Đèn thanh ray 20W mẫu D

Đèn thanh ray 20W mẫu D Đèn thanh ray 20W mẫu D

Đèn thanh ray 20W mẫu D

Mã sản phẩm TR-DW20/TR-DB20/ TR-DG20

Đèn thanh ray 7W mẫu A

 • Công suất tiêu thụ: 7W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: : 695lm/560lm(Trắng ấm), 745lm(Trắng tự nhiên), 745lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф50xL180mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 7W mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 7W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 695lm/560lm(Trắng ấm), 745lm(Trắng tự nhiên), 745lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Ф50xL180mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 20W mẫu C

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 1655lm/1245lm(Trắng ấm), 1850lm(Trắng tự nhiên), 1850lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ 60xL185mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 10W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 10W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1130lm/960lm(Trắng ấm), 1195lm/1020lm(Trắng tự nhiên), 1195lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ70xL95xH65mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 15W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1625lm/1420lm(Trắng ấm), 1705lm/1510lm(Trắng tự nhiên) , 1705lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ85xL136xH65mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 25W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2500lm/2360lm(Trắng ấm), 2640lm/2410lm(Trắng tự nhiên) , 2640lm(Trắng
 • Kích thước sản phẩm: Φ100xL156xH65mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 30W mẫu D

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3080lm/1845lm(Trắng ấm), 3170lm/2740lm(Trắng tự nhiên) , 3170lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ100xL156xH65mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 20W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1845lm/1615lm(Trắng ấm), 1980lm/1770lm(Trắng tự nhiên) ,1980lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL150xH265mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 25W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2310lm/1885lm(Trắng ấm), 2430lm/2030lm(Trắng tự nhiên) ,2430lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL150xH265mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 30W mẫu E

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2555lm/1955lm(Trắng ấm), 2840lm/2110lm(Trắng tự nhiên) ,2840lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL150xH265mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 20W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1845lm/1615lm(Trắng ấm), 1980lm/1770lm(Trắng tự nhiên) ,1980lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL150xH285mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 25W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2310lm/1885lm(Trắng ấm), 2430lm/2030lm(Trắng tự nhiên) ,2430lm/(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL150xH285mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 30W mẫu F

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2555lm/1955lm(Trắng ấm), 2840lm/2110lm(Trắng tự nhiên), 2840lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL150xH285mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 20W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1520lm/1220lm(Trắng ấm), 1650lm/1315lm(Trắng tự nhiên) ,1650lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL180xH250mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh Ray 25W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1930lm/1700lm(Trắng ấm), 2060lm/1785lm(Trắng tự nhiên) ,2060lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL180xH250mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh ray 30W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 2310lm/2140lm(Trắng ấm), 2475lm/2225lm(Trắng tự nhiên) ,2475lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL180xH250mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh Ray 35W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3080lm/2690lm(Trắng ấm), 3210lm/2785lm(Trắng tự nhiên) ,3210lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL180xH250mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh ray 40W mẫu G

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE(USA)
 • Quang thông: 3565lm/3030lm(Trắng ấm), 3670lm/3120lm(Trắng tự nhiên) , 3670lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ105xL180xH250mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh ray 15W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 1490lm/1400lm(Trắng ấm), 1585lm/1430lm(Trắng tự nhiên) , 1585lm/(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xL160xH165mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 20W mẫu H

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2070lm/1970lm(Trắng ấm), 2260lm/2025lm(Trắng tự nhiên) , 2260lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ110xL160xH165mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 15W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 1065lm(Trắng ấm), 1230lm(Trắng tự nhiên), 1230lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ68xL120xH140mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 20W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 1785lm/1580lm(Trắng ấm), 1915lm/1655lm(Trắng tự nhiên), 1915lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ92xL140xH140mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 25W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2325lm/2080lm(Trắng ấm), 2410lm/2105lm(Trắng tự nhiên), 2410lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ92xL140xH140mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 30W mẫu I

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2410lm/2655lm(Trắng ấm),2465lm/2870lm(Trắng tự nhiên), 2870lm/(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ92xL140xH140mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 25W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2210lm/2010lm(Trắng ấm), 2385lm/2090lm(Trắng tự nhiên), 2385lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ107xL245xH230mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh ray 30W mẫu J

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CITIZEN (Japan)
 • Quang thông: 2810lm/2760lm(Trắng ấm), 2865lm/2800lm(Trắng tự nhiên), 2865lm(Trắng )
 • Kích thước sản phẩm: Φ107xL245xH230mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 15W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1210lm(Trắng ấm), 1275lm(Trắng tự nhiên) ,1275lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ65xL145xH110mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 20W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1605lm(Trắng ấm), 1700lm(Trắng tự nhiên) ,1700lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ75xL165xH118mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 25W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2105lm(Trắng ấm), 2125lm(Trắng tự nhiên) ,2125lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ75xL165xH118mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 30W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2480lm(Trắng ấm), 2550lm(Trắng tự nhiên) ,2550lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ95xL175xH118mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 35W mẫu K

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2880lm(Trắng ấm), 3000lm(Trắng tự nhiên) ,3000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ95xL175xH118mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 15W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 15W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1210lm(Trắng ấm), 1275lm(Trắng tự nhiên) ,1275lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL140mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 20W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 20W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1605lm(Trắng ấm), 1700lm(Trắng tự nhiên) ,1700lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL140mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 25W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 25W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 1210lm(Trắng ấm), 1275lm(Trắng tự nhiên) ,1275lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL200mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Đèn thanh Ray 30W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 30W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2480lm(Trắng ấm), 2550lm(Trắng tự nhiên) ,2550lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL200mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 35W mẫu L

 • Công suất tiêu thụ: 35W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 2880lm(Trắng ấm), 3000lm(Trắng tự nhiên) ,3000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ90xL200mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 40W mẫu M

 • Công suất tiêu thụ: 40W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 3720lm(Trắng ấm), 3810lm(Trắng tự nhiên) ,3810lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ106xL112xH185mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Đèn thanh Ray 50W mẫu M

 • Công suất tiêu thụ: 50W
 • Bóng led: CREE (USA)
 • Quang thông: 4400lm(Trắng ấm), 4500lm(Trắng tự nhiên) ,3000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: Φ106xL112xH185mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 • Bảo hành: 3 năm
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20

Thanh ray 1 mét

 • Kích thước sản phẩm: L920xW34xH20mm

Thanh Ray 1.5 mét

 • Kích thước sản phẩm: L1420xW34xH20mm

Thanh ray 1 mét

 • Kích thước sản phẩm: L1000xW34xH20mm

Thanh Ray 1.5 mét

 • Kích thước sản phẩm: L1500xW34xH20mm

Đầu nối cuối

 • Kích thước sản phẩm: L x W = 35.5 x 34.4mm

Đầu nối chữ I

 • Kích thước sản phẩm: L x W = 80 x 34.4mm

Đầu nối chữ L

 • Kích thước sản phẩm: L x W = 70.6 x 70.6mm

Đầu nối chữ T

 • Kích thước sản phẩm: L x W = 106.2 x 70.6mm

Đầu nối chữ X

 • Kích thước sản phẩm: L x W = 106.2 x 106.2mm

Đầu nối lò xo

 • Kích thước sản phẩm: L x W = 293.5 x 34.6mm

Đầu nối cấp nguồn

 • Kích thước sản phẩm: L x W = 74.4 x 34.6mm
 • Điện áp ngõ vào: AC220-240V

Bộ KIT treo thanh ray

 • Kích thước sản phẩm: Chiều dài dây: 1 mét

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED