Đèn thanh Profile PF-3594 80W

Đèn thanh Profile PF-3594 80W Đèn thanh Profile PF-3594 80W

Đèn thanh Profile PF-3594 80W

Mã sản phẩm : PF-3594S80 / PF-3594B80

Thông số kỹ thuật cơ bản

Download tài liệu

Đèn thanh profile PF-3249 40W

 • Công suất tiêu thụ: 40w
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: Hiệu suất phát sáng: 85lm/W
 • Kích thước sản phẩm: 1220x49x32mm, dây Cable treo trần 2 mét
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V/24VDC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh profile PF-3249 80W

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 8110lm(Vàng), 8400lm(Trung tính) , 8400lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: 2420x49x32mm, dây Cable treo trần 2 mét
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V/24VDC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh profile PF-3555 40W

 • Công suất tiêu thụ: 40w
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 4090lm(Vàng), 4200lm(Trung tính) , 4200lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: 1220x55x35mm
 • Kích thước thi công: 1205x45mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/24VDC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh profile PF-3555 80W

 • Công suất tiêu thụ: 80w
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 8110lm(Vàng), 8400lm(Trung tính) , 8400lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: 2420x55x35mm
 • Kích thước thi công: 2405x45mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/24VDC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh Profile PF-3594 40W

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 4090lm(Vàng), 4200lm(Trung tính) , 4200lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: 2420x94x35mm
 • Kích thước thi công: 1205x84mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/24VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn thanh Profile PF-7054 40W

 • Công suất tiêu thụ: 40w
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 4090lm(Vàng), 4200lm(Trung tính) , 4200lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: 1220x54x70mm, dây Cable treo trần 2 mét
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/24VDC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh Profile PF-7054 80W

 • Công suất tiêu thụ: 80w
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 8110lm(Vàng), 8400lm(Trung tính) , 8400lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: 2420x54x70mm, dây Cable treo trần 2 mét
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/24VDC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Đèn thanh Profile PF-7779 40W

 • Công suất tiêu thụ: 40w
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 4090lm(Vàng), 4200lm(Trung tính) , 4200lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: 1220x79x77mm, dây Cable treo trần 2 mét
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/24VDC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: Ip40

Đèn thanh Profile PF-7779 80W

 • Công suất tiêu thụ: 80w
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 8110lm(Vàng), 8400lm(Trung tính) , 8400lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: 2420x79x77mm, dây Cable treo trần 2 mét
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/24VDC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh Profile PF-70105 40W

 • Công suất tiêu thụ: 40w
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 4090lm(Vàng), 4200lm(Trung tính) , 4200lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: 1220x105x70mm, dây Cable treo trần 2 mét
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/24VDC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh Profile PF-70105 80W

 • Công suất tiêu thụ: 80w
 • Bóng led: Bridgelux(USA)
 • Quang thông: 8110lm(Vàng), 8400lm(Trung tính) , 8400lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: 2420x105x70mm, dây Cable treo trần 2 mét
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/24VDC
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh Profile PF-5050 40W

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 4090lm(Vàng) 4200lm(Trung tính) 4200lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: 1210x50x50mm. Dây cable treo dài 1.5 mét
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V/24VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn thanh Profile PF-5050 80W

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 8110lm(Vàng) 8400lm(Trung tính) 8400lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: 2410x50x50mm. Dây cable treo dài 1.5 mét
 • Điện áp ngõ vào: AC100-240V/24VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn thanh Profile PF-3565 40W

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 4090lm(Vàng) 4200lm(Trung tính) 4200lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: 1230x65x35mm
 • Kích thước thi công: 1215x50mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/24VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Đèn thanh Profile PF-3565 80W

 • Công suất tiêu thụ: 80W
 • Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
 • Quang thông: 8110lm(Vàng) 8400lm(Trung tính) 8400lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: 2430x65x35mm
 • Kích thước thi công: 2415x50mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/24VDC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
 • Bảo hành: 3 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED