: Hiệu suất phát sáng: 85lm/W
 • Kích thước sản phẩm: 1220x49x32mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V/24VDC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh profile PF-3555 40W

 • Công suất tiêu thụ: 40w
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: Hiệu suất phát sáng: 85lm/W
 • Kích thước sản phẩm: 1220x55x35mm
 • Kích thước thi công: 1205x45mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh profile PF-3555 80W

 • Công suất tiêu thụ: 80w
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: Hiệu suất phát sáng: 85lm/W
 • Kích thước sản phẩm: 2420x55x35mm
 • Kích thước thi công: 2405x45mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh Profile PF-3569 40W

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: Bridgelux (USA)
 • Quang thông: Hiệu suất phát sáng : 85lm/W
 • Kích thước sản phẩm: 1220x69x35mm
 • Kích thước thi công: 1205x59mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V/24VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn thanh Profile PF-3569 80W

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: Bridgelux (USA)
 • Quang thông: Hiệu suất phát sáng : 85lm/W
 • Kích thước sản phẩm: 2420x69x35mm
 • Kích thước thi công: 2405x59mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V/24VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn thanh Profile PF-3594 40W

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: Hiệu suất phát sáng: 85lm/W
 • Kích thước sản phẩm: 2420x94x35mm
 • Kích thước thi công: 1205x84mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn thanh Profile PF-3594 80W

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: Hiệu suất phát sáng: 85lm/W
 • Kích thước sản phẩm: 2420x94x35mm
 • Kích thước thi công: 2405x84mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn thanh Profile PF-7054 40W

 • Công suất tiêu thụ: 40w
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: Hiệu suất phát sáng: 85lm/W
 • Kích thước sản phẩm: 1220x49x32mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh Profile PF-7054 80W

 • Công suất tiêu thụ: 80w
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: Hiệu suất phát sáng: 85lm/W
 • Kích thước sản phẩm: 2420x54x70mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Đèn thanh Profile PF-7779 40W

 • Công suất tiêu thụ: 40w
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: Hiệu suất phát sáng: 85lm/W
 • Kích thước sản phẩm: 1220x79x77mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Đèn thanh Profile PF-7779 80W

 • Công suất tiêu thụ: 80w
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: Hiệu suất phát sáng: 85lm/W
 • Kích thước sản phẩm: 2420x79x77mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh Profile PF-70105 40W

 • Công suất tiêu thụ: 40w
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 85lm/W
 • Kích thước sản phẩm: 1220x105x70mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh Profile PF-70105 80W

 • Công suất tiêu thụ: 80w
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: Hiệu suất phát sáng: 85lm/W
 • Kích thước sản phẩm: 2420x105x70mm
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Thanh Profile PFVL-3249

 • Kích thước sản phẩm: H32xW49mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Thanh Profile PFVL-7054

 • Kích thước sản phẩm: H70xW54mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Thanh Profile PFVL-7779

 • Kích thước sản phẩm: H77xW79mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Thanh Profile PFVL-70105

 • Kích thước sản phẩm: H70xW105mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Thanh Profile PFVL-3555

 • Kích thước sản phẩm: H55xW35mm
 • Kích thước thi công: 1250x45mm/ 2500x45mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Thanh Profile PFVL-3569

 • Kích thước sản phẩm: H35xW69mm
 • Kích thước thi công: 1250x59mm/ 2500x59mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Thanh Profile PFVL-3594

 • Kích thước sản phẩm: H35xW94mm
 • Kích thước thi công: 1250x84mm/ 2500x84mm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Đèn Thanh Profile PF-0716

 • Công suất tiêu thụ: 9.6W/mét
 • Kích thước sản phẩm: H7xW16mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Thanh Profile PFVL-0716

 • Kích thước sản phẩm: H7xW16mm

Đèn thanh Profile PF-0725

 • Công suất tiêu thụ: 9.6W/mét
 • Kích thước sản phẩm: H7xW25mm
 • Kích thước thi công: 1000x16mm/ 1500x16mm/ 2000x16mm/ 2500x16mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Thanh Profile PFVL-0725

 • Kích thước sản phẩm: H7xW25mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Đèn thanh profile PF-0907

 • Công suất tiêu thụ: 9.6W/mét
 • Kích thước sản phẩm: H9xW7.6mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Thanh Profile PFVL-0907

 • Công suất tiêu thụ: 9.6W/mét
 • Kích thước sản phẩm: H9xW7.6mm

Đèn thanh Profile PF-1212

 • Công suất tiêu thụ: 9.6W/mét
 • Kích thước sản phẩm: H12xW12mm
 • Kích thước thi công: 1003x8mm/ 1503x8mm/ 2003x8mm/ 2503x8mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Thanh Profile PFVL-1212

 • Kích thước sản phẩm: H12xW12mm
 • Kích thước thi công: 1000x8mm/ 1500x8mm/ 2000x8mm/ 2500x8mm

Đèn thanh Profile PF-1316

 • Công suất tiêu thụ: 9.6W/mét
 • Kích thước sản phẩm: H13xW16mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Thanh Profile PFVL-1316

 • Kích thước sản phẩm: H13xW16mm

Đèn thanh Profile PF-1325

 • Công suất tiêu thụ: 9.6W/mét
 • Bóng led: 1003x18mm/ 1503x18mm/ 2003x18mm/ 2503x18mm
 • Kích thước sản phẩm: H13xW25mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Thanh Profile PFVL-1325

 • Kích thước sản phẩm: H13xW25mm
 • Kích thước thi công: 1000x18mm/ 1500x18mm/ 2000x18mm/ 2500x18mm

Đèn thanh Profile PF-1616

 • Công suất tiêu thụ: 9.6W/mét
 • Kích thước sản phẩm: H16xW16mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Thanh Profile PFVL-1616

 • Kích thước sản phẩm: H16xW16mm

Đèn thanh Profile PF-1616B

 • Công suất tiêu thụ: 9.6W/mét
 • Kích thước sản phẩm: H16xW16mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Thanh Profile PFVL-1616B

 • Kích thước sản phẩm: H16xW16mm

Đèn thanh Profile PF-1919

 • Công suất tiêu thụ: 16.2W/met
 • Kích thước sản phẩm: H19.7xW19.7mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Thanh Profile PFVL-1919

 • Kích thước sản phẩm: H19.7xW19.7mm

Đèn thanh profile PF-1919C

 • Công suất tiêu thụ: 16.2W/met
 • Kích thước sản phẩm: H19.7xW19.7mm
 • Điện áp ngõ vào: DC24V

Thanh Profile PFVL-1919C

 • Kích thước sản phẩm: H19.7xW19.7mm

Thanh Profile PFVL-1430

 • Kích thước sản phẩm: H14.5xW30mm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED