Đèn thể thao 1000W – mẫu B

Đèn thể thao 1000W – mẫu B Đèn thể thao 1000W – mẫu B

Đèn thể thao 1000W – mẫu B

Mã sản phẩm : SL-BB1000/SLA-BB1000

Thông số kỹ thuật cơ bản

Download tài liệu

Đèn thể thao 200W – mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 200W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 26.440lm(Vàng), 27.000lm(Trung tính), 27.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 531x377x129mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn thể thao 300W – mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 300W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 38.290lm(Vàng), 40.500lm(Trung tính), 40.500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 531x377x129mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn thể thao 400W – mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 400W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 51.010lm(Vàng), 52.000lm(Trung tính), 52.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 637x462x134mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn thể thao 500W – mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 500W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 60.000lm(Vàng), 62.500lm(Trung tính), 62.500lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 637x462x134mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn thể thao 600W – mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 600W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 76.300lm(Vàng), 78.000lm(Trung tính), 78.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 573x763x152mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn thể thao 800W – mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 800W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 96.000lm(Vàng), 100.000lm(Trung tính), 100.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 656x847x173mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn thể thao 1200W – mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 1200W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 132.000lm(Vàng), 150.000lm(Trung tính), 150.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 1267x678x152mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Đèn thể thao 1500W – mẫu B

 • Công suất tiêu thụ: 1500W
 • Bóng led: Lumileds (USA)
 • Quang thông: 170.000lm(Vàng), 180.000lm(Trung tính), 180.000lm(Trắng)
 • Kích thước sản phẩm: 1267x678x152mm
 • Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66
 • Bảo hành: 5 năm

Copyright © 2012 Công Ty Cổ Phần VINALED